NASTAVA

PREDMETI

Optički komunikacijski sustavi

Tehnologija optičkih komunikacija

Optičke mreže

Laboratorij elektronike 2

Seminar/Projekt/Diplomski rad

 

Teme za Seminare/Projekte/Diplomske radove

Optički komunikacijski i senzorski sustavi pokrivaju vrlo širok spektar tema vezanih uz iskorištavanje svjetlosti za komunikaciju, za detekciju drugih fizikalnih procesa ili u industriji zabave. U nastavku je okvirni popis tema u koje se zainteresirani mogu uključiti, a u repozitoriju je malo detaljnija prezentacija o ovim temama pod nazivom "Istraživačke teme".

 • Teorijska i eksperimentalna analiza rada poluvodičkih izvora svjetlosti (LED dioda i lasera)
 • Optimiranje karakteristika poluvodičkih izvora svjetlosti – primjena u senzorici
 • Optički senzori s primjenom u industriji
  • fotodiode
  • fotoćelije, laserski daljinomjeri, industrijska detekcija
  • Machine Vision sustavi
  • Svjetlovodni senzori (FOS - Fiber-optic sensors)
 • Integracija senzora u pametne sustave
  • Industrial Internet of Things – IoT Sensor Networks
  • Smartbuildings
 • Optički komunikacijski sustavi
  • Pasivne optičke mreže (WDM-PON)
  • Mjerne tehnike u optičkim komunikacijskim sustavima
  • Light Fidelity (Li-Fi)

Repozitorij