Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  prof. dr. sc. Gordan Ježić

  Redoviti profesor, Zavod za telekomunikacije

  System error

  error:  Can't call method "do" on an undefined value at /srv/www/crosbi/bib/_lib/__radovi_ispis line 106.
  context: 
  ... 
  102: 
  103:  $bib = $m -> comp('_dbbib.x');
  104:  $bib -> do("SET client_encoding TO UTF8");
  105:  $pro = $m -> comp('_dbpro.x');
  106:  $pro -> do("SET client_encoding TO UTF8");
  107: 
  108:  # ------------------- #
  109: 
  110:  if ($lang =~ /^EN/i) { $qlang = "\&lang=$lang"; } else { $qlang = ''; }
  ... 
  code stack:  /srv/www/crosbi/bib/_lib/__radovi_ispis:106
  /srv/www/crosbi/bib/lista-radova:30
  /srv/www/crosbi/bib/autohandler:35
  raw error


  Can't call method "do" on an undefined value at /srv/www/crosbi/bib/_lib/__radovi_ispis line 106.
  
  
  Trace begun at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Exceptions.pm line 129
  HTML::Mason::Exceptions::rethrow_exception('Can\'t call method "do" on an undefined value at /srv/www/crosbi/bib/_lib/__radovi_ispis line 106.^J') called at /srv/www/crosbi/bib/_lib/__radovi_ispis line 106
  HTML::Mason::Commands::__ANON__('autor', 213271, 'autorsko', 'PrikaM->i radove', 'print', 'true') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 138
  HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::Subcomponent=HASH(0x5616580d0978)', 'autor', 213271, 'autorsko', 'PrikaM->i radove', 'print', 'true') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1305
  eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1295
  HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, undef, 'autor', 213271, 'autorsko', 'PrikaM->i radove', 'print', 'true') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1358
  HTML::Mason::Request::scomp('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x5616579ff820)', '_lib/__radovi_ispis:.ispis_svih_radova', 'autor', 213271, 'autorsko', 'PrikaM->i radove', 'print', 'true') called at /srv/www/crosbi/bib/lista-radova line 30
  HTML::Mason::Commands::__ANON__('autorsko', 'PrikaM->i radove', 'print', 'true', 'autor', 213271) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 138
  HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::FileBased=HASH(0x561657a09608)', 'autorsko', 'PrikaM->i radove', 'print', 'true', 'autor', 213271) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1301
  eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1295
  HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, undef, 'autorsko', 'PrikaM->i radove', 'print', 'true', 'autor', 213271) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 958
  HTML::Mason::Request::call_next('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x5616579ff820)') called at /srv/www/crosbi/bib/autohandler line 35
  HTML::Mason::Commands::__ANON__('autorsko', 'PrikaM->i radove', 'print', 'true', 'autor', 213271) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 138
  HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::FileBased=HASH(0x561657a0f3d8)', 'autorsko', 'PrikaM->i radove', 'print', 'true', 'autor', 213271) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1303
  eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1295
  HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, undef, 'autorsko', 'PrikaM->i radove', 'print', 'true', 'autor', 213271) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 484
  eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 484
  eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 436
  HTML::Mason::Request::exec('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x5616579ff820)') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/ApacheHandler.pm line 165
  HTML::Mason::Request::ApacheHandler::exec('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x5616579ff820)') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/ApacheHandler.pm line 831
  HTML::Mason::ApacheHandler::handle_request('HTML::Mason::ApacheHandler=HASH(0x561657a03d28)', 'Apache2::RequestRec=SCALAR(0x5616571514d0)') called at (eval 26) line 8
  HTML::Mason::ApacheHandler::handler('HTML::Mason::ApacheHandler', 'Apache2::RequestRec=SCALAR(0x5616571514d0)') called at -e line 0
  eval {...} at -e line 0
  

  Životopis

  Gordan Ježić je redoviti profesor na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Rođen je 16. listopada 1971. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva 1995., magistrirao 1999., a doktorirao 2003. godine.

  Na Zavodu za telekomunikacije zaposlen je od 1996. godine. U zvanje docenta izabran je 2003., u zvanje izvanrednog profesora 2009. godine, a u zvanje redovitog profesora 2014. godine.  Istraživač je na znanstvenom projektu pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske „Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije“ te kontinuirano sudjeluje u projektima suradnje s tvrtkom "Ericsson Nikola Tesla". Član je Odbora za preddiplomske i diplomske studije FER-a te Odbora za završne radove Zavoda za telekomunikacije. Koordinator je na projektu „Informacijski sustav visokih učilišta ISVU“ FER-a. Područje istraživanja Gordana Ježića obuhvaća komunikacijske mreže i protokole, pokretne programske agente i višeagentske sustave, pokretne mreže i usluge te modeliranje pokretnih procesa.

  Autor je i suautor više od šezdeset radova objavljenih u knjigama, časopisima i zbornicima znanstvenih skupova. Član je uređivačkog odbora nekoliko znanstvenih časopisa te urednik časopisa i zbornika međunarodnih konferencija. Član je programskog odbora više međunarodnih konferencija, te je bio organizator i voditelj više tematskih i pozvanih sjednica na međunarodnim skupovima. Član je strukovnog udružnja IEEE, KES International te IEEE FIPA (The Foundation for Intelligent Physical Agents) te član tehničkog odbora KES Focus Group on Agent and Multi-agent Systems.

  Profesionalni interesi i članstva

  Paralelni i raspodijeljeni sutavi

  Programski agenti i višeagentski sustavi

  Agentski orijentirano programsko inženjerstvo
  Pokretne mreže i usluge
  Formalni postupci specifikacije pokretnih procesa

  Članstva:

  IEEE Communications Socitey

  KES International

  IEEE FIPA (The Foundation for Intelligent Physical Agents)

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1995.
  Godina magistriranja:
  1999.
  Godina doktoriranja:
  2003.
  Na zavodu od:
  1996.