Daljinska istraživanja

Daljinska istraživanja (eng. remote sensing) naziv je za skup metoda za prikupljanje informacija o nekom objektu ili pojavi bez fizičkog kontakta s tim objektom. Neke od primjena daljinskih istraživanja su snimanje Zemlje iz svemira, dubinsko sondiranje oceana, praćenje učinka klimatskih promjena na ledenjacima, nadzor trudnoće pomoću ultrazvuka, a najpoznatije tehnologije su radar, lidar, MRI (eng. Magnetic Resonance Imaging), PET (eng. Positron Emission Tomography) i mnoge druge. Prednosti daljinskih istraživanja su u nenarušavanju objekta ili područja promatranja, a omogućuju i mjerenja na udaljenim, nedostupnim i za ljude opasnim područjima. Daljinska istraživanja povezuju različita područja elektrotehnike, računarstva i područje matematičkog modeliranja s ciljem usavršavanja postojećih metoda, ali i razvoja novih metoda i novih primjena. Kolegij će se izvoditi izmjenjivanjem teorijskih i praktičnih aspekata daljinskih istraživanja s ciljem boljeg povezivanja i razumijevanja novih pojmova i tehnologija. Na taj način povezat će se i produbiti znanja matematičkog modeliranja, obrade signala i elektromagnetizma u cilju razvoja, demonstracije i primjene ideja mikrovalnog snimanja i radara sa sintetičkom aperturom te povezivanja s algoritmima za rekonstrukciju slike. Snimke predavanja možete pronaći na YouTube playlisti.

Kolegij Daljinska istraživanja nudi se kao izborni predmet profila na profilima Automatika i robotika, Komunikacijske i svemirske tehnologije, Računalno modeliranje u inženjerstvu i Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo u 1. i 3. semestru diplomskog studija. Na svim ostalim profilima diplomskog studija kolegij se nudi kao slobodni izborni predmet. Nositelji predmeta su Dario Bojanjac i Marko Bosiljevac, a više o načinu izvođenja i obavijestima iz tekućeg semestra možete pronaći na fakultetskoj stranici kolegija

Cilj kolegija je da svaki student:

 • razumije princip rada radara sa sintetičkom aperturom (SAR),
 • snimi vlastitu radarsku sliku radarom koji smo razvili na zavodu,
 • implementira neki od algoritama za rekonstrukciju slike kako bi mogao interpretirati slike koje je sam prethodno snimio.

 

Tjedni plan nastave s preporučenim čitanjima:

 1. Uvod u daljinska istraživanja. Princip rada radara. Osnovna radarska jednadžba.
  skripta, 1. poglavlje
  Wiki, Radar i Remote Sensing
  predavanje 2022./2023. Kako radi radar?, video
   
 2. Fourierov red i primjene u analizi signala. Fourierova transformacija i spektar signala.
  skripta, 2. poglavlje
  Gilbert Strang, Fourier Series and Integrals
  3Blue1Brown, But what is a Fourier series?, video
  3Blue1Brown, But what is the Fourier Transform?, video
  predavanje 2022./2023. Fourierova transformacija i analitički signal, video
   
 3. Analitički signal i Hilbertova transformacija. IQ postupak.
  skripta, 2. poglavlje
  Olli Koskivaara, The Hilbert Transform
  3Blue1Brown, But what is a convolution?, video
  predavanje 2022./2023. Hilbertova transformacija i IQ postupak, video
   
 4. Uvod u valne fenomene. Elektromagnetski valovi.
  skripta, 4. poglavlje
   
 5. Detekcija statičnog objekta i objekta koji se kreće.
  skripta, 5. poglavlje
  predavanje 2022./2023. Detekcija statičnog objekta i objekta koji se kreće, video
   
 6. Snimanje Dopplerovim radarom i određivanje brzine objekta.
  skripta 5. poglavlje
  predavanje 2022./2023. Snimanje Dopplerovim radarom i određivanje brzine objekta, video
   
 7. Utjecaj šuma i kompresija impulsa. Radarska funkcija.
  skripta, 6. poglavlje
  predavanje 2022./2023. Korelacijski prijamnik, video
   
 8. Međuispit.
   
 9. FMCW radar.
   
 10. Metoda stacionarne faze i primjene u rješavanju valnih problema.
  skripta, 3. poglavlje
  Michael G. Rozman, Integration of Fast Oscillating Functions
  predavanje 2022./2023. Metoda stacionarne faze, video
   
 11. Model slike snimljene radarom sa sintetičkom aperturom i omega-k algoritam.
  predavanje 2022./2023. Model SAR slike i Omega-K algoritam, video
   
 12. Implementacija omega-k algoritma.
   
 13. Raspršenje elektromagnetskih valova. Greenova funkcija i Lippmann-Schwingerova jednadžba.
   
 14. TBA
   
 15. Predaja projekta.

 

Literatura:

D. Bojanjac, M. Bosiljevac, F. Turčinović, Kako snimiti i rekonstruirati SAR sliku, skripta

M. Cheney, B. Borden, Fundamentals of Radar Imaging, SIAM 2009

 

Slični kolegiji u svijetu:

Remote Sensing, EPFL


Repozitorij

Obavijesti

Što ćemo vas naučiti na predmetu?

Kolegij Daljinska istraživanja najbolji je spoj fizikalne pozadine, matematičkog modeliranja, elektroničkog sustava, računalnih algoritama i primjene na realnim problemima koji ste do sada imali prilike slušati na fakultetu.

 

 

Cilj kolegija je da svaki student 

 • razumije princip rada radara sa sintetičkom aperturom (SAR),
 • snimi vlastitu radarsku sliku radarom koji smo razvili na zavodu,
 • implementira neki od algoritama za rekonstrukciju slike kako bi mogao interpretirati slike koje je sam prethodno snimio.

Mislimo da je budućnost inženjerstva u interdisciplinarnosti i tu interdisciplinarnost promoviramo kroz naš kolegij. Na njemu ćete istovremeno primijeniti prethodno naučeno na matematici i fizici, to ćete spojiti s novim znanjima iz elektrotehnike i računarstva čime ćete kreirati neku novu primjenu daljinskih istraživanja na kojoj možete nastaviti raditi u sklopu nekog projekta, primijeniti naučeno na kreiranje vlastitog proizvoda ili nastaviti baviti se daljinskim istraživanjima kroz diplomski i znanstveni rad.

Autor: Dario Bojanjac
Što su to daljinska istraživanja?

Daljinska istraživanja (eng. remote sensing) naziv je za skup metoda za prikupljanje informacija o nekom objektu ili pojavi bez fizičkog kontakta s tim objektom. Neke od primjena daljinskih istraživanja su snimanje Zemlje iz svemira, dubinsko sondiranje oceana, praćenje učinka klimatskih promjena na ledenjacima, nadzor trudnoće pomoću ultrazvuka, a najpoznatije tehnologije su radar, lidar, MRI (eng. Magnetic Resonance Imaging), PET (eng. Positron Emission Tomography) i mnoge druge. 

Više o tome što su daljinska istraživanja i gdje se koriste možete pronaći na stranici Wikipedije i u videu o Sentinel satelitima.

Autor: Dario Bojanjac