Program Dana doktorata 2018. - govornici

Počasni govornik

Dr. sc. Damir Kalpić

Damir Kalpić rođen je 1947. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu te diplomirao (1970.), magistrirao (1974.) i doktorirao (1982.) na tadašnjem Elektrotehničkom fakultetu (ETF) Sveučilišta u Zagrebu, danas Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER). U siječnju 1971. godine zaposlio se na Zavodu za primijenjenu matematiku, kao asistent iz predmeta „Matematika”, iako je držao vježbe iz programskog jezika FORTRAN IV za novokupljeno računalo IBM 1130 s 64 kB središnje memorije i čvrstim diskom od 1 MB. Tada još u hrvatskome jeziku nije bio proširen pojam „računarstvo”.

Radio je intenzivno na poslovima vanjske suradnje ETF-a koristeći gotove programe i pišući vlastite, u suradnji s ostalim asistentima i s rastućim brojem zavodskih suradnika koji su bili tretirani isto kao asistenti, ali su bili plaćeni isključivo od prihoda iz vanjske suradnje. Nekoliko godina je radio na temi doktorata koja je obuhvaćala složene numeričke proračuna za izračunavanje nekih karakteristika određenog tehničkog uređaja. Kad je došao do zaključka da rezultati njegova rada vrlo vjerojatno neće biti primijenjeni, prijavio je novu temu „Algoritmi linearnog programiranja na malome računalu” o rješavanju konkretnog problema u tadašnjem Institutu za elektroprivredu. Problem je riješen, program je stavljen u uspješnu uporabu, a doktorat je obranjen u području računarstva. Program je kasnije prenesen na tada nova mikroračunala i korišten je u industriji (npr. AD Plastik) i u nastavi.

Godine 1984. izabran je za docenta u području računarstva. Predavao na sveučilištima u Bosni i Hercegovini, Italiji i Njemačkoj te objavio i osobno prezentirao radove na svim kontinentima osim Antarktike, na engleskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku. Napredovao je u karijeri do najvišeg nastavno-znanstvenog zvanja. Zahvaljujući kadrovima prikupljenim većinom kroz vanjsku suradnju, 2005. godine postao je prvim predstojnikom Zavoda za primijenjeno računarstvo. Umirovljen je 2017. godine, ali još sudjeluje u nekim aktivnostima tog Zavoda.
Znanstveno i stručno radio je na osmišljavanju, izgradnji i nadzoru izgradnje informacijskih sustava podržanih bazama podataka, uz korištenje matematičkog modeliranja i postupaka operacijskih istraživanja, a za potrebe gospodarstva, državne uprave i ostalih institucija.

Obnašao je više društvenih i stručnih funkcija na matičnom fakultetu i izvan njega. Nagrađen je medaljom Personalne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske i zlatnom plaketom "Josip Lončar" FER-a.

[Povratak na pregled programa...]

 

Nagrađeni doktori znanosti u ak. g. 2016./17.

Dr. sc. Josip Ćesić

Rođen je u Zagrebu 1989. godine. Završio je XV. gimnaziju (MIOC) u Zagrebu 2008. godine, dok je zvanja prvostupnika, odnosno magistra elektrotehnike i informacijske tehnologije, stekao na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, 2011., odnosno 2013. godine, s velikom pohvalom (magna cum laude). Treći semestar diplomskoga studija završio je na Tehničkom Svečilištu Chalmers u Švedskoj. U okviru studija dobitnik je više nagrada i priznanja. Od travnja 2013. godine bio je zaposlen na mjestu asistenta na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a od prosinca 2017. godine voditelj je odjela za autonomne tehnologije u tvrtki Gideon Brothers. Njegovi istraživački interesi uključuju autonomne sustave i mobilnu robotiku. Autor je ili suautor poglavlja u knjizi, 8 znanstvenih radova u časopisima i 13 radova prezentiranih na međunarodnim konferencijama.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Praćenje više gibajućih objekata zasnovano na slučajnim konačnim skupovima i Lievim grupama" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Petrovića, obranio je 29. rujna 2017. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Petar Gabrić

