Osnove elektrotehnike

 

doc. dr. sc. Bojan Trkulja

E-mail: bojan.trkulja@fer.hr

 

Nadimak: Trle

Hobi: Trčanje, nogomet

Koji će biti vaši studenti na Elektrijadi: uvijek se igra na pobjedu

Kazna: pozvat ću gosta predavača iz Indije link

 

Prvo područje

Jednostavni električni krugovi istosmjerne struje. Kirchhoffovi zakoni. Metode konturnih struja i metoda napona čvorova. Složeni električni krugovi istosmjerne struje. Načelo superpozicije, Theveninov, Nortonov i Millmanov teorem, teorem reciprociteta, teorem kompenzacije, teorem linearnosti. Snaga i energija u istosmjernim krugovima. Kondenzatorski spojevi. Osnove elektriciteta, kapacitet. Električna struja i pripadne električne pojave. Polarizacija dielektrika. Pločasti, cilindrični i sferni kondenzator. Višeslojni kondenzatori.

 

Drugo područje

Magnetizam. Biot - Savartov zakon. Ampereov kružni zakon. Linearna magnetski krugovi. Elektromagnetska sila. Elektromagnetska indukcija. Lorentzova sila, jakost električnog polja, gustoća magnetskog toka. Faradayev zakon. Histereza. Nelinearni magnetski krugovi. Maxwellove jednadžbe. Jednostavni krugovi izmjenične struje. Metode konturnih struja i metoda napona čvorova u izmjeničnim krugovima. Kirchhoffovi zakoni.

 

Treće područje

Načelo superpozicije, Theveninov, Nortonov i Millmanov teorem u izmjeničnim krugovima. Transformacija izmjeničnih krugova. Periodički promjenjive električke veličine. RLC krugovi. Frekvencijske karakteristike i rezonancija. Trofazni krugovi. Međuinduktiviteti u trofaznim krugovima.

 

Studenti:

Marko Gršković

 

Nadimak: Markinez

Kako ćeš si nauditi ako ne osvojiš prvo mjesto? Okupati cu se u Balatonu
U slobodno vrijeme: Jedem i spavam
Kako bi postigao mir u svijetu? Postao bih diktator
Mogu li ribe biti žedne? Ne
 
 
 
 
 
 
 

Zvonimir Hartl

 

Nadimak: Zvone
Kako ćeš si nauditi ako ne osvojiš prvo mjesto? Samo neosvajanje bi bila dovoljno pogubna kazna.
U slobodno vrijeme: Istražujem, pjevam, i uživam s prijateljima.
Kako bi postigao mir u svijetu? Snažnom kampanjom "NE oružju i diktatorima!"
Mogu li ribe biti žedne? Kako da ne, sve su one žedne pobjede na 'Ribljoj Olimpijadi', kao što smo i mi žedni pobjede na Elektrijadi!

Dorian Ljubenko

Nadimak: Doxe

Kako ćeš si nauditi ako ne osvojiš prvo mjesto? Ostajem u Budvi i ne vraćam se doma do kraja ljeta.
U slobodno vrijeme: trčanje, malo teretana
Kako bi postigao mir u svijetu? Poslao bih sve ljude na Mars
Mogu li ribe biti žedne? Mogu, ali treba se pobrinuti da ne budu