Mentorstvo

 

Za završne i diplomske radove nudim teme iz područja matematičkog modeliranja fizikalnih i industrijskih problema s naglaskom, ali ne i isključivo, na probleme iz elektrotehnike i računarstva. Cilj matematičkog modeliranja je opis neke pojave u svrhu njenog boljeg razumijevanja i predviđanja što će se s tom pojavom događati u budućnosti. Do boljeg razumijevanja pojave dolazimo analizom dobivenog matematičkog modela, a do predviđanja dolazimo simuliranjem tog modela na računalu. Područje matematičkog modeliranja i simulacija povezuje matematičke kolegije s prve godine studija, ali i Matematičko modeliranje u inženjerstvu i Odabrana poglavlja matematike s kolegijima iz elektrotehnike i računarstva koje slušate na višim godinama studija. Neke od tema na kojima možete raditi su

  • raspršenje elektromagnetskih valova i primjene u daljinskim istraživanjima (npr. SAR),
  • algoritmi za rekonstrukciju slike snimljene SAR radarom, 
  • analiza i implementacija konačnih i rubnih elemenata za Maxwellove jednadžbe, 
  • analiza periodičnih i rezonantnih materijala (metamaterijali),
  • matematičko modeliranje industrijskih problema (npr. modeliranje prijenosa informacije, pritiska vode na kavu u aparatu za kuhanje kave ili neka slična tema koja vam padne na pamet),
  • modeliranje bazirano na podacima i primjene strojnog učenja u matematičkom modeliranju.

Ako imate neku vlastitu temu koja vam se čini zanimljiva i na kojoj želite raditi, a mislite da vam mogu pomoći svojim znanjem i iskustvom, slobodno mi se javite. Također, u svom nastavnom i znanstvenom radu surađujem i s kolegama sa studija Kognitivna znanost (zajednički studij FFZG-a i FER-a) i kolegama s Akademije likovnih umjetnosti pa možete razmišljati i u smjeru interdisciplinarnog rada koji povezuje navedena područja s elektrotehnikom i računarstvom.

Zbog sustava odabira mentora i velikog pritiska na studente kod odabira mentora, ali i pritiska na mentore, prijave za mentorstvo otvorene su do 31. svibnja tekuće akademske godine. Prijave su nakon toga zatvorene.

Ne očekujem od vas da znate sve o temama i područjima koja sam naveo, ali očekujem da budete spremni uložiti svoje vrijeme u učenje i usvajanje novih znanja i vještina. To je sve od preduvjeta koji su vam potrebni. Ako se odlučite pokloniti mi svoje povjerenje i odaberete me za mentora siguran sam da će naša suradnja biti uspješna, ali prije svega ugodna i zanimljiva. 


Popis do sada obranjenih završnih projekata (P), završnih radova (R) i diplomskih radova (D)

2023.

Iva Barišić, Obrada tokova podataka na rubu i podatkovnom oblaku, D

Luka Bošnjaković, Homogenizacija Maxwellovih jednadžbi u rezonantnim strukturama, D

Davor Dobrota, 

Lucija Domić, Predviđanje doprinosa pojedinih igrača za vrijeme nogometne utakmice, R

Mislav Đomlija, Geometrijski pristup dubokom učenju, R

Iris Jukić Šućur, Prilagodba parametara modela epidemije, P

Patrik Kukić, Modeliranje memristora, R

Luka Mucko, Homogenizacija kompozitnih materijala korištenjem dubokog učenja, R

Tin Petric, Salesforce web-aplikacija za prodaju kino ulaznica, D

Vladimir Pezo, Simulacija magnetizirianog fluida u biblioteci FEniCS, R

Matea Vasilj, Matematički model za procjenu količine potkožnog masnog tkiva temeljen na podacima o morfologiji hrvatskih tenisača, D

Matej Zubić, Modeliranje utjecaja autonomnih vozila na tok prometa, R

 

2022.

