Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    dr. sc. Radomir Ječmenica

    Stručni suradnik, Zavod za primijenjenu fiziku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski