Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    dr. sc. Krunoslav Juraić

    Vanjski suradnik, Zavod za primijenjenu fiziku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski