Biografija

Dubravko I. Babić rođen je u Zagrebu u Hrvatskoj. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 1982., a magistrirao je 1984. godine i doktorirao 1995. godine na Sveučilištu u Kaliforniji, Santa Barbara.

Od 1982. do 1985. godine radio je kao postdiplomski student na kapacitivnim metodama mjerenja diskontinuiteta u energetskim vrpcama na AlGaAs/GaAs heterospojevima sa prof. dr. sc. Herbertom Kroemerom na Kalifornijskom Sveučilištu u Santa Barbari.  Od 1985. do 1989. godine radio je u tvrtki Avantek, Inc. u Santa Clari na razvoju mikrovalnih dioda za preklapanje i ograničavanje (10 GHz i 40 GHz) i na varaktorskim diodama za naponski kontrolirane oscilatore na 3 GHz.  

Godine 1989. pridružio se grupi za ultrabrze optoelektroničke sklopove na Sveučilištu u Kaliforniji, Santa Barbara sa profesorima John E. Bowers i Evelyn L. Hu kako bi kao doktorski student radio na razvoju lasera s vertikalnom rezonantnom šupljinom (VCSEL) gdje je 1995. prvi na svijetu demonstrirao VCSEL na 1550nm koji je radio u kontinuiranom režimu na sobnoj temperaturi. Od 1995. do 1999. godine radio je u Hewlett-Packard laboratoriju u Palo Altu u Kaliforniji kao član tehničkog osoblja na razvoju VCSEL dioda korištenjem wafer-bonding tehnologije.

Godine 1999. osnovao je startup Alvesta Corporation (Sunnyvale, CA) koja je proizvodila 10Gb/s višekanalne svjetlovodne module. Prvo je radio kao glavni direktor (CEO), a kasnije (2001. godine) kao glavni tehnički direktor (CTO).  Za Alvestu je dobavio $20 milijuna rizičnog kapitala i njome upravljao do prve prodaje proizvoda 2000. godine (Alvestu je kupila Emcore Corporation 2002. godine). Između 2003. i 2008. godine radio je kao savjetnik za Clariphy Communications, Inc. (Irvine, SAD) i XLoom Communications, Ltd (Tel Aviv, Israel) na razvoju optičkih i elektroničkih  komponenti za velike brzine prijenosa. Također je pritom radio i kao sudski vještak u više sudskih procesa vezanih uz intelektualno vlasništvo.

Od 2008. do 2013. godine vodio je razvoj radiofrekvencijskih i milimetarskih pojačala temeljenih na AlGaN/GaN tranzistorima sa efektom polja koji su izrađeni na sintetičkom dijamantu kao potpredsjednik za tehnologiju i suosnivač  startupa Group4 Labs, Inc. (Fremont, CA) gdje je razvio postupak za lasersko oblikovanje dijamantnih čipova i izgradio  sustav za mjerenje pouzdanosti tranzistora, a njegov tim prvi na svijetu demonstrirao kompletno pojačalo (u kučištu) na 10 GHz temeljeno na tehnologiji galijevog nitrida na dijamantu (Group4 Labs je kupila tvrtka Element Six 2013. godine).  

Nakon Group4 Labs sudjelovao je u osnivanju u Eridan Communications, Inc., startup tvrtke u Santa Clari, CA, koja razvija polarne modulatore za bežične komunikacije temeljene na galijevom nitridu (GaN). Od 2012. godine radi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u Laboratoriju za primjenjenu optiku Zavoda za radiokomunikacije, a 2017. godine izabran je za izvanrednog profesora.

Njegovi znanstveni interesi uključuju optoelektroničke i elektroničke komponente za velike brzine prijenosa informacija, poluvodičke komponente i optiku. Objavio je preko 140 publikacija u časopisima i na konferencijama, ima 35 odobrenih patenata i napisao je jedno poglavlje u knjizi (Web of Science h-index 27, a Google Scholar h-index je 31).

 

Vezane stranice:

Laboratorij za primjenjenu optiku (AOLab)
 

Obrazovanje

1/1989 - 1/1995  Dr.Sc. University of California, Santa Barbara, Electrical and Computer Engineering

1/1982 - 1/1985  Mr.Sc. University of California, Santa Barbara, Electrical and Computer Engineering

1/1978 - 1/1982  Dipl. ing. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

 

 

 


Repozitorij