Rođen je u Sinju 1987. godine. Diplomirao je 2010. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, s velikom pohvalom (magna cum laude), na temi „Izolacija transformatora za istosmjerni prijenos“. Od 2010. godine zaposlen je kao istraživač u Končar - Institutu za elektrotehniku, u Zavodu za transformatore, gdje se bavi eksperimentalnim istraživanjem konvencionalnih i alternativnih izolacijskih sustava energetskih transformatora te visokonaponskim ispitivanjem komponenti izolacije transformatora. Autor je više od deset internih specijalističkih studija iz navedenog područja. Član je društva HRO Cigre. Autor je ili koautor dva rada u međunarodnim časopisima i tri rada na međunarodnim znanstvenim konferencijama.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Metodologija eksperimentalnog istraživanja dielektričkih naprezanja u uljno-barijernoj izolaciji transformatora", pod komentorstvom prof. dr. sc. Damira Ilića i dr. sc. Antuna Mikuleckyja, znanstvenog suradnika, obranio je 18. srpnja 2017. godine. Nagrađen je godišnjom nagradom "Končar" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Zlatko Hanić

Rođen je 1986. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i srednju elektrotehničku školu. Nakon završetka srednje škole upisao se na Sveučilište u Zagrebu na Fakultet elektrotehnike i računarstva. Dobitnik je dvaju fakultetskih priznanja "Josip Lončar" za izvrstan uspjeh na III. i IV. godini studija. Diplomirao je 2009. godine, s odličnim uspjehom. Nakon stjecanja diplome, od travnja 2009. zaposlen je na tom fakultetu u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju kao stručni suradnik, a od travnja 2012. kao asistent. Njegovi stručni interesi uključuju modeliranje, dizajniranje, optimizaciju i ispitivanje električnih strojeva te elektromehaničkih i elektromagnetskih uređaja općenito. Autor je i koautor devet radova u časopisima s međunarodnom recenzijom i 15 radova objavljenih u zbornicima međunarodnih konferencija te šest radova na domaćim konferencijama i devet studijskih elaborata.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Proračun stacionarnih stanja sinkronih strojeva primjenom strujno ovisnih funkcija ulančanih tokova", pod mentorstvom  izv. prof. dr. sc. Marija Vražića, obranio je 31. ožujka 2017. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Marinko Kovačić

Rođen je 1985. u Splitu. Diplomirao je 2009. na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, na kojem se iste godine i zaposlio u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju. Tijekom doktorskoga studija znanstveno se usavršavao u institutu United Technologies Research Center u Hartfordu u saveznoj državi Connecticut u Sjednjenim Američkim Državama, gdje se bavio višerazinskim izmjenjivačima i njihovom primjenom u pogonima dizala i vjetroelektrane. Rad na usavršavanju rezultirao je koautorstvom na dva patenta. Područje njegova stručnoga i znanstvenoga rada obuhvaća projektiranje, modeliranje i upravljanje sklopova učinske elektronike i modeliranje elektromagnetskih komponenata. Kao koautor objavio je sedam radova u časopisima i više radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Metoda optimiranja trorazinskoga pretvarača za pomoćna napajanja tračničkih vozila", pod mentorstvom prof. dr. sc. Viktora Šunde, obranio je 31. svibnja 2017. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad i godišnjom nagradom "Končar" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Đula Nađ

Rođen je 1984. u Osijeku. Godine 2002. završio je Petu gimnaziju u Zagrebu te se upisao na Sveučilište u Zagrebu na Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), na kojem je 2008. godine diplomirao te 2017. godine obranio doktorsku disertaciju. Od 2009. godine zaposlen je na FER-u kao istraživač na FP7 projektu "Developing Croatian Underwater Robotics Research Potential - CURE". Radio je na nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata u Laboratoriju za podvodne sustave i tehnologije (LAPOST). Bio je gostujući istraživač u NATO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE). Zanimaju ga ugradbeni računalni sustavi, regulacija i navigacija podvodnih vozila, a s kolegama iz LAPOST-a koautor je šest radova u visoko rangiranim znanstvenim časopisima i više od 30 radova na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Vođenje i upravljanje autonomnim podvodnim agentima uz akustički potpomognutu navigaciju" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nikole Miškovića, obranio je 2. svibnja 2017. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]