Zlatni partneri

Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, APIS IT, osnovana je krajem 2005. godine ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba kako bi na pozitivnim iskustvima Gradskog zavoda za automatsku obradu podataka (GZAOP-a) obavljala poslove razvoja i podrške ključnim informacijskim sustavima Republike Hrvatske i Grada Zagreba, te razvila aplikativne servise i čuvala potrebne informacijske baze što je temelj funkcioniranja moderne elektronički podržane uprave. Budući da većinu poslova APIS IT odrađuje za institucije Republike odlučeno je kako 51 posto vlasništva pripadne Državi, dok 49 posto ostaje Gradu Zagrebu.

 
Projekti u kojima tvrtka aktivno sudjeluje, poput informatizacije najvećih sustava državne i gradske uprave, uvođenja OIB-a, fiskalizacije, EU projekata Carinske i Porezne uprave, ZIS-a, izrade geoportala, razvoja komunalnog informacijskog sustava, sustava upravljanja dokumentima, korisničkog pretinca, i sl. i za njih izgrađena infrastruktura temelj su i odličan primjer transformacije prema modernoj javnoj upravi. U njima je već sada ostvarena interoperabilnost između tijela javne uprave na svim razinama, a građanima, gospodarstvu i samoj upravi omogućuje se pouzdana i cjelovita informacija uz pristup uslugama i servisima koje su omogućene u elektroničkom obliku.

 

Već 50 godina APIS IT, pruža strateške stručne i provedbene usluge javnom sustavu državne i gradske uprave u planiranju, razvoju, podršci i održavanju poslovno – informacijskih sustava po principima umrežene korisnički usmjerene uprave. Cilj APIS IT-a kontinuirana je izgradnja i održavanje sustava koji će omogućiti istodobnu i međusobnu komunikaciju unutar tijela javne uprave, kao i komunikaciju s europskim organizacijama i institucijama, realizirajući pri tom željeni projekt iskoraka državne i lokalne uprave u transparentniju, bržu, učinkovitiju i građanima prilagođeniju upravu – upravu budućnosti.

 


 

Poslovanje InfoDom Grupe pokrivaju tvrtke iz Zagreba (InfoDom i Teledom), Bruxelles-a, Sarajeva i Beograda te mreža partnerskih kompanija u zemljama u kojima InfoDom nema vlastite tvrtke.

 

Osnovan 1993., InfoDom d.o.o. je jedna od vodećih hrvatskih tvrtki na području poslovnog upravljanja, konzalting usluga, reinženjeringa poslovnih procesa i upravljanja projektima, u području dizajna, razvoja i primjene informacijskih sustava, a sve u skladu sa smjernicama suvremenog poslovanja, pravilima sustava kvalitete, zakonima RH i najnovijim europskim standardima.

 

Stvaranje vrijednosti temelji se na sposobnostima certificiranih stručnjaka, na  poslovnim procesima orijentiranim na efikasnost, učenje i inovacije, te na virtualnim organizacijama specijalističkih timova vođenih svjetskim metodologijama.

 

Razvoj karijere pojedinca, motivacije i praćenje osobnog učinka oslonac su za postavljanje osobne odgovornosti pojedinca za uspješnost.  Briga o kvaliteti InfoDomovih proizvoda i zadovoljstvu klijenata certificarana je ISO 9001:2008 Sustavom za upravljanje kvalitetom. Certificirani poslovni procesi: reinženjering poslovnih procesa, projektiranje informacijskih sustava, razvoj i održavanje programske opreme i upravljanje projektima. Svojim korisnicima InfoDom garantira najvišu razinu sigurnosti pri isporuci aplikacijskih usluga putem Interneta te im jamčimo kontinuitet praćenja i stalna unaprjeđenja informacijske sigurnosti certifikatom  ISO/IEC 27001 Sustav za upravljanje informacijskom sigurnosti.

 

Razvoj proizvoda i usluga, te suradnja s kupcima temelji se na generičkim modelima i metodologiji svjetskih institucija: Business Process Management Institute, TeleManagement Forum, Knowledge Management Consortium International i Project Management Institute.

U Republici Hrvatskoj suradnju u ekosustavu InfoDom Grupe čini suradnja s gospodarskim korisnicima, s tijelima državne uprave, sa nacionalnim institucijama te strateškim poslovnim partnerima i grupacijama.

 

Proizvodi i usluge InfoDom Grupe temelje se na alatima i metodologijama IBM-a, Software AG, Microsofta i Oracle-a kod kojih InfoDom ima najvišu razinu certificiranih partnerstva.

 

InfoDom ima status znanstveno istraživačkog centra, te kroz vlastitu Innovation and Leadership Business Academy (ILBA) pruža i promiče stručne programe edukacije, za BPM, project management, KMS, CPM, upravljanje rizicima, HRM, strateško upravljanje i vodstvo i dr., te usko surađuje sa znanstveno zajednicom putem Sveučilišta,sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva,Fakultetom organizacije i informatike, Ekonomskim fakultetom, te tako obuhvatno pokriva koncept i spaja u svom radu područja po Triple Helix modelu (znanost-vlada-industrija) te pruža inovativna rješenja i proizvode koji pridonose razvoju gospodarstva i društva Znanja.