Nina Anić, Predviđanje starosti korištenjem neuronskih mreža, R

Antonio Babić, Vrednovanje doprinosa pojedinih igrača za vrijeme nogometne utakmice, R

Andrija Banić, Korekcija položaja table i koša u odnosu na predviđenu putanju košarkaške lopte, R

Urša Crnjak, Modeliranje širenja epidemije, R

Ivan Gadža, Korištenje metoda iz linearne algebre za simuliranje kretanja kroz prostor, R

Juraj Hlevnjak, Sustav za nadzor rezervacija, R

Ivana Kuliš, Neuronska mreža za procjenu glazbenog ukusa slušatelja, P

Josip Mihaljević, Automatska klasifikacija broja dodijeljenih bodova na skeniranom obrascu za ispravljanje ispita, R

Lucija Mičić, Prepoznavanje abecede znakovnog jezika koristeći metode strojnog učenja, R

Jan Novosel, Metoda rubnih elemenata i raspršenje valova, P

Dora Omanović, Implementacija metode konačnih elemenata, P

Rea Pintar, Analiza podataka o stavovima i navikama studenata korištenjem metoda strojnog učenja, R

Dora Šegvić, Implementacija algoritma za klasifikaciju lažnih vijesti utemeljen na javno dostupnim bazama podataka lažnih vijesti, D

 

2021.

Luka Baković, Homogenizacija kompozitnih materijala metodama dubokog učenja, D

Iva Barišić, Prepoznavanje i klasifikacija ispita metodama strojnog učenja, R

Luka Bošnjaković, Homogenizacija kompozitnih materijala blizu rezonancije, P

Darko Janeković, Implementacija slučajnog algoritma za singularne dekompozicije matrice, D

Lucija Mičić, Prepoznavanje abecede znakovnog jezika koristeći metode strojnog učenja, R

Tin Petric, Klasifikacija ispita automatskim prepoznavanjem rukom pisanih alfanumeričkih znakova, R

 

2020.

Igor Kladarić, Implementacija metode konačnih elemenata u razvojnom okruženju FEniCS, R

Mariela Markovinović, Model glasača na predsjedničkim izborima baziran na metodama strojnog učenja, D

Dominik Sabljak, Izrada aplikacije za analizu i korištenje podataka sa satelita Sentinel 3 i Sentinel 5, R

Dora Šegvić, Metoda konačnih razlika i primjene u rješavanju sustava običnih diferencijalnih jednadžbi, R

 

2019.

Darko Janeković, Implementacija metode konačnih elemenata za problem raspršenja elektromagnetskih valova, R

Suzana Pratljačić, Klasifikacija rukom pisanih znamenki upotrebom spektralne analize na grafu, R

 

2018.

Vedran Mihal, Prepoznavanje rukom pisanih alfanumeričkih znakova korištenjem singularnog rastava matrica, R


Znanstveni i stručni radovi objavljeni u suradnji sa studentima

D. Dobrota, N. Sočec, L. Vrabac, D. Bojanjac, Hardware Accelerated Magnetic Field Calculation Approach for Circular Coils With Rectangular Cross Section, TechRxiv 2023

M. Vasilj, V. Vucetic, M. Sukreski, D. Bojanjac, Body fat percentage calculation: A Linear Regression Model on Croatian tennis players morphology, MIPRO 2023

P. Labura, A. Tunjić, D. Bojanjac, Zaboravio sam broj telefona stana u kojem živim, Matematicko-fizički list, Vol. 73 No. 289, 2022

D. Janeković, D. Bojanjac, Randomized Algorithms for Singular Value Decomposition: Implementation and Application Perspective2021 International Symposium ELMAR


Kako napisati znanstveni rad i održati prezentaciju

Koliko puta ste razumjeli neki argument i onda ga nakon nekog vremena zaboravili? Koliko puta ste ispočetka otkrivali toplu vodu? Ako nešto shvatite onda to i napišite kako biste mogli koristiti kasnije. Neke od najboljih savjeta o pisanju znanstvenih radova i držanju prezentacija pročitao sam na blogu What's new kojeg piše Terence Tao. Izdvajam Talks are not the same as papers, Be considerate of your audience, Write down what you've done, Make your work available, On writing.


Repozitorij