Audioprogramiranje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Predmet omogućuje svladavanje naprednih metoda obrade audio signala na računalu i mobilnim uređajima. Studenti će se upoznati s audio efektima i kako je audio signal predstavljen u računalu, odnosno digitalnim sustavima. Studenti će naučiti integrirane sustave za obradu signala (DSP i FPGA) i njihove specifičnosti za obradu audio signala. Studenti će naučiti modelirati elektroakustičke sustave na računalu. Uporaba neuronskih mreža za izvlačenje značajki i obradu audio signala.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER3-EN] Control Systems and Robotics - profil
Elective course (3. semestar)
Elective courses (1. semestar)
[FER3-EN] Electrical Power Engineering - profil
Elective courses (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati performance računalne platforme za obradu i sintezu audio signala
 2. Primijeniti obradu audio signala na raznim programskim jezicima i platformama
 3. Objasniti predstavljanje audio signala u računalu

Oblici nastave

Predavanja

13 predavanja

Seminari i radionice

1 seminar

Samostalni zadaci

Studenti će trebati izraditi jedan samostalni projekt

Laboratorij

4 laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Simbolička reprezentacija audio signala
 2. Značajke diskretnih signala
 3. DFT. audio efekti u diskretnim sustavima
 4. DFT. audio efekti u diskretnim sustavima
 5. Programiranje audio efekata
 6. Programiranje audio efekata
 7. Značajke digitalnih audio procesora
 8. Međuispit
 9. Programiranje audio procesora
 10. Traženje audio sadržaja u bazama podataka. ključevi za prepoznavanje glazbenog sadržaja, Strujanje audio podataka u računalima
 11. Anatomija dodataka i dinamičko povezivanje zvučnih biblioteka
 12. Anatomija dodataka i dinamičko povezivanje zvučnih biblioteka
 13. Akustički sustavi s arhitekturom digitalnog valovoda. akustička cijev. vibrirajuća žica, Model žičanih instrumenata. klavir
 14. Rubni uvjeti. nelinearni parametri, Model puhačkih instrumenata, Model elektronskog instrumenta. električna gitara. modeliranje s FIR filtrima. nelinearna izobličenja
 15. Završni ispit

Literatura

(.), The Audio Programming Book,
(.), Designing Audio Effect Plug-ins in C++,

Za studente

Izvedba

ID 222971
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

86 izvrstan
72 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan