Generalni plasman na Elektrijadi 2017.

GENERALNI PLASMAN

ETF Beograd

FER Zagreb

ETF Sarajevo

ZNANJE

ETF Beograd

FER Zagreb

ETF Sarajevo

SPORT

FER Zagreb

ETF Beograd

FTN Novi Sad