prof.dr.sc. Robert Nađ

 

Prof.dr.sc. Robert Nađ djelatnik je Zavoda za radiokomunikacije od 1977. godine. Na početku svoje znanstvene karijere bavio se radiofrekvencijskim pojačalima maloga signala u nižem mikrovalnom području. U području svog prvotnog znanstvenog interesa autor je niza znanstvenih radova koji su rezultirali magistarskim radom Analiza rada usklađenih pojačala na visokim frekvencijama pomoću S parametara te doktorskom disertacijom Utjecaj pasivne mreže poluvodičkog pojačala malog signala na rad u danom rasponu amplituda i frekvencija. Svoj znanstveni i stručni interes pretočio je u kolegij Projektiranje radiofrekvencijskih pojačala koji je dugi niz godina predavao na dodiplomskom studiju smjera Radiokomunikacije i profesionalna elektronika. U kasnijim godinama znanstveno se počeo baviti radiokomunikacijskim sustavima što se može vidjeti i kroz kolegije koje je predavao. Trenutno predaje kolegije usko povezane s mobilnim komunikacijama. To su Mobilne komunikacije na preddiplomskom studiju te Planiranje mobilnih sustava na diplomskom studiju smjera Radiokomunikacijske tehnologije, ali ti kolegiji ponuđeni su i kao izborni kolegiji na ostalim smjerovima fakulteta. Na doktorskom studiju predaje kolegij Sustavi s proširenim spektrom u kojem se obrađuju teme koje su sve više povezane s modernim mobilnim sustavima.

 

Znanstveni interes prof.dr.sc. Roberta Nađa vezan je uz radiokanal i fizikalne procese povezane s propagacijom elektromagnetskoga vala u kanalu. Od posebnog interesa su fenomeni u kanalu i njihov utjecaj na vjeran i brz prijenos informacije u bežičnim sustavima. Povezano s tom problematikom prof.dr.sc. Robert Nađ nudi teme za seminare, projekte te završne i diplomske radove.