Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  izv. prof. dr. sc. Antonio Petošić

  Izvanredni profesor, Zavod za elektroakustiku

  Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
  Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

  Radovi u časopisima:

   

  1. Petošić, Antonio; Ivančević, Bojan; Svilar, Dragoljub; Štimac, Tihomir; Paladino, Josip; Orešković, Darko; Jurjević, Ivana; Klarica, Marijan.
  Methods for measuring acoustic power of an ultrasonic neurosurgical device. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , Suppl 1; 107-113 (članak, znanstveni).
  2. Petošić, Antonio; Svilar, Dragoljub; Ivančević, Bojan.
  Comparison of measured acoustic power results gained by using three different methods on an ultrasonic low-frequency device. // Ultrasonics sonochemistry. 18 (2011) , 2; 567-576 (članak, znanstveni).
  3. Đurek, Ivan; Đurek, Danijel; Petošić, Antonio.
  Stochastic solutions of Navier–Stokes equations: An experimental evidence. // Chaos. 20 (2010) ; 1-7 (članak, znanstveni).
  4. Petošić, Antonio; Ivančević, Bojan; Svilar, Dragoljub.
  Measuring derived acoustic power of an ultrasound surgical device in the linear and nonlinear regime of working. // Ultrasonics. 49 (2009) , 6-7; 522-531 (članak, znanstveni).
  5. Đurek, Ivan; Đurek, Danijel; Petošić, Antonio.
  Chaotic state in an electrodynamic loudspeaker. // Acta Acustica United with Acustica. 94 (2008) , 4; 629-635 (članak, znanstveni).
  6. Reiss, Joshua; Đurek, Ivan; Petošić, Antonio; Đurek, Danijel.
  Verification of chaotic behavior in an experimental loudspeaker. // Journal of the Acoustical Society of America. 124 (2008) , 4 Part 1; 2031-2041 (članak, znanstveni).Vrh

   

  Životopis

  Antonio Petošić rođen je 1979. godine u Požegi, Republika Hrvatska. Nakon osnovne škole pohađa Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Požegi i sudjeluje na natjecanjima iz matematike i fizike.

  Nakon završene gimnazije upisuje se na Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu koji završava nakon pet godina studiranja. Diplomirao je na Zavodu za radiokomunikacije kod prof. dr Juraja Bartolića sa temom: ''Mjerni dipoli za frekvencijsko područje 900 i 1800 MHz''.

  Nakon petogodišnjeg studiranja dobiva brončanu plaketu Josip Lončar za izrazito uspješno studiranje. 2002. godine zapošljava se na Zavodu za elektroakustiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu ''Primjena ultrazvuka velike snage u medicini'' gdje i sada radi.

  Područje interesa usavršavano tijekom višegodišnjeg rada je primjena ultrazvuka u medicini i tehnici, elektromehanička i akustička karakterizaciji ultrazvučnih pretvarača u različitim načinima rada. Osim ultrazvukom bavi se općenito proučavanjem pojava linearne i nelinearne akustike, prostornom akustikom, mjerenjima buke i zvučne izolacije, razvojem mogućih teorijskih  modela elektroakustičkih pretvarača u nelinearnon načinu rada i njihovom eksperimentalnom provjerom.

  Tijekom sudjelovanja na brojnim znanstvenim konferencijama osvaja nekoliko nagrada za radove u područjima nelinearne akustike i svladavanja numeričkih metoda prilikom modeliranja propagacije akustičkih valova. Nagrade na me]unarodnim konferencijama su:

  1. ''European Acoustics Association Student Grant'' za izvrsni doprinos u području numeričke akustike na konferenciji Forum Acusticum u Budimpešti 2005 godine.

  2. ''International Conference of Acoustics Young Scientists Grant'' za izvrsno dostignuće u području nelinearne akustike na konferenciji ICA 2007 godine u Madridu.

  3. ''European Acoustics Association Student Grant'' za izvrsni doprinos u primjeni analize signala u teoriji kaosa u tumačenju nelinearnih efekata u mediju tijekom kavitacije na konferenciji European Acoustics Association united with Acoustical Society of America 2008 godine u Parizu.

  Za doktorsku disertaciju ''Vrednovanje točkastog izvora ultrazvuka u linearnom i nelinearnom načinu rada'' obranjenu 25.09.2008. dobiva srebrnu plaketu Josip Lončar.

