Saša Tepić

(Studentski zbor)

Predsjednik Odbora
doktorski studij

 

Matea Perić

(KSET)

Financije
4. godina

Krešimir Tadić

(SUBOS)

Potpredsjednik Odbora

5. godina

Željka Galovac

Administracija
3. godina

 

Maja Marić

Koordinatorica za znanje
5. godina

Natalia Risonjić

Znanje
3. godina

 

Dunja Šašić

(SUBOS)

Koordinatorica PR tima

5. godina

 

Ana Božić

(SUBOS)

Koordinatorica PR tima

5. godina

 

Marija-Kristina Šumera

(BEST)

Koordinatorica FR tima
4. godina

 

Dora Šegvović

(SUBOS)

Koordinatorica FR tima

4. godina

 

Ivan Čilić

(SUBOS)

Koordinator za sport
4. godina

Alen Carin

   (SUBOS)

Sport
4. godina

 

Dominik Petrović

(BEST)

PR tim
5. godina

Tvrtko Zadro

(KSET)

PR tim
4. godina

 

Ivor Šlibar

PR tim
2. godina