SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

raspisuje

NATJEČAJ

za upis na

Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij

 „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“

u ak. god. 2017./2018.

za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist regulacije tržišta elektroničkih komunikacija.

 

Studij izvode

Ekonomski fakultet

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Pravni fakultet

Studij koordinira

Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Uvjeti upisa na studij su završen diplomski studij ekonomije, elektrotehnike, prava ili računarstva, ili drugi sveučilišni četverogodišnji dodiplomski studij, ili diplomski studij kojim se ukupno s prethodnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS, uz radno iskustvo na području elektroničkih komunikacija. Nužno je znanje engleskog jezika.

Studij traje jednu akademsku godinu (dva semestra). Studijem se stječe 60 ECTS bodova. Školarina po polazniku iznosi 35.000 kn, plativo u dva obroka pri upisu I. i II. semestra. Nastava započinje u listopadu 2017. godine.

Broj polaznika: 25.

Prijave se podnose na propisanom Obrascu. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir. Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) u kojem se utvrđuje područje specijalističkog rada.

Prijave se primaju u pisarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Unska 3, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 sati, od objave natječaja do popunjenja upisne kvote, a zaključno do 9. listopada 2017.

Prijavni Obrazac te sve dodatne obavijesti nalaze se na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva: http://www.fer.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji/rtek. Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (01) 612 99 20 kod gospođe Smiljanke Turkalj, ili gospođe Mirjane Grubiše.

Autor: Gordan Ježić
Popis obavijesti