Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  doc. dr. sc. Martina Kutija

  Docent, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

    Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
   

  1. Erceg, Igor; Sumina, Damir; Tusun, Stjepan; Kutija, Martina.
  Power system stabilizer based on pointwise min-norm control law. // Electric power systems research. 143 (2016) ; 215-224 (članak, znanstveni).

  2. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor.
  Magnetization of speed sensorless squirrel-cage induction generator for wind power application using a phase-locked loop. // Electric power systems research. 122 (2015) ; 119-129 (članak, znanstveni).
   
    Znanstveni radovi u drugim časopisima
   

  1. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor.
  PLL-based Rotor Flux Estimation Method for Sensorless Vector Controlled Squirrel-Cage Induction Generators. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 57 (2016) , 3; 1-11 (članak, znanstveni).
   
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
   

  1. Pravica, Luka; Kutija, Martina; Sumina, Damir.
  Permanent Magnet Generator q-axis Inductance Adaptation Using High-Frequency Signal Injection // Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT) / Allard, Bruno ; Chow, Mo-Yuen ; Ibrahim, Yousef ; Sari, Ali (ur.).
  Lyon : IEEE, 2018. 486-491 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  2. Bariša, Tin; Sumina, Damir; Kutija, Martina.
  Comparison of Maximum Torque per Ampere and Loss Minimization Control for the Interior Permanent Magnet Synchronous Generator // Proceedings of the 18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2015.
  2015. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  3. Bariša, Tin; Sumina, Damir; Kutija, Martina.
  Control of Generator- and Grid-side Converter for the Interior Permanent Magnet Synchronous Generator // Proceedings of the 4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications ICRERA 2015.
  Palermo, 2015. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  4. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor; Idžotić, Tomislav.
  Rotor flux estimation method for cage induction generators used in wind power applications // Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2015.
  2015. 1155-1160 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  5. Čolović, Igor; Kutija, Martina; Sumina, Damir.
  Rotor flux estimation for speed sensorless induction generator used in wind power application // Proceedings of the IEEE International Energy Conference, EnergyCon 2014.
  2014. 23-27 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  6. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor.
  A current limiting technique for V/f controlled induction machines // Proceedings of the 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, PEMC 2014.
  2014. 1001-1004 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  7. Kutija Martina; Sumina, Damir; Anđelić, Luka.
  Development of Control Algorithms in Industrial Converter using Drive Control Chart // CD Proceedings of 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics / Kolonić, Fetah ; Matuško, Jadranko (ur.).
  Zagreb : Korema, 2013. 293-297 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  8. Vražić, Mario; Stipetić, Stjepan; Kutija, Martina.
  Methodology of verifying IR temperature measurement on synchronous generator in rotation // EDPE 2009 - 15th international conference on electrical drives and power electronics / Benčić, Zvonko (ur.).
  Zagreb : KoREMA, 2009. 353-358 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
   

  1. Čolović, Igor; Sumina, Damir; Kutija, Martina; Idžotić, Tomislav.
  Upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom upotrebom neizravnog istosmjernog pretvarača // 12. savjetovanje HRO CIGRÉ.
  2015. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
   
    Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
   

  1. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Vražić, Mario.
  Frekvencijski pretvarači Sinamics za upravljanje elektromotornim pogonima // Siemens Solution Partner Conference.
  Zagreb : Siemens, 2012. 1-20 (predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,stručni).
   
    Disertacije
   

  1. Kutija, Martina.
  Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno zatvorenoj petlji / doktorska disertacija.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 3.6. 2015, 126 str. Voditelj: Sumina, Damir.
   
    Diplomski radovi
   

  1. Kutija, Martina.
  Regulator kuta opterećenja sinkronog generatora / diplomski rad.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 03.02. 2009., 110 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.
   
    Druge vrste radova
   

  1. Kutija, Martina; Pravica, Luka; Sumina, Damir.
  Analiza harmoničkih izobličenja struja i napona u postrojenju tvrtke Knauf Insulation d.o.o., 2018. (elaborat).

  2. Sumina, Damir; Kutija, Martina; Čolović, Igor.
  Nastavak istraživanja naprednih struktura upravljanja asinkronim vjetrogeneratorima, 2014. (projekt).

  3. Sumina, Damir; Kutija, Martina; Čolović, Igor.
  Razvoj i implementacija struktura vektorskog upravljanja asinkronog generatora za vjetroagregat, 2012-2014. (projekt).

