ZNANSTVENI RAD I PROJEKTI

Aktualni znanstveni interesi su mi sljedeći:

 • Optički svjetlovodni senzori s primjenom u industriji
   
  • Svjetlovodni senzori za vibracije (Fiber-optic vibration sensors)
   • ​Svjetlovodni senzori za mjerenje vibracija predstavljaju rješenje za mjerenja u uvjetima gdje nije moguće koristiti klasične elektro-dinamičke senzore (npr. u uvjetima gdje postoje jaka elektromagnetska polja). U suradnji s industrijom razvijamo senzore za mjerenje vibracija u elektroenergetskim postrojenjima koristeći inovativne principe, materijale i tehnologije proizvodnje (3D print).
     
  • Distribuirano mjerenje temperature (DTS - Distributed Temperature Sensing)
   • Promjenom temperature mijenjaju se neki parametri svjetlovoda te je primjenom optičke reflektometrije moguće distribuirano mjeriti temperaturu cijelom duljinom svjetlovoda čak i do nekoliko desetaka kilometara. U sklopu nekoliko projekata razvijamo takav sustav za detekciju temperature na odsječcima svjetlovoda duljine do 4 km. Razvoj ovakvog sustava iznimno je složen te uključuje razvoj jakih impulsnih laserskih izvora, brzih optičkih prijamnika s velikom osjetljivošću, optimizaciju razina snage u sustavu, potiskivanje šuma i obradu signala.
     
 • Smartbuildings – Internet of Things sensor networks
  • Povezivanjem više različitih vrsta senzora u mrežu koja samostalno može reagirati na promjene u okolini i/ili prilagoditi uvjete rada realiziraju se sustavi za autonomni nadzor i upravljanje industrijskih pogona, građevina i sl. Popularan naziv danas za ovakve multisenzorske mreže je Internet of Things. U sklopu AOLab-a prvenstveno se bavimo povezivanjem različitih vrsta senzora (optičkih, elektromagnetskih, …) u mreže za nadzor integriteta (mjerenja temperature, naprezanja, dilatacije, …) građevinskih objekata poput zgrada, mostova, i sl.
    
 • Pasivne optičke mreže s valnim multipleksom (WDM-PON)
  • Optičke mreže nove generacije imaju ulogu osigurati krajnjim korisnicima brzine prijenosa koje će biti “future proof” tj. zadovoljiti i sve buduće potrebe korisnika za brzinom prijenosa. Trenutna čarobna brojka je 10Gb/s, a najperspektivnija optička tehnologija višestrukog pristupa koja bi ovo mogla ostvariti je valni multipleks u pasivnim optičkim mrežama (WDM-PON Wavelength Division Multiplex – Passive Optical Networks).
    
 • Optimiranje karakteristika snage te temperaturnih i spektralnih karakteristika poluvodičkih izvora svjetlosti – primjena u senzorici
  • Izvori svjetla poput lasera i LED dioda standardno imaju veliku fluktuaciju izlazne snage u ovisnosti o temperaturi i ostalim vanjskim utjecajima. Povratnim vezama se to može popraviti, ali za potrebe nekih vrlo preciznih mjernih metoda potrebni su izvori koji su praktično savršeni po pitanju stabilnosti snage.U tu svrhu razvijamo ultra-stabilne laserske i LED izvore svjetla čija je promjena snage s temperaturom manja od   50ppm/°C.
    
 • Metapovršine
  • Metapovršine (Metasurfaces) su klasa elektromagnetskih struktura koje su projektirane tako da mijenjaju karakteristike vala koji prolazi kroz njih (ili se reflektira). To uključuje promjene u frekvencijskom spektru, promjene polarizacije, promjene smjera i sl.
    
 • Wireless Body Area Networks – razvoj modela za analizu zračenja antena unutar ljudskog tijela
  • Za potrebe kontinuiranog praćenja pacijenata danas se u medicinske svrhe često ugrađuju senzorske kapsule u ljudski organizam koje bežično odašilju podatke vanjskoj prijamnoj jedinici. Ljudsko tijelo međutim predstavlja velike gubitke za elektromagnetski val i zahtijeva bitno drugačiji pristup dizajnu antena i samih kapsula. U suradnji s EPFL Švicarska radimo na modelima za analizu i dizajn ovakvih antenskih sustava.

 

 
 
Popis znanstvenih radova potražite na http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=283383.

 

Laboratorij za primijenjenu optiku (AOLab) - kako to izgleda kada su mjerenja u tijeku!