Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  izv. prof. dr. sc. Mirko Poljak

  Izvanredni profesor, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Konzultacije:

  Konzultacije po dogovoru a dogovor putem e-maila. Informacije o mentorstvu dostupne su na stranici: https://www.fer.unizg.hr/conan/mentorstvo

  Životopis

  Dr. sc. Mirko Poljak je izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na ovoj instituciji je doktorirao u svibnju 2013. u području nanoelektronike pod mentorstvom prof. dr. sc. T. Suligoja (FER) i prof. dr. sc. K. L. Wanga (UCLA). U ljeto 2009. se usavršavao na European School on Nanosciences and Nanotechnologies u Grenobleu (Francuska). Akad. god. 2011./2012. bio je gostujući istraživač - Fulbright Fellow - u grupi Device Research Lab, Dept. of Electrical Engineering, University of California Los Angeles (SAD). U prosincu 2014. i lipnju 2015. je bio na dva jednotjedna usavršavanja u Atomistic Simulation Centre, Queen's University Belfast, Belfast (UK).

  Znanstveni rad dr. Poljaka fokusiran je na razvoj modela i numeričkih simulatora za projektiranje, analizu i optimizaciju elektroničkih elemenata na nanoskali. Za vrijeme doktorskog studija, bio je fokusiran na transport nosilaca u niskodimenzionalnim nanoelektroničkim elementima poput UTB SOI, FinFET i UTB InGaAs-OI struktura. Za vrijeme boravka na UCLA-u, istraživao je transportna i elektronska svojstva grafena i grafenskih nanovrpci, eksperimentalno i teorijski. Trenutni fokus je na razvoju atomističkog kvantnotransportnog simulatora za nanoelektroničke elemente s 2D materijalima za primjene u digitalnoj, analognoj i neuromorfnoj elektronici na nanoskali. Dr. Poljak je autor 23 rada u međunarodnim časopisima s natprosječnim faktorom utjecaja te 39 znanstvenih radova na međunarodnim konferencijama. Radovi su mu citirani preko 500 puta prema Google Scholaru.

  Recenzent je časopisa IEEE Electron Device Letters, IEEE Transactions on Electron Devices, Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics, Solid-State Electronics, Nanomaterials, 2D Materials, itd. Dr. Poljak je IEEE Senior Member od 2019., te član IEEE Electron Devices Society i Hrvatske udruge MIPRO od 2007. godine. U periodu od 2018. do 2021. godine bio je predsjednik, a od 2022. godine je dopredsjednik Zajedničkog odjela ED/SSC Hrvatske sekcije IEEE. Od 2021. godine član je programskog odbora međunarodne konferencije MIPRO-MEET. Dr. Poljak je dobitnik Državne nagrade za znanost (2017.), Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i znanstvenika u Zagrebu (2017.), Nagrade za znanost FER-a za svjetski priznati istraživački rezultat (2016.), Nagrade Vera Johanides za mlade znanstvenike Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (2014.), Srebrne plakete "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju (2013.), Nagrade za znanost FER-a za iznimno postignuće u istraživačkom radu (2013.) te prestižne Fulbrightove stipendije Vlade SAD-a (2011.).

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Kompetencije

  • Circuits and systems
   Circuit simulation Integrated circuit modeling Very large scale integration MOS integrated circuits Silicon-on-insulator Integrated circuit technology CMOS technology Logic devices
  • Electron devices
   Quantum well devices Quantum wells Semiconductor devices Quantum dots Semiconductor device modeling Tunneling Resonant tunneling devices
  • Engineering – general
   Electrical engineering
  • Mathematics
   Linear algebra Boundary conditions Differential equations Eigenvalues and eigenfunctions Boltzmann equation Finite difference methods Iterative methods Numerical analysis Newton method Numerical simulation Sparse matrices
  • Nanotechnology
   Nanoelectronics Nanomaterials Nanoscale devices
  • Instrumentation and measurement
   Semiconductor device measurement
  • Science – general
   Quantum mechanics Density functional theory Quantum capacitance Schrodinger equation Tunneling Solid-state physics
  • Computers and information processing
   Parallel programming

  Profesionalni interesi i članstva

  Istraživački interesi:

  • napredne nanokomponente za elektroniku, senzore i neuromorfne sklopove na nanoskali
  • fizička mikro i nanoelektronika, poluklasični i kvantni transport
  • numeričko modeliranje i simulacije - od atomističke skale do kompaktnih modela elemenata za sklopovske simulacije
  • paralelno programiranje i računanje u heterogenim okruženjima (C, OpenMP, MPI, BLAS, LAPACK, Nvidia CUDA)
  • 2D materijali (grafen, silicen, fosforen, itd.) i nove paradigme za elektroniku budućnosti (spintronika, memristori)

  Članstva u znanstvenim i strukovnim društvima:

  • IEEE Senior Member
  • IEEE, IEEE Electron Devices Society
  • Hrvatska udruga MIPRO

  Osobni podaci

  Osobna stranica na Webu:
  URL službenih stranica na Webu:
  Godina diplomiranja:
  2007.
  Godina doktoriranja:
  2013.
  Na zavodu od:
  2007.

  Izabrani projekti

  • Voditelj projekta, Computational design of nanotransistors based on novel 2D materials (2020-2025, sponzor: HRZZ-UIP)
  • Voditelj projekta, 2D material memristors for neural networks on chip (2020-2024, sponzor: HRZZ-DOK)
  • Voditelj projekta, Graphene on germanium (2022-2023, bilateralni, IHP Frankfurt, Njemačka, sponzor: MZO-DAAD)
  • Voditelj projekta, Silicene nanostructures for nanoelectronics applications (2017-2018, sponzori: NVIDIA Corporation & FER Start)

  Povijest zaposlenja

  Izbori u znanstveno-nastavna zvanja

  2021/05 - izvanredni profesor (FER)

  2017/06 - docent (FER)

   

  Izbori u znanstvena zvanja

  2020/11 - znanstveni savjetnik

  2017/06 - viši znanstveni suradnik

  2014/03 - znanstveni suradnik