KOLEGIJI NA KOJIMA SAM RADIO

 

Sveučilišni preddiplomski studij

  • Seminar - mentor / voditelj; ljetni semestar ak. god. 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17

 

  • Primijenjeni elektromagnetizam - auditorne i laboratorijske vježbe; zimski semestar ak. god. 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16

 

 

Sveučilišni diplomski studij

 

 

 

 

KAKO SU STUDENTI OCIJENILI MOJ RAD