Matematika 2

doc. dr. sc. Tomislav Burić

E-mail: tomislav.buric@fer.hr

 

Nadimak: DrPi

Hobi: FER

Moto: Pehar je naš!

Koji će biti tvoji studenti na Elektrijadi: Mi znamo samo za 1. mjesto!

Kazna: Bit će trijezni finalnu večer Elektrijade.

 

Prvo područje

Linearna algebra (algebra matrica, linearni sustavi, vektori, analitička geometrija)

 

Drugo područje

Diferencijalni račun realnih funkcija jedne varijable

 

Treće područje

Integralni račun realnih funkcija jedne varijable

 

Studenti: