Odbojka Ž

Tea Maras

"Ako može od krumpira votka, može i od mene inženjerka."

 

Dora Ivezić

"Peace and love."

Marija Vrdoljak

"Bolje Jaje nego Jaja! "