Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    doc. dr. sc. Ana Sušac

    Docent, Zavod za primijenjenu fiziku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski