Komunikacijske i svemirske tehnologije

Komunikacijske i svemirske tehnologije pokretači su tehnološkog i znanstvenog napretka jer podupiru inovacije i omogućavaju poboljšanja u svim područjima ljudskog djelovanja. Tehnološki napredak izravan je rezultat ljudske mašte i želje za učinkovitijim djelovanjem u vlastitom okruženju. Čuti, vidjeti i detektirati ono što se događa bilo gdje na Zemlji i u svemiru prvi je korak prema djelovanju na daljinu. Ta želja dovela je do razvoja dronova koji omogućavaju prikupljanje informacija iz teško dostupnih područja, autonomnih vozila svjesnih okruženja u kojemu se kreću te svemirskih sondi za istraživanje dalekih planeta ili promatranje Zemlje iz svemira. Komunikacijske tehnologije jedan su od ključnih elemenata ovog uspjeha, a sljedeći veliki korak njihova je primjena u svemirskim tehnologijama koje, izazovnim tehničko-tehnološkim zahtjevima u pogledu prijenosa informacije, predstavljaju do sada najambiciozniju implementaciju komunikacijskih tehnologija te otvaraju prostor za tehnološki napredak koji je pred nama.

Profil Komunikacijske i svemirske tehnologije omogućava studentima stjecanje temeljnih i specijalističkih znanja iz područja komunikacijskih, satelitskih, mobilnih, multimedijskih, optičkih i mrežnih tehnologija, razvoj vještina koje pokrivaju sklopovske i programske aspekte ovih sustava te implementaciju inovativnih uređaja i aplikacija. Naglasak je na praktičnom dijelu nastave gdje se kroz rad u laboratoriju, projektne zadatke i stručne posjete uči o suvremenim komunikacijskim i svemirskim tehnologijama. Sudjelovanjem u nekoj od radnih skupina projekta FERSAT studenti mogu raditi na razvoju novih satelitskih tehnologija te  projektirati i programirati komponente i podsustave malih satelita.

Stečena znanja i praktična iskustva omogućavaju studentima brzo prilagođavanje novim tehnologijama i zanimanjima budućnosti, čime postaju atraktivni sudionici na tržištu rada, sposobni za dinamično i efikasno prilagođavanje nadolazećim trendovima.

Studenti se osposobljavaju za sljedeće poslove:

 • planiranje, projektiranje i razvoj komunikacijskih mreža i sustava (mobilni komunikacijski sustavi, optičke mreže, satelitske komunikacije, radijske pristupne mreže, gradske i lokalne mreže, radiodifuzijski sustavi, navigacijski i radarski sustavi),
 • projektiranje, dimenzioniranje i optimizacija 5G mobilnih komunikacijskih mreža,
 • razvoj i implementacija senzorskih i IoT sustava,
 • projektiranje sustava za komunikaciju sa satelitima i dizajniranje podsustava malih satelita,
 • obrada i analiza podataka prikupljenih sa satelita,
 • razvoj i izrada programske potpore za komunikacijske sustave i usluge,
 • projektiranje optičkih komunikacijskih mreža,
 • razvoj i implementacija sustava za obradu i prijenos multimedijskih sadržaja,
 • razvoj elektroničkih sklopova i uređaja za primjenu u komunikacijama,
 • projektiranje antena za mobilne i autonomne platforme,
 • primjena novih elektromagnetskih struktura u elektronici, komunikacijama, primijenjenoj fizici i računarstvu.

Predmeti

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Digitalne komunikacije (222530)
Grgić, M.; Šišul, G.; Božek, J.
1,1,0
72
(45P+15A+12L)
1 INFO
3 Seminar 1 (222658)
1,1,1
6
(6P)
1 INFO
5 Tehnologije umrežavanja (223090)
Grgić, M.; Ilić, Ž.; Petrović, I.; Božek, J.; Oletić, D.
1,1,1
57
(45P+12L)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 3D skeniranje (222434)
Petković, T.; Pribanić, T.
0,0,0
50
(30P+15L+5S)
1, 3 INFO
5 Akustika prostora (222437)
Horvat, M.; Jambrošić, K.; Petošić, A.
1,1,0
70
(45P+15A+10L)
1, 3 INFO
5 Alarmni sustavi (222441)
Ban, Ž.
1,0,0
40
(30P+10L)
1, 3 INFO
5 Analitika financija (222444)
Kostanjčar, Z.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Analiza elektroenergetskog sustava (222445)
Delimar, M.; Pavić, I.; Grdenić, G.
1,0,0
73
(45P+15A+8L+5S)
1, 3 INFO
5 Analiza i projektiranje računalom (240680)
Jakobović, D.; Đurasević, M.
1,0,0
75
(60P+15L)
1, 3 INFO
5 Analiza slika u biomedicini (222458)
Lončarić, S.; Subašić, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
5 Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi (252375)
Čeperić, V.; Koričić, M.
1,0,0
72
(45P+15A+12L)
1, 3 INFO
5 Arhitektura, protokoli i usluge weba (222464)
Škvorc, D.; Vladimir, K.
1,0,0
35
(30P+5L)
1, 3 INFO
5 Arhitektura računala 2 (183428)
Hrkać, T.; Ribarić, S.; Šegvić, S.
1,0,0
68
(60P+8L)
1, 3 INFO
5 Audioprodukcija (222467)
Fajt, S.; Horvat, M.; Jambrošić, K.
1,1,0
69
(30P+39L)
1, 3 INFO
5 Audioprogramiranje (222468)
Đurek, I.; Sruk, V.
1,1,0
30
(30P)
1, 3 INFO
5 Automati sa svojstvom učenja (222473)
Jevtić, D.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Automatizacija pogonskih sustava (222474)
Erceg, I.; Sumina, D.
1,0,0
54
(30P+24L)
1, 3 INFO
5 Bioinformatika 2 (222485)
Šikić, M.; Domazet-Lošo, M.; Križanović, K.
1,0,0
35
(30P+5L)
1, 3 INFO
5 Biomedicinska elektroakustika (222486)
Fajt, S.; Petošić, A.
1,0,0
40
(30P+10L)
1, 3 INFO
5 Biomedicinski signali i sustavi (240689)
Cifrek, M.; Lacković, I.; Lučev Vasić, Ž.
1,0,0
100
(30P+30P+15L+15L+5S+5S)
1, 3 INFO
5 Blokovi ugradbene elektronike (222504)
Bilas, V.; Vasić, D.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Brze komunikacijske mreže (222509)
Bažant, A.
0,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
5 Digitalna obrada govora (222521)
Petrinović, D.
1,0,0
43
(30P+13L)
1, 3 INFO
5 Digitalna obradba signala (222528)
Petković, T.; Petrinović, D.
0,0,0
75
(45P+10A+20L)
1, 3 INFO
5 Dinamika fluida i prijenos topline (222544)
Grgić, D.; Šadek, S.
1,0,0
53
(30P+15A+8L)
1, 3 INFO
5 Društvene mreže (222558)
Podobnik, V.; Babić, J.
0,0,0
48
(30P+13L+5S)
1, 3 INFO
5 Električna i hibridna vozila (222574)
Pandžić, H.; Vražić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
1, 3 INFO
5 Električna vuča (222575)
Milardić, V.; Vašak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
5 Elektroakustika 1 (183430)
Fajt, S.; Petošić, A.
1,1,0
70
(45P+15A+10L)
1, 3 INFO
5 Elektroenergetski sustavi 1 (230468)
Havelka, J.; Filipović-Grčić, B.; Beus, M.
1,0,0
73
(45P+15A+8L+5S)
1, 3 INFO
5 Elektromagnetska kompatibilnost elektroničkih sklopova (222479)
Marković, T.; Mandić, T.
1,0,0
53
(45P+8L)
1, 3 INFO
5 Elektronički sustavi (229830)
Bilas, V.; Magjarević, R.; Vasić, D.
1,0,0
75
(60P+15L)
1, 3 INFO
5 Elektrotehnička mjerenja (222499)
Leniček, I.; Milardić, V.
1,0,0
43
(30P+13L)
1, 3 INFO
5 Energetska učinkovitost i upravljanje potrošnjom (222500)
Tomšić, Ž.; Rajšl, I.
1,1,1
57
(30P+15A+12L)
1, 3 INFO
5 Formalne metode za verifikaciju i sintezu programskih sustava (222520)
Blašković, B.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Geoprostorne baze podataka (222525)
Mekterović, I.; Brkić, L.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Heurističke metode optimizacija (240664)
Skorin-Kapov, L.; Skorin-Kapov, N.
1,1,1
47
(30P+12L+5S)
1, 3 INFO
5 Inovativni elektromagnetski sustavi (222559)
Hrabar, S.; Šipuš, Z.
1,1,1
51
(30P+15A+6L)
1, 3 INFO
5 Inteligentni sustavi upravljanja (222566)
Bogdan, S.; Petrović, I.; Novoselnik, B.
1,0,0
55
(45P+10L)
1, 3 INFO
5 Interakcija čovjeka i računala (222571)
Mihajlović, Ž.
1,0,0
90
(45P+15A+15L+15S)
1, 3 INFO
5 Inženjerska mehanika (222586)
Hanić, Z.; Ilijić, S.
1,0,0
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Inženjerski dizajn (222588)
Drandić, A.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 3 INFO
5 Ispitivanje programske potpore (222598)
Škvorc, D.
1,0,0
35
(30P+5L)
1, 3 INFO
5 Izvori napajanja elektroničkih uređaja (240679)
Cifrek, M.; Krois, I.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Komunikacijska akustika (222624)
Horvat, M.; Jambrošić, K.
1,1,0
42
(30P+12L)
1, 3 INFO
5 Komunikacijski protokoli (222626)
Jevtić, D.; Ježić, G.; Matijašević, M.; Skočir, P.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Konkurentno programiranje (222631)
Kušek, M.
1,0,0
38
(30P+8L)
1, 3 INFO
5 Konveksna optimizacija (222633)
Baotić, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Kriptografija i kriptoanaliza (222637)
Đerek, A.; Golub, M.
1,0,0
55
(45P+10L)
1, 3 INFO
5 Matematička analiza algoritama (222645)
Aglić Aljinović, A.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Matematička logika i izračunljivost (222646)
Đerek, A.; Vuković, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Meko računarstvo (222649)
Čupić, M.
0,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Mikro i nano elektronički elementi (183441)
Suligoj, T.; Poljak, M.
1,0,0
64
(45P+15A+4L)
1, 3 INFO
5 Mikroprocesorsko upravljanje električnim strojevima (222438)
Erceg, I.; Kutija, M.
0,0,0
56
(30P+26L)
1, 3 INFO
5 Mjerenja i nadzor elektroenergetskog sustava (222440)
Havelka, J.; Beus, M.
1,0,0
42
(30P+12L)
1, 3 INFO
5 Mjerna tehnika (222447)
Hegeduš, H.; Ilić, D.; Malarić, R.
1,0,0
49
(30P+6A+13L)
1, 3 INFO
5 Mobilni Internet (240803)
Grgić, M.
0,0,0
60
(30P+15A+15L)
1, 3 INFO
5 Modeliranje i analiza diferencijalnih jednadžbi (222607)
Velčić, I.
1,0,0
60
(45P+15A)
1, 3 INFO
5 Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava (222450)
Ban, Ž.
1,0,0
61
(30P+15A+16L)
1, 3 INFO
5 Modeliranje u akustici (222453)
Đurek, I.; Petošić, A.
1,1,0
46
(30P+16L)
1, 3 INFO
5 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (183491)
Ilijić, S.; Hrabar, S.; Šipuš, Z.
1,1,0
60
(60P)
1, 3 INFO
5 Moderne metode fizike u elektrotehnici i računarstvu (183403)
Bošnjak, Ž.; Sušac, A.
1,0,0
35
(30P+5S)
1 INFO
5 Multisenzorski sustavi i lokomocija (222478)
Cifrek, M.; Pribanić, T.; Lučev Vasić, Ž.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Napredne baze podataka (252352)
Brkić, L.; Mekterović, I.
1,1,0
90
(30P+30P+15L+15L)
1, 3 INFO
5 Napredne metode digitalne obrade signala (222494)
Seršić, D.; Sović Kržić, A.
1,0,0
104
(30P+30P+22L+22L)
1, 3 INFO
5 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
Brčić, M.
1,0,0
66
(45P+6A+15L)
1, 3 INFO
5 Napredni mikro i nano elektronički elementi (222503)
Koričić, M.; Suligoj, T.; Poljak, M.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Napredni operacijski sustavi (222506)
Golub, M.; Jelenković, L.
0,0,0
55
(45P+10L)
1, 3 INFO
5 Napredni razvoj programske potpore za web (222508)
Milašinović, B.; Horvat, M.; Mekterović, I.
0,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Neuronske mreže (222514)
Lončarić, S.; Subašić, M.; Petković, T.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali (222526)
