Automatika

dr. sc. Tamara Hadjina

email: tamara.hadjina@fer.hr

Informacije o predmetu

Uvjet:  studenti 4. i 5. godine smjera Automatika
Rok prijave:  do 15.3. uključivo
Kvalifikacijski ispit:  22.3., 13h, lokacija: C9-16c

Natjecatelji:

Luka Pevec - Pevec

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
Kebab s blagim umakom i puuuuuuuuuno luka

Ima li nade za nas?
Za tebe teško

Kako ću joj reć' da varin?
Sa usisavačem u lijevoj ruci, a blokom leda u desnoj sa izrekom: "Svaki trenutak je vječnost"

Matija Bedeković - -

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
-

Ima li nade za nas?
-

Kako ću joj reć' da varin?
-

Luka Petrović - -

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
dobar momak

Ima li nade za nas?
ne, imam curu

Kako ću joj reć' da varin?
ne varim

Marko Švec - Šveco

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
Vi ste član HDZ-a?

Ima li nade za nas?
https://www.youtube.com/watch?v=vkPqsGyUDLY

Kako ću joj reć' da varin?
Prestani nosit zaštitnu masku i nećeš morat naglašavat

Vice Živković - cevi

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
Program tvog kompjutera

Ima li nade za nas?
Dobra večer tugo

Kako ću joj reć' da varin?
C'est la vie

Borna Bićanić - Boki

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
Ja sam momak od milijun dolara

Ima li nade za nas?
Možda nema Nade, al zato ima Sanje

Kako ću joj reć' da varin?
Reci meni moja mala, kad bi znala bi li dala?

Demijan Jurić - Đemo

Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a tko si ti?
My name is Jeff.

Ima li nade za nas?
To samo Burić zna.

Kako ću joj reć' da varin?
Šuti moj dječače plavi.

Gradivo predmeta

Prvo područje

Funkcija prijenosa, strukturni blok dijagram, Masonovo pravilo, stacionarna stanja. Karakterizacija sustava u vremenskom, frekvencijskom i kompleksnom području. Stabilnost sustava (Routh-ov test, Nyquistov kriterij). Analiza sustava u frekvencijskom području. Analiza i sinteza postupkom krivulje mjesta korijena.

Drugo područje

Digitalni sustavi upravljanja (z-transformacija, modificirana z-transformacija, prijenosna funkcija diskretnog sustava s elementima uzorkovanja i rekonstruktorima nultog reda). Stabilnost digitalnih sustava (Jury-jev test, Nyquistov kriterij). Analiza i sinteza digitalnih sustava postupkom krivulje mjesta korijena.

Treće područje

Analiza i sinteza sistema metodom prostora stanja (prikaz kontinuiranih i digitalnih sustava u prostoru stanja, karakteristični modeli takozvane kompanion forme, osmotrivost i upravljivost stanja, povratna veza po varijablama stanja, povratna veza po izlaznom signalu, projektiranje observera).


Obavijesti

0036469958     35

0036471846     34

0036474624     31

0036471370     31

0036473284     21

0036477012     20

0036477881      3

 

Čestitam studentima koji su se kvalificirali za sudjelovanje na Elektrijadi!

Autor: Tamara Hadjina

Kvalifikacijski ispit iz automatike održat će se u srijedu 22.3. u 13h u prostoriji C9-2!

Prijave se primaju najkasnije do 15.3., prijaviti se možete slanjem maila na tamara.hadjina@fer.hr.

Autor: David Romić