PODRUČJA I VODITELJI

Odbor za znanstvena i sportska natjecanja omogućava svih studentima da se prijave za discipline u znanju na Elektrijadi 2014. Odlučeno je, kao i prošle godine, da će studenti FER -a nastupiti u svih petnaest disciplina u znanju.

 

Molimo studente koji će biti na selekcijama ili će nastupati na natjecanju da pozorno prate uputstva Odbora što se tiče samog natjecanja. U nastavku ćemo navesti neke od važnijih stvari, a ostalo ćemo objaviti pred polazak.

 

1. Selekcije za natjecanje

Na naslovnici je spomenuto da će selekcije biti u 2. tjednu predavanja ljetnog semestra. Molimo još jednom da se studenti pretplate na "Znanje" i da prate obavijesti oko selekcija. Voditelji pojedinih disciplina u znanju će pozvati studente na prijave za selekcije. Svi termini i dvorane (ukoliko ih ima) bit će napisani u ovom dijelu web stranice. Odbor je dao puno povjerenje voditeljima te oni mogu odlučiti tko će i na koji način biti izabran. Stoga, za sva pitanja oko selekcija molimo studente da se obrate direktno voditeljima pojedinih disciplina.

 

Iznimno zbog specifičnosti određenih područja, neki predmeti neće imati selekcije. Kao i u prethodnom slučaju, Odbor je dao puno povjerenje voditeljima da izaberu studente koji će nastupiti na natjecanju.

 

2. Pripremni period

Nakon selekcija studenti će imati pripremni period prije natjecanja. Voditelji pojedinih sekcija će pripremati studente u vrijeme i način kako to sami odrede. Molimo studente, da savjesno pristupaju pripremama i da to odrade na vrijeme. Naime, zbog studentskih obveza i dužnosti koje imaju studenti prema FER-u vrijeme će im biti ograničeno. Stoga, pozivamo studente da na vrijeme odrade svoje pripreme!

 

3. Ispunjavanje baze životopisa

Za potrebe partnera studenti FER -a koji se natječu u znanju dužni su ispuniti bazu životopisa. Ispunjavanje baze životopisa predivđeno je tokom travnja 2014. Naknadno ćemo obavijestiti studente o tome. Ukoliko student ne ispuni bazu životopisa, morat će platiti punu kotizaciju za natjecanje. Molimo i apeliramo na odgovornost i u ovom slučaju!

 

Više obavijesti i obveza bit će objavljeno kasnije kad za to dođe vrijeme ;)


Obavijesti

Kvalifikacijski ispit iz Teorije električnih krugova održati će se u utorak 25.03.2014. u 19h u učionici D-152.

Na ispitu se smiju koristiti sve formule i ostali materijali.

Autor: Iva Tustanovski

Kvalifikacijski ispit iz Obnovljivih izvora energije će se održati u petak 14.3. u 17h u dvorani D272.

Pozdrav

KT

Autor: Krešimir Trontl

Dragi zainteresirani natjecatelji,

kvalifikacijski ispit iz Matematike 1 će se održati u ponedjeljak 17.3. u 18:15 u dvorani D102 na ZPMu.

Nije dozvoljena upotreba kalkulatora ni bilo kakvog podsjetnika, a primjerke ispita s prijašnjih Elektrijada možete vidjeti na stranici predmeta. Predvidio trajanje ispita je 120 minuta.

Autor: Tomislav Burić

Kvalifikacijski ispit iz oe održat će se u dva termina:

Četvrtak u 13.3. u 12h ili petak 14.3. u 12h.

Piše se 120 min.

Nije dozvoljena nikakva literatura ili formule (kao ni na elektrijadi).

Lokacija je Zoeem (6. kat C zgrade)

 

Autor: Bojan Trkulja

Selekcijski test iz Informatike održat će u srijedu 12.3.2014. u 18h u D260. Selekcijski test iz OOP-a održat će nakon testa iz Infomatike, s predvidim početkom u 19:30.
 

Autor: Boris Milašinović
Prijave za natjecanje iz matematike

 

Dragi studenti,

 

molim sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju iz znanja matematičkih kolegija da mi se jave mailom do uključivo nedjelje 09.03.14. Obavezno navedite za koju matematiku se prijavljujete i koje matematike ste do sada položili.

 

 

Natjecateljski ispit na Elektrijadi se sastoji od 3 zadatka s rasporedom gradiva kako slijedi:

Matematika 1

1. Linearna algebra (algebra matrica, linearni sustavi, vektori, analitička geometrija)

2. Diferencijalni račun realnih funkcija jedne varijable

3. Integralni račun realnih funkcija jedne varijable

Matematika 2

1. Sume i konvergencija redova

2. Višestruki integrali

3. Kompleksna analiza

Stoga je za Matematiku 1 preduvjet položena MAT1 (poželjna i MAT2), a za Matematiku 2 preduvjet je položena MAT3E (i svakako je poželjna Kompleksna analiza s diplomskog studija).

Biramo po 6 studenata iz svake matematike a ukoliko vas se prijavi previše, u drugom tjednu nastave bit će organiziran kvalifikacijski ispit (istog rasporeda gradiva i slične težine kao na Elektrijadi) na temelju kojeg će biti odabrani konačni natjecatelji. Ispite s prijašnjih Elektrijada možete naći na zasebnim stranicama Matematike 1 i Matematike 2.

Autor: Tomislav Burić

Molim zainteresirane za natjecanje iz znanja iz Osnova elektrotehnike na Elektrijadi da mi se jave mailom do 10.3. uključivo.

Uvjet su položene OE.

 

Autor: Bojan Trkulja

S obzirom da uspjeh na posljednje 2 elektrijade (1. mjesta ekipno i pojedinačno),  voditelj je samostalno odabrao 2 natjecateljska tima iz discipline Električne mašine. To su:

 

5. godina

Tin Bariša

Mateja Novak

Stipe Vujić

 

4. godina

Dean Barbić

Mislav Gazdović

Kristijan Jalšić

 

Studenti koji na Elektrijadu 2014. dolaze po drugom poslu (sport, neke druge dicipline znanja, navijači ili samostalno) mogu se također prijaviti za natjecanje kao samostalni natjecatelji. Molim samo ozbiljne prijave.

Autor: Stjepan Stipetić

Molim studente zainteresirane za natjecanje u znanju engleskog jezika, da mi se jave mailom najkasnije do četvrtka, 6.3. Kvalifikacijski ispit održati će se u drugom tjednu nastave.

Autor: Damjan Miklić

Molim zainteresirane za sudjelovanje na Elektrijadi 2014 u području OIE da mi se jave mailom. Kvalifikacijski testić će se održati u drugom tjednu nastave, vjerojatno u petak 14.3.

Pozdrav

Krešo Trontl

Autor: Krešimir Trontl

Molim studente koji bi rado predstavljali FER na ovogodišnjoj Elektrijadi na natjecanju iz Informatike i/ili Objektno orijentiranog programiranja da mi se jave najkasnije do utorka 4. ožujka. Selekcija kandidata obavit će u drugom tjednu nastave (najvjerojatnije u utorak 11.3 ili srijeda 12.3)


 

Autor: Boris Milašinović

Molim studente koji bi rado predstavljali FER na ovogodišnjoj Elektrijadi na natjecanju iz Fizike da me čim prije, a najkasnije do utorka 4. ožujka, potraže na zavodu radi razgovora o pojedinostima (prednatjecanju).  Uvjet za prijavu je položena Fizika 2.

Autor: Saša Ilijić