Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

  Redoviti profesor, Zavod za telekomunikacije

  Funkcija: Voditelj Centra za potporu istraživanju, Zavod za telekomunikacije

  Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
  Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

  Podnar Žarko, Ivana; Mueller, Szymon; Płociennik, Marcin; Rajtar, Tomasz; Jacoby, Michael; Pardi, Matteo; Insolvibile, Gianluca; Glykantzis, Vasileios; Antonić, Aleksandar; Kušek, Mario; Soursos, Sergios The symbIoTe Solution for Semantic and Syntactic Interoperability of Cloud-based IoT Platforms // Proc. 2019 Global IoT Summit (GIoTS) Aarhus, Danska, 2019. str. 1-6 doi:10.1109/GIOTS.2019.8766420
  (nagrada za najbolji rad)

  Benčić, Federico Matteo; Skočir, Pavle; Podnar Žarko, Ivana. DL-Tags: DLT and Smart Tags for decentralized, privacy-preserving and verifiable supply chain management. // IEEE Access. 7 (2019) , 1; 46198-46209 (journal article).

  Benčić, Federico Matteo; Podnar Žarko, Ivana; Hrga, Alen.  Aurora: a robust and trustless verification and synchronization algorithm for distributed ledgers // 2019 IEEE International Conference on Blockchain Atlanta, Sjedinjene Američke Države, 2019. str. 1-7

  Marjanović, Martina; Antonić, Aleksandar; Podnar Žarko, Ivana; Edge computing architecture for mobile crowdsensing // IEEE Access, 6 (2018), 1; 10662-10674 doi:10.1109/ACCESS.2018.2799707 (journal article).

  Pripužić, Krešimir; Podnar Žarko, Ivana; Aberer Karl. Time and Space Efficient Sliding Window Top-k Query Processing. // ACM transactions on database systems 40 (2015) , 1; 1-44

  Životopis

  Ivana Podnar Žarko je redoviti profesor na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva gdje predaje kolegije u području raspodijeljenih informacijskih sustava i Interneta stvari. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala u polju elektrotehnike na FER-u, 1996., 1999. odnosno 2004. godine.

  Zaposlena je na Zavodu za telekomunikacije FER-a od 1997. godine. Usavršavala se na Tehničkom sveučilištu u Beču, Austrija i Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Švicarska. U prosincu 2017. godine izabrana je u zvanje redovitog profesora. Voditelj je FER-ovog Laboratorija za Internet stvari.

  Sudjelovala je u nizu istraživačkih projekata financiranih iz domaćih izvora i fondova EU te je bila tehnički koordinator H2020 projekta symbIoTe: Symbiosis of smart objects across IoT environments (2016.-2018.). Trenutno vodi dva nacionalna projekta: IoT-polje, projekt financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i IoT4us, projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost. Sudjeluje kao istraživač u radu Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave koji je prvi je nacionalni centar izvrsnosti u području tehničkih znanosti u Hrvatskoj.

  Autor je više od 70 znanstvenih radova u području raspodijeljenih sustava, IoT-a i obrade velikih skupova podataka. Nedavno se usredotočila na istraživačke probleme povezane s interoperabilnošću za IoT i tehnologijama vezanim uz raspodijeljene digitalne knjige (Digital Ledger Technologies, DLT). Bila je član programskog odbora na mnogim međunarodne znanstvenim skupovima i radionicama (npr. IEEE Globecom, IEEE 5G World Forum, Global IoT Summit, IEEE ICC) te suorganizator niza istraživačkih radionica pod nazivom Int. Workshop on Interoperability and Open Source Solutions for the IoT (InterOSS-IoT) od 2014. Bila je član organizacijskog odbora skupa 19th Annual IEEE/ACM Int. Symposium in Cluster, Cloud, and Grid Computing (CCGrid 2019) te je urednik u znanstvenom časopisu Automatika: Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications od 2016. godine.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Poslijediplomski specijalistički

  Kompetencije

  • Computers and information processing
   Edge computing Big Data applications Distributed computing Collaborative work Crowdsourcing Distributed information systems Publish-subscribe
  • Computational and artificial intelligence
   Context awareness Cooperative systems
  • Communications technology
   Overlay networks Peer-to-peer computing Crowdsourcing Internet of Things

  Profesionalni interesi i članstva

  Interesi:

  • Internet stvari
  • obrada velike količine podataka u stvarnom vremenu
  • informacijske usluge u fiksnom i pokretnom okruženju (pretraživanje digitalnog sadržaja, prepoučitelji sadržaja)

  Prof. Podnar Žarko član je strukovnih udruga IEEE, IEEE Communications Society i IEEE Computer Society, a od 2011. do 2014. godine je bila predsjednica Odjela za komunikacije Hrvatske sekcije IEEE. Član je uredničkog odbora međunarodnog časopisa Informatica, te član programskog odbora preko 20 međunarodnih skupova. Također sudjeluje kao recenzent u većem broju inozemnih časopisa.

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1996.
  Godina magistriranja:
  1999.
  Godina doktoriranja:
  2004.
  Na zavodu od:
  1997.

  Izabrani projekti

  symbIoTe: Symbiosis of smart objects across IoT environments - H2020 projekt (tehnički koordinator projekta, 01/2016.-12/2018.)

  OpenIoT: Open Source Solution for the Internet of Things into the Cloud - FP7 projekt (voditelj FER-ovog tima, 06/2013.-02/2015.)

  HUTS: Human-centric Communications in Smart Networks - projekt financira HRZZ
  (istraživač, 10/2014.–09/2017., voditelj projekta: prof. dr. sc. Maja Matijašević)

  ACROSS: Centre of Research Excellence for Advanced Cooperative Systems - FP7-REGPOT project (istraživač, 2013.-2014.)