Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  dr. sc. Danijela Grozdanić

  Stručni suradnik, Zavod za primijenjenu fiziku

  Paramagnetski defekti u elementalnim poluvodičima i njihovim slitinama

  Grozdanić, Danijela
  Doktorske disertacije, 2009.

  Structural analysis of amorphous Si films prepared by magnetron sputtering

  Grozdanić, Danijela ; Slunjski, Robert ; Rakvin, Boris ; Dubček, Pavo ; Pivac, Branko ; Radić, Nikola ; Bernstorff, Sigrid
  Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
  Vacuum

  STRUCTURAL ANALYSIS OF AMORPHOUS Si FILMS PREPARED BY MAGNETRON SPUTTERING

  Grozdanić, Danijela ; Slunjski, Robert ; Rakvin, Boris ; Pivac, Branko ; Dubček, Pavo ; Radić, Nikola ; Bernstorff, Sigrid ;
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
  12th JVC, 10th EVC, 7th Annual meeting of GVS

  Structural characterization of thin amorphous Si films

  Grozdanić, Danijela ; Rakvin, Boris ; Pivac, Branko ; Dubček, Pavo ; Radić, Nikola ; Bernstorff, Sigrid ;
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  Thin Solid Films

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski