Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Petra Maruševec, mag. educ. phys.

    Asistent, Zavod za primijenjenu fiziku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    • Fizika (Laboratorijske vježbe)