Teorija električnih krugova

izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić

E-mail: drazen.jurisic@fer.hr

 

Nadimak: Jura

Hobi: Sport, sviram harmoniku (sve pa i turbo-folk), njemački bez muke, prevođenje Električnih krugova na engleski (koji glup hobi), sminanje predavanja iz Električnih krugova

Moto: Malo šećera u krv i ajmoooo!

Koji će biti tvoji studenti na Elektrijadi: Zna se, number one

Kazna: Kazna će biti strašna

 

Prvo područje

Elementi električnih krugova. Elementi s jednim prilazom, pasivnost, spremanje energije. Nezavisni izvori. Elementi s dva prilaza. Ovisni izvori. Operacijsko pojačalo. Međusobno povezani induktiviteti. Rješavanje električnih krugova u vremenskoj domeni. Rješavanje električnih krugova svođenjem na jednu diferencijalnu jednadžbu (ulazno-izlazni model sustava). Slobodni odziv električnih krugova višeg reda. Prisilni odziv (uslijed pobude: Step funkcija, Diracova Delta funkcija, Rampa, itd.). Totalni odziv. Rješavanje električnih krugova pri djelovanju općenite pobude: superpozicija.

Drugo područje

Rješavanje električnih krugova u frekvencijskoj domeni. Stacionarno stanje. Funkcije mreža u kompleksnoj domeni: Ulazna impedancija i admitancija, prijenosne funkcije. Međuinduktivno povezani električni krugovi. Rezonancija. Analiza električnih krugova primjenom Laplaceove transformacije.

Treće područje

Funkcije kompleksne varijable. Načini rješavanja složenih električnih mreža. Četveropoli. Parametri četveropola. Povezivanje električnih krugova, četveropola. Ekvivalentni električni krugovi, četveropoli. Pasivne električne mreže. Električne linije. Opće jednadžbe širenja vala na liniji, primarni i sekundarni parametri. Beskonačno duga linija, brzina širenja vala na liniji. Linija konačne duljine zaključena impedancijom. Refleksije na krajevima linije, stojni val.

 

Studenti: