Na obilježavanju Dana Fakulteta...

U petak, 20. studenoga 2020. godine, obilježen je Dan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu na kojem se tradicionalno dodjeljuje niz nagrada i priznanja najistaknutijim studentima i djelatnicima Fakulteta u protekloj akademskoj godini.

Ovogodišnje obilježavanje Dana Fakulteta organizirano je u znatno manjem obimu i u skladu sa svim epidemiološkim mjerama te je stoga izostalo tradicionalno prigodno druženje tijekom i nakon svečanosti, kada se okupi veliki broj djelatnika FER-a, sadašnjih i bivših studenata, ali i predstavnika prijateljskih poduzeća.

Nakon uvodnog obraćanja dekana FER-a, prof. dr. sc. Gordana Gledeca, uslijedilo je uručivanje nagrada i priznanja najuspješnijim studentima i djelatnicima te na kraju govor prof. dr. sc. Mislava Grgića, dobitnika Zlatne plakete “Josip Lončar”.

Čestitamo svima koji su ovom prilikom nagrađeni te im zahvaljujemo na njihovom predanom radu i značajnim znanstvenoistraživačkim uspjesima kojima doprinose ugledu Fakulteta, ugledu Sveučilišta u Zagrebu, ali i mnogo šire.

Fotografije s događaja možete pogledati u galeriji, a popis nagrađenih nalazi se u opširnijem sadržaju obavijesti.

Brončane plakete "JOSIP LONČAR" dodjeljuju se najboljim studentima za uspješan završetak diplomskog studija.

Studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija

 • Filip Bradarić - profil Automatika; donator: ABB d.o.o., Zagreb
 • Franjo Vuković - profil Elektroenergetika; donator: Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb
 • Ivan Gredičak - profil Elektroničko i računalno inženjerstvo; donator: Montelektro d.o.o., Kastav
 • Ivor Petrovečki - profil Elektronika; donator: Computech d.o.o., Zagreb
 • Mario Sučevac - profil Elektrotehnički sustavi i tehnologija; donator: KONČAR Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb

Studij Informacijska i komunikacijska tehnologija

 • Fran Milković - profil Obradba informacija; donator: HashCode d.o.o., Zagreb
 • Katja Grujić - profil Telekomunikacije i informatika; donator: Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb

Studij Računarstvo

 • Luka Šopar - profil Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi; donator: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 • Karlo Poljanec - profil Računalno inženjerstvo; donator: HashCode d.o.o., Zagreb
 • Andrej Mijić - profil Računarska znanost; donator: XYLON d.o.o., Zagreb

Srebrne plakete "JOSIP LONČAR" dodjeljuju se za naročito uspješne doktorske disertacije i znanstvenoistraživački rad. Ovogodišnji dobitnici su:

 • dr. sc. Ivan Ralašić za doktorsku disertaciju pod naslovom: "System for efficient reconstruction of images and light fields using compressive sensing" (Sustav za učinkovitu rekonstrukciju slika i svjetlosnih polja primjenom sažimajućega očitavanja), mentor: prof. dr. sc. Damir Seršić,
 • dr. sc. Adrian Satja Kurdija za doktorsku disertaciju pod naslovom: A probabilistic quality of service model for nondeterministic service compositions" (Vjerojatnosni model kvalitete usluge za nedeterminističke kompozicije usluga), mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Šilić,
 • dr. sc. Robert Vaser za doktorsku disertaciju pod naslovom: "Algorithms for de novo assembly of large genomes" (Algoritmi za de novo sastavljanje velikih genoma), mentor: prof. dr. sc. Mile Šikić,
 • dr. sc. Dario Pevec za doktorsku disertaciju pod naslovom: "Real-world data-driven decision support system for electric vehicle charging infrastructure development" (Sustav za potporu odlučivanju o razvitku infrastrukture punionica za električna vozila zasnovan na podacima iz stvarnoga svijeta), mentor: izv. prof. dr. sc. Vedran Podobnik.

Zlatna plaketa "JOSIP LONČAR" nagrada je koja se dodjeljuje onima koji su posebno doprinijeli FER-u značajnim unapređenjem nastave, objavljivanjem zapaženih znanstvenih djela ili nastavnih pomagala ili su znanstvenoistraživačkim radom u svom području značajno afirmirali određenu disciplinu znanosti, odnosno onima koji su svojim djelovanjem ostvarili bitan utjecaj na unapređivanje nastavnog ili znanstvenoistraživačkog rada na Fakultetu. Ovogodišnji dobitnici su:

 • prof. dr. sc. Mislav Grgić za veliki doprinos razvoju i uspješno upravljanje Fakultetom, za znanstveni doprinos u području digitalne obrade slike i multimedijskih komunikacija, za popularizaciju znanosti te za sveukupno podizanje prepoznatljivosti Fakulteta svojim znanstvenoistraživačkim i stručnim radom.
 • prof. dr. sc. Davor Petrinović za veliki doprinos Fakultetu značajnim unaprjeđenjem nastavnih procesa i razvojem novih studijskih programa, za znanstveni doprinos u području digitalne obrade signala te za sveukupno podizanje prepoznatljivosti Fakulteta svojim znanstvenoistraživačkim i stručnim radom.

