Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  dr. sc. Miljenko Krhen

  Poslijedoktorand, Zavod za elektroakustiku

    Uredničke knjige
   

  1. The 8th Congress of the Alps Adria Acoustics Association – Conference Proceedings / Horvat, Marko; Krhen, Miljenko (ur.).
  Zagreb : Hrvatsko akustičko društvo, 2018 (zbornik).
   
    Poglavlja u knjizi
   

  1. Fajt, Siniša; Domitrović, Hrvoje; Krhen, Miljenko.
  Projektiranje akustičkih filtara metodom raspodjeljenih parametara // Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018 / Rogale, Dubravko ; Žiljak, Vilko (ur.).
  Zagrweb : Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2019. Str. 262-265.

  2. Fajt, Siniša; Somek, Branko; Krhen, Miljenko.
  Komparativna mjerenja na hidroakustičkim pretvaračima // Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018 / Rogale, Dubravko ; Žiljak, Vilko (ur.).
  Zagreb : Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2019. Str. 253-256.

  3. Šimović, Vladimir; Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Stochastic Based Simulations and Measurements of Some Objective Parameters of Acoustic Quality : Subjective Evaluation of Room Acoustic Quality with Acoustics Optimization in Multimedia Classroom (Analysis with Application) // Stochastic Modeling and Control / Ganchev Ivanov, Ivan (ur.).
  Rijeka : InTech, 2012. Str. 211-230.
   
    Znanstveni radovi u drugim časopisima
   

  1. Milković, Marin; Krhen, Miljenko; Fajt, Siniša.
  Correlation between objective and subjective acoustic quality parameters of professional sound control rooms. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 24 (2017) ; 543-550 (članak, znanstveni).

  2. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko; Milković, Marin.
  Sound Source Influence to the Room Acoustics Quality Measurement. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 2 (2015) ; 487-493 (članak, znanstveni).

  3. Krhen, Miljenko; Fajt, Siniša; Milković, Marin.
  Principal Component Analysis in Determining the Best Setup for Acoustic Measurements in Sound Control Rooms. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 5 (2015) ; 1327-1335 (članak, znanstveni).

  4. Fajt, Siniša; Gašparović, Darko; Krhen, Miljenko.
  Acoustical–Mechanical Modelling of Voice Tract. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 55–2014 (2014) , 1; 90-98 (članak, znanstveni).

  5. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko; Šimović, Vladimir.
  Specific Statistical Analysis of Influence of the hearing Memory to the Acoustic Quality Evaluation of Multimedia Classroom. // The International Scientific Journal of Management Information Systems. 7 (2012) , 4; 13-20 (članak, znanstveni).
   
    Ostali radovi u drugim časopisima
   

  1. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko; Marušić, Tončo.
  Method of Evaluating the Quality of Room Acoustics based on Energy Relations of Sound. // Tehnički glasnik / Technical Journal, Znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Sjever. 8 (2014) , 3; 222-228 (članak, stručni).
   
    Objavljena pozvana predavanja na skupovima
   

  1. Krhen, Miljenko; Ivančević, Bojan; Fajt, Siniša.
  Acoustic Propertees of Large Spaces at Level L2 and L3 at new Zagreb Airport Passenger Terminal // Congress Final Program of the 7th AAAA Congress on Sound and Vibration / Mirko Čudina (ur.).
  Ljubljana : Slovenian Acoustical Society (SDA), 2016. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
   

  1. Jambrošić, Kristian; Krhen, Miljenko; Horvat, Marko; Oberman, Tin.
  The use of inertial measurement units in virtual reality systems for auralization applications // Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019 / Ochmann, Martin (ur.).
  Aachen, Njemačka : Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA), 2019. 2611-2618 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  2. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko; Žunić, Fabijan.
  Optimal reverberation time // The 8th Congress of the Alps Adria Acoustics Association – Conference Proceedings / Horvat, Marko ; Krhen, Miljenko (ur.).
  Zagreb : Hrvatsko akustičko društvo, 2018. 213-219 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  3. Kalac, Mario; Rinkovec, Paula; Nimac Josip; Krhen, Miljenko.
  Realization of audio guidance system // The 8th Congress of the Alps Adria Acoustics Association – Conference Proceedings / Horvat, Marko ; Krhen, Miljenko (ur.).
  Zagreb : Hrvatsko akustičko društvo, 2018. 26-28 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  4. Krhen, Miljenko; Fajt, Siniša; Žunić, Fabijan.
  Audio signal processing in acoustically different rooms // The 8th Congress of the Alps Adria Acoustics Association – Conference Proceedings / Horvat, Marko ; Krhen, Miljenko (ur.).
  Zagreb : Hrvatsko akustičko društvo, 2018. 220-228 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  5. Krhen, Miljenko; Fajt, Siniša; Ivančević, Bojan.
  The Acoustic Characteristics of Zagreb Theater „Komedija“ // Book of proceedings from 5th International Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures ATF 2017 / Chmelik, Vojtech ; Jambrošić, Kristian (ur.).
  Zagreb : University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2017. 132-137 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  6. Krhen, Miljenko; Fajt, Siniša; Ivančević, Bojan.
  The Acoustic Model of the Croatian National Theatre in Zagreb // Book of proceedings from 5th International Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures ATF 2017 / Chmelik, Vojtech ; Jambrošić, Kristian (ur.).
  Zagreb : University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2017. 138-143 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  7. Krhen, Miljenko; Fajt, Siniša; Šušković, Davor.
  The Impact Analysis of the Objective Acoustic Quality Parameters on the Subjective Assessment of Sound Control Room Reverberation // Proceedings of the 6th Congress of the Alps Adria Acoustics Association.
  Graz, 2014. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  8. Lukša, Darko; Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Sound quality assessment in VOIP environment // MIPRO 2014 - Proceedings / Biljanović, Petar (ur.).
  Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2014. 1300-1304 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  9. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko; Vodopija, Janko.
  The Influence of the Sound Source to the Results of Objective Room Acoustics Quality Parameters Measurement // Proceedings of 5th Congress of Alps-Adria Acoustics Association / Bucak, Tino ; Jambrošić, Kristian (ur.).
  Petrčane, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  10. Ostojić, Jasmina; Krhen, Miljenko; Somek, Branko; Pinezić, Vinko.
  High quality hearing aids // 2012 Proceedings of the 35th International Convention MIPRO / Biljanović, Petar (ur.).
  Opatija : IEEE, 2012. 211-217 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  11. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko; Jambrošić, Kristian.
  Subjective evaluation of room acoustic quality – statistical analysis // Proceedings of 1st EAA - Euroregio 2010.
  Ljubljana, Slovenija, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  12. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko; Vodopija, Janko.
  Lecture and Multimedia roomes - Measurements and acoustical design // Proceedings of 2nd UNTREF International Congress on Acoustics.
  Buenos Aires, Argentina, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  13. Vodopija, Janko; Fajt, Sinisa; Krhen, Miljenko.
  Assessment of Acoustic Properties of Churces // Proceedings of Inter Noise 2010.
  Lisbon, Portugal, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  14. Vodopija, Janko; Fajt, Sinisa; Krhen, Miljenko.
  Evaluation of Acoustic Parameters of Churces // Proceedings of 10th French Congress of Acoustics.
  Lyon, Francuska, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  15. Vodopija, Janko; Fajt, Sinisa; Krhen, Miljenko.
  Objective acoustical parameters of different listening positions in churches // Proceedings of 2nd UNTREF International Congress on Acoustics.
  Buenos Aires, Argentina, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  16. Vodopija, Janko; Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  The influence of different source positions on acoustical parameters of churches // Proceedings of 1st EAA - Euroregio 2010..
  Ljubljana, Slovenija, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  17. Domitrović, Hrvoje; Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Multimedia Room Acoustical Design // Proceedings ELMAR-2009 / Grgić, Mislav ; Božek, Jelena ; Grgić, Sonja (ur.).
  Zadar : Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, Zadar, 2009. 221-224 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  18. Domitrović, Hrvoje, Krhen, Miljenko, Miličević, Dražen.
  Sound in Multimedia Systems // Proceedings ELMAR-2009 / Grgić, Mislav ; Božek, Jelena ; Grgić, Sonja (ur.).
  Zadar : Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, Zadar, 2009. 217-220 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  19. Horvat, Marko; Domitrović, Hrvoje; Krhen, Miljenko.
  The examination of noise and vibrations produced by a test facility for wind turbines // Proceedings of EuroNoise2009.
  Edinburgh : Institue of Acoustics, 2009. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  20. Somek, Branko; Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  ISDN for Private Branch Exchange // Zbornik radova ELMAR.
  Zadar, 1998. 129-133 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  21. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Frekvencijski odziv prostora // Zbornik radova KoREMA / Štambuk - Boršić, Neda (ur.).
  Zagreb, 1995. 122-125 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  22. Somek, Branko; Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Akustička kakvoća višenamjenskih dvorana // Zbornik radova KoREMA / Štambuk - Boršić, Neda (ur.).
  Zagreb, 1995. 110-113 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  23. Krhen, Miljenko.
  Usporedba metoda mjerenja vremena odjeka // Zbornik radova 38. međunarodni godišnji skup KoREMA / Štambuk - Boršić, Neda (ur.).
  Zagreb, 1993. 180-183 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
   