Matijević, M.; Trontl, K.
1,0,0
58
(30P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Numerička matematika (183445)
Žgaljić Keko, A.
0,0,0
70
(45P+15A+10L)
1, 3 INFO
5 Obrambeni sustavi i tehnologije (222556)
Ćosić, K.; Popović, S.
1,0,0
72
(30P+30P+6L+6L)
1, 3 INFO
5 Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava (222560)
Kuzle, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
5 Ofenzivna sigurnost (222563)
Groš, S.; Vuković, M.
0,0,0
55
(30P+15L+10S)
1, 3 INFO
5 Operacijska istraživanja (222568)
Bagić Babac, M.; Mornar, V.; Brčić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Optimiranje evolucijskim računanjem (222578)
Čupić, M.; Jakobović, D.
0,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Osnove energetske elektronike (252373)
Jakopović, Ž.; Šunde, V.; Kovačić, M.
1,0,0
156
(45P+45P+15A+15A+18L+18L)
1, 3 INFO
5 Osnove fizike plazme (183406)
Pleslić, S.
1,0,0
60
(45P+15A)
1, 3 INFO
5 Osnove mikroelektronike (222587)
Barić, A.; Koričić, M.; Suligoj, T.; Poljak, M.
1,0,0
64
(45P+15A+4L)
1, 3 INFO
5 Osnove obradbe signala (183447)
Petrinović, D.; Petković, T.
1,1,0
75
(45P+10A+20L)
1, 3 INFO
5 Osnove robotike (222596)
Kovačić, Z.; Orsag, M.
1,0,0
73
(45P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Osnove zaštite od zračenja (222599)
Matijević, M.; Trontl, K.
1,0,0
58
(30P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Otvoreno računarstvo (183451)
Čavrak, I.; Bosnić, I.
0,0,0
57
(45P+12L)
1 INFO
5 Paralelizam i konkurentnost (183376)
Knezović, J.; Hofman, D.
0,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Poluvodička tehnologija (222696)
Suligoj, T.
1,0,0
64
(45P+15A+4L)
1, 3 INFO
5 Primijenjena kvantna mehanika (222712)
Babić, D.; Bojanjac, D.; Poljak, M.
0,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Procjena rizika (222697)
Šadek, S.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
5 Programiranje i simuliranje robota (240673)
Marković, I.; Orsag, M.
1,0,0
56
(30P+6A+20L)
1 INFO
5 Programiranje metode konačnih diferencija (222694)
Šipuš, Z.
1,1,0
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Programiranje na visokoj razini apstrakcije (222725)
Kalafatić, Z.; Šegvić, S.
1,0,0
38
(30P+8L)
1, 3 INFO
5 Programiranje ugradbenih sustava (222691)
Džapo, H.; Vučić, M.
0,0,0
57
(45P+12L)
1, 3 INFO
5 Proizvodnja električne energije (222687)
Grgić, D.; Kuzle, I.
1,0,0
68
(30P+30A+8L)
1, 3 INFO
5 Projektiranje mehatroničkih sustava (247851)
Ileš, Š.; Matuško, J.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 3 INFO
5 Projektiranje programabilnih SoC platformi (222683)
Mlinarić, H.; Sruk, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Projektiranje robotiziranih sustava (222751)
Petrović, T.
1,0,0
38
(30P+8L)
1, 3 INFO
5 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (222753)
Vučić, M.; Petrinović, D.
0,0,0
42
(30P+12L)
1, 3 INFO
5 Računalna animacija (222678)
Mihajlović, Ž.
1,0,0
43
(30P+10L+3S)
1, 3 INFO
5 Računalna forenzika (222756)
Pale, P.; Petrović, J.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Računalni vid (222674)
Hrkać, T.; Kalafatić, Z.; Šegvić, S.
0,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Računalno upravljanje sustavima (240716)
Seder, M.; Banjac, A.
1,0,0
72
(60P+12L)
1, 3 INFO
5 Radiofrekvencijski integrirani sklopovi (222668)
Marković, T.
1,0,0
70
(45P+10A+15L)
1, 3 INFO
5 Raspodijeljena obrada velikih podataka (222765)
Pintar, D.; Podnar Žarko, I.; Pripužić, K.
1,0,0
43
(30P+13L)
1, 3 INFO
5 Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (222666)
Đerek, A.; Kostanjčar, Z.
1,0,0
50
(30P+15L+5S)
1, 3 INFO
5 Raspodijeljeni sustavi (222664)
Kušek, M.; Podnar Žarko, I.; