Električni strojevi

 

Igor Erceg, doc.dr.sc

E-mail: igor.erceg@fer.hr

 

Nadimak:

Hobi:

Moto:

Koji će biti tvoji studenti na Elektrijadi:

Kazna:

 

Prvo područje - Transformatori

Jednofazni i trofazni transformator, nadomjesna shema i vektorski dijagram. Gubici snage i stupanj korisnosti. Prazan hod i kratak spoj transformatora, određivanje elemenata nadomjesne sheme. Pad napona, promjena sekundarnog napona, Kappov trokut. Trofazni dvonamotni transformator, spojevi. Paralelni rad transformatora. Specijalne vrste transformatora: autotransformator, pretvarači broja faza, tronamotni transformator, regulacijski transformator. Nesimetrično opterećenje. Prijelazni procesi. Termički procesi. Dimenzijska analiza.

 

Drugo područje - Istosmjerni strojevi

Istosmjerni motor sa nezavisnom, porednom, serijskom i kompaudnom pobudom: pokretanje, promjena brzine. Jednofazni generator: samopobuđivanje, prazan hod, vanjska karakteristika, određivanje radne točke. Gubici snage, stupanj korisnosti. MPS stroje istosmjerne struje. Reakcija armature. Radne karakteristike u stacionarnom režimu. Namoti: jednostavni i složeni, petljasti i valoviti.

 

Treće područje - Asinkroni strojevi

Idealni asinkroni stroj: nadomjesna shema, vektrski dijagram, mehanička karakteristika. Realni asinkroni stroj: nadomjesna shema, vektorski dijagram, mehanička karakteristika, prazan hod, kratki spoj. Bilanca snage, gubici snage. Klossova jednažba.

 

Četvrto područje - Sinkroni strojevi

Sinkroni generatori (turbo i hidro): vektorski dijagram ems, mps i struja, aktivna i reaktivna snaga, moment, spoljna karakteristika, promjena aktivne i reaktivne snage, statička stabilnost, paralelni rad na mreži, rad na vlastitoj mreži. Sinkroni motori (turbo i hidro): vektorski dijagram ems, mps i struja, aktivna i reaktivna snaga, moment.

 

Studenti:

 

Dean Barbić

 

Nadimak: -
Kako ćeš si nauditi ako ne osvojiš prvo mjesto? SLADO MAZO!!! pročitaj ponovo, da prejest ću se palačinka kad se vratim :D
U slobodno vrijeme: Što je to slobodno vrijeme? :O (p.s. vidi sliku)
Kako bi postigao mir u svijetu? Inscenirao bi napad izvanzemaljaca i
pozvao na ujedinjenje protiv njih :P
Mogu li ribe biti žedne? Slatkovodne ne, ali morske mogu. Zanimljiv
podatak je i da ferovci, morski i ne-morski, ekstremno ožedne na
svakoj elektrijadi.

Nikša Ćavar

 

Nadimak: Niđo
Kako ćeš si nauditi ako ne osvojiš prvo mjesto? Radit ću s Crnogorcem
U slobodno vrijeme: njemački, tenis
Kako bi postigao mir u svijetu? Pomirio bi se sa svima
Mogu li ribe biti žedne? Mogu li ljudi ostati bez zraka?
 
 
 
 
 
 
 

Stjepan Frljić

 

Nadimak: -
Kako ćeš si nauditi ako ne osvojiš prvo mjesto? Ma ne dam ja na sebe
U slobodno vrijeme:  Knjige, nogomet, filmovi,...
Kako bi postigao mir u svijetu? Odgoj djece, a mame neka vladaju :)
Mogu li ribe biti žedne? Da, to je njihovo prokletstvo!