Elektronika 1

Josip Bačmaga, mag. ing.

E-mail: josip.bacmaga@fer.hr

 

Nadimak:

Hobi:

Moto:

Koji će biti tvoji studenti na Elektrijadi: 

Kazna:

 

Prvo područje

Diferencijalna pojačala. Režimi rada. Određivanje maksimalnog hoda, ulazne i izlazne impedancije, naponskog i strujnog spoja.

 

Drugo područje

Pojačala snage u klasi A, AB i B. Režimi rada. Određivanje maksimalnog hoda. Bilanca snage. Određivanje prijenosne karakteristike.

 

Treće područje

Pojačala sa negativnom povratnom vezom. Režimi rada. Određivanje ulazne i izlazne impedancije, naponskog, strujnog i kružnog pojačanja. Frekvencijske karakteristike (bez crtanja Bodeovih dijagrama).

 

Četvrto područje

Spojevi sa operacijskim pojačalima, računske jedinice i filtri. Određivanje prijenosne karakteristike.

 

Peto područje

Linearni stabilizatori sa tranzistorom. Određivanje početnih uvjeta rada i karakteristike strujne zaštite.

 

Studenti: