Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Sandro Radan, mag. phys.

    Asistent, Zavod za primijenjenu fiziku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski