Obrana završnog specijalističkog rada Ane Šubat Perković, dipl. iur. pod naslovom:

"Zaštita korisnika poštanskih usluga i korisnika elektroničke trgovine"

                            održat će se u petak 29. siječnja 2021. godine u 13.00 sati online.  

Autor: Petra Lukina
Popis obavijesti