  1. Somek, Branko; Fajt, Siniša; Vidošević, Igor; Gašparović, Darko; Krhen, Miljenko.
  DECT Telephone // 41. međunarodni simpozij ELMAR-a : Zbornik radova = 41st International Symposium Elmar : Proceedings / Grgić, Mislav ; Božek, Jelena ; Grgić, Sonja (ur.).
  Zadar : Croatian Society Electronics in Marine, 1999. 178-182 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

  2. Domitrović, Hrvoje; Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Projektiranje akustičkih filtara metodom raspodjeljenih parametara // Zbornik radova Elmar / Vidmar, Branko (ur.).
  1994. 151-154 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  3. Krhen, Miljenko.
  Proračun vremena odjeka // Zbornik radova KoREMA / Štambuk - Boršić, Neda (ur.).
  Zagreb, 1994. 109-112 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  4. Somek, Branko; Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Sustav za obavješćivanje i uzbunjivanje // Zbornik radova Elmar / Vidmar, Branko (ur.).
  Božava, 1994. 143-146 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  5. Krhen, Miljenko; Domitrović, Hrvoje.
  Karakteristike ultrazvučnog PZM-a // Zbornik radova Elmar / Vidmar, Branko (ur.).
  1993. 254-257 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  6. Somek, Branko; Krhen, Miljenko.
  Mjerenje buke prometa // Zbornik radova ELMAR / Vidmar, Branko (ur.).
  Zadar, 1993. 246-249 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  7. Somek, Branko; Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Komparativna mjerenja na hidroakustičkim pretvaračima // Zbornik radova ELMAR / Vidmar, Branko (ur.).
  Zadar, 1992. 185-188 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  8. Somek, Branko; Krhen, Miljenko; Krovinović, Jasenko.
  Apsorpcijski materijali za buku i vibracije // Zbornik radova ETAN u pomorstvu / Vidmar, Branko (ur.).
  Zadar, 1991. 359-362 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  9. Somek, Branko; Krovinović, Jasenko; Krhen, Miljenko.
  Primjena posebnih vrsta mikrofona // Zbornik radova XXXV Etan.
  Ohrid, Makedonija, 1991. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Disertacije
   

  1. Krhen, Miljenko.
  Optimiranje akustičke kvalitete profesionalnoga prostora za slušanje / doktorska disertacija.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 10. 7. 2014, 152 str. Voditelj: Fajt, Siniša.
   
    Magistarski radovi
   

  1. Krhen, Miljenko.
  Ocjena akustičke kvalitete prostora / magistarski rad.
  Zagreb : Elektrotehnički fakultet Zagreb, 26.05. 1994., 124 str. Voditelj: Somek, Branko.
   
    Druge vrste radova
   

  1. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Zvuk i računala, 2018. (materijali za predavanja).

  2. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Zvuk i računala - laboratorijske vježbe, 2018. (upute za laboratorijske vježbe).

  3. Fajt, Siniša; Petošić, Antonio; Krhen, Miljenko.
  Analiza i obrada audioinformacija, 2018. (materijali za predavanja).

  4. Fajt, Siniša; Petošić, Antonio; Krhen, Miljenko.
  Analiza i obrada audioinformacija - laboratorijske vježbe, 2018. (upute za laboratorijske vježbe).

  5. Fajt, Siniša; Jambrošić, Kristian; Krhen, Miljenko.
  Audiosustavi - Praktikum 1.: Projektiranje sustava ozvučenja, 2017. (upute za laboratorijske vježbe).

  6. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.
  Profesionalni tonfrekvencijski uređaji, 2017. (materijali za predavanja).

  7. Fajt, Siniša; Petošić, Antonio; Horvat, Marko; Krhen, Miljenko.
  Elektroakustika, 2017. (materijali za predavanja).

  8. Fajt, Siniša; Petošić, Antonio; Horvat, Marko; Krhen, Miljenko.
  Elektroakustika - laboratorijske vježbe, 2017. (upute za laboratorijske vježbe).
   
    Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
   

  1. Žunić Fabijan.
  Obrada zvučnog signala u akustički različitim prostorima / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 10.07. 2017, 45 str. Voditelj: Siniša Fajt.
   

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Kompetencije

  • Computers and information processing
   Web design Augmented reality Software design Software maintenance Software tools Software engineering
  • Consumer electronics
   Audio systems
  • Engineering – general
   Acoustical engineering
  • Signal processing
   Acoustic signal processing Audio recording
  • Instrumentation and measurement
   Acoustic measurements Acoustic testing
  • Materials, elements, and compounds
   Acoustic materials Acoustic testing
  • Science – general
   Acoustics Acoustic applications Acoustic noise Music Psychoacoustics Reverberation
  • Industrial electronics
   Acoustic testing

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1990.
  Godina magistriranja:
  1994.
  Godina doktoriranja:
  2014.