Električni strojevi

doc. dr. sc. Igor Erceg

email: igor.erceg@fer.hr

Informacije o predmetu

Uvjet:  -
Rok prijave:  -
Kvalifikacijski ispit:  četvrti tjedan predavanja

Natjecatelji:

Karlo Petrović - Ime mi je dovoljno lipo

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
Ja sam čovjek

Ima li nade za nas?
Nada umire zadnja

Kako ću joj reć' da varin?
Briga me, ako neće Neća oće Oća

Ivana Pavlić - -

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
Ivana, drago mi je.

Ima li nade za nas?
I ja se pitam...

Kako ću joj reć' da varin?
Objavi na Instagramu :P

Marko Bratković - Cimerov cimer

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
Jašar Ahmedovski

Ima li nade za nas?
To ni Dražen Zečić ne zna.

Kako ću joj reć' da varin?
Slušaj mala, radim na brodu. Nisam baš kapetan, ali tu negdje...

Luka Ćuković - Cimer

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
Bilo je i boljih pitanja..

Ima li nade za nas?
Samo znam da za naš tim i nema baš s obzirom da je Marinko Čuljak u njemu :)

Kako ću joj reć' da varin?
Nije da se hvalim, ali znam držati stvari na okupu.

Marinko Čuljak - Bebi

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
Bog humora

Ima li nade za nas?
Ti si meni samo sex-Dragan Savic

Kako ću joj reć' da varin?
Siromah sam, nije me sramota-Zlatko Pejaković

Frane Kardum - Frane

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
Luda noć

Ima li nade za nas?
Uvijek bilo

Kako ću joj reć' da varin?
Najbolje mailom

Gradivo predmeta

Prvo područje - Transformatori

Jednofazni i trofazni transformator, nadomjesna shema i vektorski dijagram. Gubici snage i stupanj korisnosti. Prazan hod i kratak spoj transformatora, određivanje elemenata nadomjesne sheme. Pad napona, promjena sekundarnog napona, Kappov trokut. Trofazni dvonamotni transformator, spojevi. Paralelni rad transformatora. Specijalne vrste transformatora: autotransformator, pretvarači broja faza, tronamotni transformator, regulacijski transformator. Nesimetrično opterećenje. Prijelazni procesi. Termički procesi. Dimenziona analiza.

 

Drugo područje - Istosmjerni strojevi

Istosmjerni motor sa nezavisnom, porednom, serijskom i kompaudnom pobudom: pokretanje, promjena brzine. Jednofazni generator: samopobuđivanje, prazan hod, vanjska karakteristika, određivanje radne točke. Gubici snage, stupanj korisnosti. MPS stroje istosmjerne struje. Reakcija armature. Radne karakteristike u stacionarnom režimu. Namoti: jednostavni i složeni, petljasti i valoviti.

 

Treće područje - Asinkroni strojevi

Idealni asinkroni stroj: nadomjesna shema, vektorski dijagram, mehanička karakteristika. Realni asinkroni stroj: nadomjesna shema, vektorski dijagram, mehanička karakteristika, prazan hod, kratki spoj. Bilanca snage, gubici snage. Klossova jednažba.

 

Četvrto područje - Sinkroni strojevi

Sinkroni generatori (turbo i hidro): vektorski dijagram ems, mps i struja, aktivna i reaktivna snaga, momenat, spoljna karakteristika, promjena aktivne i reaktivne snage, statička stabilnost, paralelni rad na mreži, rad na vlastitoj mreži. Sinkroni motori (turbo i hidro): vektorski dijagram ems, mps i struja, aktivna i reaktivna snaga, moment.


Obavijesti

Kvalifikacijski ispit iz predmeta Električni strojevi održat će se u 4. tjednu predavanja. Prijaviti se možeš slanjem maila na igor.erceg@fer.hr.

Autor: David Romić