  4. Sumina, Damir; Kutija, Martina; Čolović, Igor.
  Upravljanje asinkronim strojevima bez mjernog člana brzine vrtnje, 2013. (projekt).

  5. Gašparac, Ivan; Vražić, Mario; Rovišan, Goran; Kovačić, Marinko; Kutija, Martina; Hanić, Zlatko; Stipetić, Stjepan.
  Razvoj mjernog sustava monitoringa sinkronog generatora TE Plomin2, 2011. (elaborat).

  6. Gašparac, Ivan; Vražić, Mario; Cettolo, Mirko; Rovišan, Goran; Poljugan, Tanja; Stipetić, Stjepan; Kutija, Martina.
  Dijagnostika stanja asinkronih motora - Karlovačka Pivovara d.d., 2010. (elaborat).
   
    Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
   

  1. Abramović, Karlo.
  Dimenzioniranje baterijskog sustava za sustave neprekidnog napajanja u podatkovnim centrima / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 04.07. 2019, 71 str. Voditelj: Kutija, Martina.

  2. Hleb, Filip.
  Harmonička analiza frekvencijskog pretvarača s trofaznim diodnim mostom / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 18.09. 2019, 110 str. Voditelj: Kutija, Martina.

  3. Požega, Jelena.
  Projektiranje sustava upravljanja i sigurnosnog instrumentacijskog sustava rafinerijskog postrojenja u skladu s normom IEC 61511 / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 04.07. 2019, 108 str. Voditelj: Kutija, Martina.

  4. Tipura, Ivana.
  Upravljanje kompresorom prirodnog plina na plinskoj bušotini / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 04.07. 2019, 50 str. Voditelj: Kutija, Martina.

  5. Žarković, Alen.
  Jalova snaga u nelinearnim sustavima / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 04.07. 2019, 51 str. Voditelj: Kutija, Martina.

  6. Tadić, Krešimir.
  Model pogona s centrifugalnom pumpom i frekvencijskim pretvaračem / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 25.09. 2018, 59 str. Voditelj: Kutija, Martina.

  7. Guberović, Gabrijel.
  Estimatori magnetskog toka rotora kaveznog asinkronog stroja / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 7.7. 2016, 84 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  8. Barbić, Dean.
  Elektromotorni pogon upravljan PLC-om preko Profibus komunikacijske mreže / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 46 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  9. Guberović, Gabrijel.
  Kavezni asinkroni motori i skalarno upravljanje motorom / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 47 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  10. Mandić, Franjo.
  Elektromotorni pogon upravljan PLC-om preko Profinet komunikacijske mreže / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 44 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  11. Tonjac, Luka.
  Vektorsko upravljanje asinkronim strojem / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, 12.07. 2013, 72 str. Voditelj: Vražić, Mario.

  12. Zrakić, Bono.
  Korištenje frekvencijskog pretvarača u svrhu dijagnostike stanja pogona / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 29 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  13. Šagud, Brunno.
  Višemotorni pogon upravljan PLC-om preko Profinet komunikacijske mreže / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 03.07. 2012, 64 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  14. Pilek, Ratko.
  Model sinkronog generatora u programskom paketu PSCAD / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 05.07. 2011, 59 str. Voditelj: Vražić, Mario.

  15. Buzadžić, Jelena.
  Industrijski pogon s asinkronim motorima / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 16.07. 2010, 36 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.
   
    Prevodilaštvo
   

  1. SIMATIC automatizacijski sustavi / Sumina, Damir (ur.).
  Zagreb : Graphis d.o.o., 2013 (bibliografija).
   

  Nastava

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Kompetencije

  • Control systems
   Closed loop systems Control engineering Open loop systems Sensorless control
  • Industry applications
   Industrial engineering Drives Motor drives Variable speed drives Electric machines AC machines Brushless machines DC machines Generators Permanent magnet machines Rotating machines Motors AC motors Brushless motors DC motors Electric motors Induction motors Permanent magnet motors Servomotors
  • Power engineering and energy
   Electric variables control Energy Motors Energy efficiency Wind energy Power generation control Wind energy generation Wind power generation
  • Education
   Electrical engineering education Industrial training

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2009.
  Godina doktoriranja:
  2015.
  Na zavodu od:
  2009.