Počasni govornik

Dr. sc. Ivan Hrvoić

Rođen 1937. u Trebarjevu Desnom. Završio srednju školu u Zagrebu te diplomirao (1961.), magistrirao (1964.) i doktorirao (1972.) na Elektrotehničkom fakultetu (danas: Fakultet elektrotehnike i računarstva) Sveučilišta u Zagrebu. Od 1961. do 1972. godine radio je na Institutu Ruđer Bošković na problemima i instrumentaciji nuklearne magnetske rezonancije, a od 1972. do 1980. godine radio je u razvojnim laboratorijima geofizičkih poduzeća u Torontu u Kanadi na razvoju nove instrumentacije iz područja geofizike. Godine 1980. osniva vlastito poduzeće GEM Systems, Inc. za mjerenje zemaljskog magnetskog polja za magnetske opservatorije, traženje minerala, dijamanata, nafte, studije vulkana, potresa, arheološka istraživanja, metrologiju i drugo. GEM Systems danas je svjetski tržišni lider u svojoj specijalnosti, a dr. Hrvoić jedan od vodećih stručnjaka za probleme mjerenja magnetskog polja Zemlje. Osnivač je i prvi predsjednik AMCA Toronto, udruge alumnija i prijatelja hrvatskih sveučilišta. Društveno je, politički i dobrotvorno angažiran u Kanadi i u domovini. U spomen pokojnoj supruzi - također alumni FER-a - pokrenuo je, 2015. godine, stipendiju "Prof. dr. sc. Jasna Šimunić Hrvoić", koja studentu ili studentici omogućuje studijski boravak te izradu diplomskoga rada na Sveučilištu u Torontu.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Mjerenje slabih magnetskih polja dinamičkom polarizacijom protona" obranio je 22. lipnja 1972., pred povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Babić, dr. sc. Janko Herak, viši znanstveni suradnik, IRB Zagreb, izv. prof. dr. sc. Vladimir Knapp, izv. prof. dr. sc. Nikola Cindro i prof. dr. sc. Tomo Bosanac.

[Povratak na pregled programa...]

 

Nagrađeni doktori znanosti u ak. g. 2015./16.

Dr. sc. Nikola Banić

Rođen je 1989. u Varaždinu. Diplomirao je 2013. te doktorirao 2016. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija nagrađen je Rektorovom nagradom za ak. god. 2010./2011. te višekratno pisanim priznanjem "Josip Lončar" za uspjeh na pojedinim godinama studija. Za izvrsnost postignutu tijekom cjelokupnog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva dobio je nagradu INETEC. Od 2013. godine zaposlen je kao zavodski suradnik na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija  Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Objavio je više znanstvenih radova te sudjelovao na konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Real-time Retinex-based and learning-based methods for computational color constancy with high accuracy" (na engleskome jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Svena Lončarića, obranio je 15. rujna 2016. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]

Dr. sc. Robert Sitar

Rođen je 1987. u Zagrebu. Diplomirao je 2010. godine s najvećim pohvalama (summa cum laude) na studiju elektroenergetike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija višekratno je nagrađivan nagradom "Josip Lončar": pisanim priznanjem za izvrstan uspjeh 2009. godine te brončanom plaketom "Josip Lončar" 2010. godine. Godine 2011. primio je nagradu "Hrvoje Požar" za posebno zapažen diplomski rad. Od 2010. godine zaposlen je u Končaru – Institutu za elektrotehniku, u Zavodu za transformatore kao istraživač. Godine 2010. godine proveo je šest mjeseci kao stažist u Odjelu za razvoj i istraživanje u tvrtci Électricité de France u Parizu u Francuskoj. Član je društva HRO Cigre. Autor je ili koautor desetak znanstvenih radova.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih transformatora, pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Štiha, obranio je 17. lipnja 2016. godine. Nagrađen je godišnjom nagradom "Končar" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

[Povratak na pregled programa...]

Dr. sc. Dijana Tralić

Rođena je 1987. u Vukovaru. Diplomirala je (2010.) i doktorirala (2015.) na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (skr. FER). Tijekom studija bila je studentska suradnica u Laboratoriju za signale i sustave, a od 2010. godine zaposlena je na FER-u kao znanstvena novakinja u Zavodu za radiokomunikacije. Godine 2013. i 2014. boravila je sedam mjeseci na znanstvenom usavršavanju na Sveučilištu u Cardiffu u Ujedinjenom Kraljevstvu, radeći na razvoju algoritama za detekciju kopiranih područja u digitalnim slikama, a 2016. i 2017. godine usavršavala se na Sveučilištu Duisburg-Essen u Njemačkoj, gdje radi na detekciji objekata u THz području. Autorica je 16 znanstvenih radova na međunarodnim konferencijama, dva znanstvena rada u međunarodnim časopisima i poglavlja u knjizi. Urednica je četiri zbornika skupova s međunarodnom recenzijom. Članica je organizacijskoga odbora simpozija ELMAR te članica IEEE.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Detekcija kopiranih područja na digitalnim slikama analizom statističkih svojstava slika", pod mentorstvom prof. dr. sc. Sonje Grgić, obranila je 23. prosinca 2015. godine. Nagrađena je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]

Dr. sc. Tomislav Župan

Rođen je 1986. u Zagrebu. Diplomirao je (2009.) i doktorirao (2016.) na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Od 2009. godine zaposlen je kao znanstveni novak u Zavodu za osnove elektrotehnike i električna mjerenja FER-a. Dobitnik je Fulbrightove stipendije za doktorske studente 2014. godine, u sklopu koje je proveo znanstveno usavršavanje na Sveučilištu Duke (izv. Duke University) u Sjedinjenim Američkim Državama, u području bežičnoga prijenosa energije. U svom znanstvenom radu bavi se numeričkim proračunima elektromagnetskih polja, bežičnim prijenosom energije te svezanim proračunima u elektrotehnici. Objavio je šest znanstvenih radova te sudjelovao na dvanaest konferencija u zemlji i inozemstvu.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Metodologija proračuna raspodjele unutarnjih prenapona duž namota transformatora primjenom koncentriranih parametara", pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Štiha, obranio je 14. srpnja 2016. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]