Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  Tristan Sem, dipl. ing.

  Stručni suradnik, Zavod za primijenjenu fiziku

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: