Članovi odbora

 

Željka Galovac

(Studentski zbor)

Predsjednica Odbora
4. godina

 

Ivan Despot

(BEST)

Potpredsjednik Odbora
4. godina

Matea Perić

(KSET)

Financije
5. godina

 

Tvrtko Zadro

(KSET)

Nadzorni odbor

5. godina

Natalia Risonjić

Koordinatorica za znanje
3. godina

 

Stjepan Veselčić

Znanje
3. godina

Mihovil Ćaćić

(SUBOS)

Znanje
3. godina

 

Ivan Čilić

(SUBOS)

Koordinator za sport
4. godina

Alen Carin

   (SUBOS)

Sport
4. godina

 

Iva Jurković

(SUBOS)

Sport

3. godina

 

Marija-Kristina Šumera

(BEST)

Koordinatorica FR tima
5. godina

 

Dora Šegvović

(SUBOS)

FR tim

5. godina

 

Marina Brezak

(IEEE)

FR tim
5. godina

Stjepan Mihalj

FR tim
2. godina

 

Ivana Ištvanović

(KSET, BEST)

FR tim
5. godina

 

Karlo Butorac

FR tim
4. godina

 

Ivor Šlibar

PR tim
3. godina

 

Hana Bašić

(SUBOS)

PR tim
4. godina

 

Nikolina Mijoč

PR tim
3. godina

 

Klara Stuburić

(eSTUDENT)

PR tim
5. godina

 

Ivan Đerek

(KSET, Studentski zbor)

Foto tim
5. godina

 

Vanjski suradnici:

 

Ana Božić

Alumni

 

Veronika Pedić

Mentorica matematičke arene

 

Tomislav Kovačević

Mentor inženjerske arene

 

Josip Šarić

Mentor tehnološke arene

 

Fredi Šarić

Mentor tehnološke arene

 

Doria Šarić

(KSET)

Foto tim
5. godina

 

Maja Magdalenić

(KSET)

Foto tim
2. godina

 

Anita Krtalić

(KSET)

Foto tim
5. godina

 

Nikola Radelić

(KSET)

Alumni
3. godina

Bruno Krčar

(KSET)

Foto tim
3. godina