Godišnja nagrada "KONČAR" dodjeljuje se za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji. Ovogodišnja dobitnica je dr. sc. Anita Martinčević za doktorsku disertaciju pod naslovom: "Hierarchical model predictive control of temperature in building zones" (Hijerarhijsko modelsko prediktivno upravljanje temperaturom u zonama zgrade), mentor: prof. dr. sc. Mario Vašak.

Nagrada "WERNER VON SIEMENS" već se 11 godina dodjeljuje za izabrane radove studenata FER-a s primjenom u područjima digitalizacije, elektrifikacije i automatizacije, a donator nagrade je Siemens d.d. Ovogodišnji dobitnici su Saša Štajner i Mario Sučevac za rad: "Razvoj i upravljanje digitalnim blizancem dizala u programskom paketu Siemens NX", (mentori: izv. prof. dr. sc. Damir Sumina i doc. dr. sc. Šandor Ileš).

Tradicionalnom nagradom "ERICSSON NIKOLA TESLA" nagrađuju se najbolji radovi studenata FER-a iz područja telekomunikacija, a ove se godine dodijelila po dvadeseti i drugi put.

 • Prva nagrada dodjeljuje se Ivanu Čiliću za rad "Raspoređivanje izvođenja usluga Interneta stvari u raspodijeljenoj računalnoj okolini“.
 • Druga nagrada dodjeljuje se Timi Redžović za rad „Analiza performanci 4G mreže na mjestima okupljanja velikog broja korisnika i utjecaj na iskustvenu kvalitetu višemedijskih usluga”.
 • Treća nagrada dodjeljuje se Kristijanu Čepli, Tanji Lakić, Dominiku Sabljaku i Filipu Wolfu za rad „Cleaning the oceans: Using novel satellite data to detect maritime plastic litter“.

Godišnju nagradu "INETEC" već 16 godina dodjeljuje Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. Zagreb u svrhu poticanja izvrsnosti te pružanja podrške mladim i darovitim studentima. Ovogodišnja dobitnica je Matea Španić, studentica diplomskog studija Elektrotehnika i informacijska tehnologija, profil: Automatika.

Nagradu "Željka Matutinović - Sunčica" od 2010. godine dodjeljuje istoimena Zaklada za najbolje studentske radove u području elektronike, ostvarene u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima. Nagrada je dodijeljena Ivanu Skeledžiji, mag. ing. za rad pod naslovom "Design of a Self-biased Ring Oscillator in 180-nm CMOS Technology" ("Projektiranje prstenastog oscilatora sa svojstvom samopodešavanja statičke radne točke u 180 nanometarskoj CMOS tehnologiji"), (mentor: prof. dr. sc. Adrijan Barić).

Nagrada "Stanko Turk" dodjeljuje se 20 godina, a ove ju je godine dobio Kristijan Fugošić, mag. ing. računarstva za diplomski rad pod naslovom: "Predviđanje višemodalne semantičke budućnosti u videu", mentor: prof. dr. sc. Siniša Šegvić. Nagradu donira poduzeće AVL-AST d.o.o., Zagreb.

Nagrada "Frano Luetić" dodjeljuje se studentima FER-a za izvrsnost u studiranju na poslijediplomskom doktorskom studiju u području elektroenergetike. Donator nagrade je obitelj Luetić, a dodijeljena je Ivanu Paviću, mag. ing.

Nagradu Roberto Giannini, koja se dodjeljuje za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima, u ak. god. 2019./2020. dobio je doc. dr. sc. Dario Bojanjac.

NAGRADA ZA ZNANOST dodjeljuje se u tri kategorije:

 • u 1. kategoriji za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za razvijene raspodijeljene algoritme i primijenjena decentralizirana rješenja u području Interneta stvari, nagradu dobiva prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko.
 • u 2. kategoriji za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za istraživanja u području malih tijela Sunčevog sustava i astročestične fizike, nagradu dobiva Stefan Cikota, mag. phys.
 • u 3. kategoriji za postignut svjetski priznati istraživački rezultat u prethodnih godinu dana u području semantičke segmentacije, nagradu dobiva istraživačka skupina koju čine Marin Oršić, mag. ing., Petra Bevandić, mag. ing., Ivan Grubišić, mag. ing., Josip Šarić, mag. ing. i prof. dr. sc. Siniša Šegvić, voditelj.
Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti