Završni i diplomski radovi

Za završne i diplomske radove nudim teme iz područja matematičkog modeliranja fizikalnih i industrijskih problema te iz primjena matematičkih tehnika u elektrotehnici i računarstvu. Naglasak je na modeliranju, tj. na pisanju matematičkog modela preko diferencijalnih ili integralnih jednadžbi te zatim na analizi i rješavanju prethodno izvedenih modela (numeričke metode na računalu, asimptotska rješenja, strojno učenje...). Moguće teme su:

ali i sve druge teme koje vam padnu na pamet, a za koje mislite da vam mogu pomoći svojim matematičkim znanjem i iskustvom.

 

Popis do sada obranjenih završnih i diplomskih radova (abecedno po prezimenu studenta):

Luka Baković, Homogenizacija kompozitnih materijala metodama dubokog učenja, 2021.

Iva Barišić, Prepoznavanje i klasifikacija ispita metodama strojnog učenja, 2021.

Darko Janeković, Implementacija metode konačnih elemenata za problem raspršenja elektromagnetskih valova, 2019.

Darko Janeković, Implementacija slučajnog algoritma za singularne dekompozicije matrice, 2021.

Igor Kladarić, Implementacija metode konačnih elemenata u razvojnom okruženju FEniCS, 2020.

Mariela Markovinović, Model glasača na predsjedničkim izborima baziran na metodama strojnog učenja, 2020.

Vedran Mihal, Prepoznavanje rukom pisanih alfanumeričkih znakova korištenjem singularnog rastava matrica, 2018.

Tin Petric, Klasifikacija ispita automatskim prepoznavanjem rukom pisanih alfanumeričkih znakova, 2021.

Suzana Pratljačić, Klasifikacija rukom pisanih znamenki upotrebom spektralne analize na grafu, 2019.

Dominik Sabljak, Izrada aplikacije za analizu i korištenje podataka sa satelita Sentinel 3 i Sentinel 5, 2020.

Dora Šegvić, Metoda konačnih razlika i primjene u rješavanju sustava običnih diferencijalnih jednadžbi, 2020.

 

Popis do sada obranjenih završnih projekata (abecedno po prezimenu studenta):

Luka Bošnjaković, Homogenizacija kompozitnih materijala blizu rezonancije, 2021.


Radovi nagrađeni Rektorovom nagradom

Iva Barišić i Tin Petric, Klasifikacija ispita metodama strojnog učenja, 2021.

Luka Baković, Homogenizacija elektromagnetskih kompozitnih materijala metodama dubokog učenja, 2020.

Darko Janeković, Implementacija metode homogenizacije za Maxwellove jednadžbe u dvodimenzionalnim periodičkim materijalima, 2020.

Filip Jurec, Mariela Markovinović, Marta Novak, Vedrana Raguž, Ivana Žeger, Analiza političkih preferencija studenata metodama strojnog učenja, 2020.

 

Romano Antunović, Borna Arsov: Morfološko-anatomske, radiološke i kliničke značajke tipa 6 deformacije nosnoga septuma u čovjeka, Medicinski fakultet (pomoć oko statističke analize), 2017


Kako napisati znanstveni rad i održati prezentaciju

Koliko puta ste razumjeli neki argument i onda ga nakon nekog vremena zaboravili? Koliko puta ste ispočetka otkrivali toplu vodu? Ako nešto shvatite onda to i napišite kako biste mogli koristiti kasnije. Neke od najboljih savjeta o pisanju znanstvenih radova i držanju prezentacija pročitao sam na blogu What's new kojeg piše Terence Tao. Izdvajam Talks are not the same as papers, Be considerate of your audience, Write down what you've done, Make your work available, On writing.


Repozitorij