Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  Petra Maruševec, mag. educ. phys.

  Asistent, Zavod za primijenjenu fiziku

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2020.