Članovi AOlab-a posjetili su Institut...

U petak 01.07.2016 grupa diplomskih i postdiplomskih studenata bila je u posjeti Institutu Ruđer Bošković. 
Doc. Dubravko Babić je prvo održao predavanje o aktivnostima FER-ovog laboratorija za primjenjenu optiku, a nakon toga su posjetioci sa FER-a išli na razgledavanje četiri laboratorija gdje su prvo vidjeli experimentalni rad na stvaranju kvantno vezanih fotona te dva načina za izradu kvantnih točaka (magnetron raspršenje i naparavanje elektronskim snopom). Posjetili su Laboratij za fotoniku i kvantnu optiku (voditelj dr.sc. Mario Stipčević), Laboratorij za optiku i optičke tanke slojeve (dr. sc. Jordi Parramon), Laboratorij za depoziciju tankih filmova (dr.sc. Maja Buljan) te Laboratorij za poluvodiče (dr.sc. Branko Pivac).

Autor: Dario Bojanjac
Popis obavijesti