  2009. godine je dobitnik stipendije engleskog kraljevskog znanstvenog društva ''Royal Society International Grant'' za boravak na ''Queen Mary University'' u Londonu gdje usavršava analizu signala dobivenih iz nelinearnih akustičkih sustava te metode kontrole determinističkog kaosa.

  2010. godine dobiva nagradu ''Vera Johanides'' za rad objavljen u časopisu ''Ultrasonics'' o mjerenju akustičke snage ultrazvučnog kirurškog noža.

  2011. godine dobiva nagradu Društva sveučilišnih i ostalih nastavnika za rad objavljen u časopisu ''Ultrasonics Sonochemisty'' o usporedbama metoda za mjerenje akustičke snage ultrazvučnih niskofrekvencijskih uređaja.

  Autor je i koautor šest radova objavljenih u akustičkim Current Contents časopisima i više desetaka radova objavljenih na međunarodnim konferencijama. Recenzent je u časopisma Automatika, Ultrasonics i Ultrasonics Sonochemistry.            

  Aktivno govori  engleski i njemački jezik.

   

   

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Kompetencije

  • Engineering in medicine and biology
   Biomedical equipment Medical instruments
  • Signal processing
   IIR filters Notch filters Modulation Noise 1/f noise Audio recording Signal analysis Signal design Acoustic signal detection Sonar detection
  • Ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control
   RLC circuits Piezoelectricity Piezoelectric effect Piezoelectric polarization Ultrasonic transducers
  • Instrumentation and measurement
   Acoustic measurements Measurement errors Measurement techniques Calibration Measurement uncertainty Mechanical variables measurement Noise measurement Environmental monitoring

  Profesionalni interesi i članstva

  Znanstvena i stručna suradnja s tvrtkama u EU u modeliranju i mjerenju buke različitih izvora.

  Znanstvena i stručna suradnja s tvrtkom GEOLUX d.o.o. u izradi 4-D akustičke kamere.

  Znanstvena suradnja sa tvrtkom INETEC d.o.o u projektiranju, modeliranju i mjerenju ultrazvučnih pretvarača za nedestruktivno testiranje materijala.

  Stručna suradnja sa tvrtkom PROKLIMA d.o.o., KLIMAOPREMA d.o.o. i ALNOR d.o.o. (Poljska) u mjerenjima akustičkih parametara klima komora i kanala.

  Član Hrvatskog akustičkog društva, AES  (Audio Engineering Society), Hrvatskog zavoda za normizaciju.

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2002.
  Godina doktoriranja:
  2008.

  Izabrani projekti

  1. Obrada aksutičkih signala u realnom vremenu na FPGA platformi.

  2. Modeliranje buke prometa (cestovni, željenzički, zračni)

  3. Analiza zvuka na ugradbenim računalnim sustavima i Android mobilnoj platformi

  4. Detekcija kvarova uređaja na osnovu analize zvučnog signala i signala vibracija

  5. Mjerenje i projektiranje zvučne izolacije kučišta različitih uređaja (HVAC)

  6. Mjerenje i projektiranje akustičkih parametara kanalnih prigušivača u klimatizacijskim sustavima

  7. Određivanje zvučne snage ultrazvučnog kirurškog noža

  8. Modeliranje i projektiranje ultrazvučnih pretvarača za nedestruktivno testiranje materijala

  9. Karakterizacija medicinskih ultrazvučnih uređaja za terapijske, dijagnostičke i kirurške primjene.

  10. Analiza nelinearnih efekata u mediju tijekom primjene ultrazvučnog polja i njihov utjecaj na mjerene električne parametre ultrazvučnog pretvarača

  11. Kontrola kaosa u nelinearnim dinamičkim sustavima (zvučnik i ultrazvučni pretvarač) primjenom povratne veze i malim promjenama parametara sustava (Ott-Grebogi-York kontrola)

  12. Mjerenje i projektiranje zračne i udarne zvučne izolacije pregrada u građevinskoj akustici.

  13. Mjerenje i izračun parametara buke okoliša (cestovni, željeznički i zračni promet, industrijska postrojenja, buka u ugostiteljskim objektima).

  Hobiji i osobni interesi

  Sportske aktivnosti (trčanje, fitness)