Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    dr. sc. Radomir Ječmenica

    Viši stručni suradnik, Zavod za primijenjenu fiziku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski