Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  dr. sc. Danijela Grozdanić

  Stručni suradnik, Zavod za primijenjenu fiziku

    Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
   

  1. Grozdanić, Danijela; Slunjski, Robert; Rakvin, Boris; Dubček, Pavo; Pivac, Branko; Radić, Nikola; Bernstorff, Sigrid.
  Structural analysis of amorphous Si films prepared by magnetron sputtering. // Vacuum. 84 (2009) , 1; 126-129 (članak, znanstveni).

  2. Grozdanić, Danijela; Rakvin, Boris; Pivac, Branko; Dubček, Pavo; Radić, Nikola; Bernstorff, Sigrid.
  Structural characterization of thin amorphous Si films. // Thin Solid Films. 515 (2007) , 14; 5620-5623 (članak, znanstveni).
   
    Sažeci u zbornicima skupova
   

  1. Grozdanić, Danijela; Slunjski, Robert; Rakvin, Boris; Pivac, Branko; Dubček, Pavo; Radić, Nikola; Bernstorff, Sigrid.
  STRUCTURAL ANALYSIS OF AMORPHOUS Si FILMS PREPARED BY MAGNETRON SPUTTERING // Programme & Book of Abstracts / Bohatka, S. (ur.).
  Debrecen : REXPO Kft., 2008. 120-120 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
   
    Disertacije
   

  1. Grozdanić, Danijela.
  Paramagnetski defekti u elementalnim poluvodičima i njihovim slitinama / doktorska disertacija.
  Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 18.05. 2009., 134 str. Voditelj: Pivac, Branko ; Rakvin, Boris.
   

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski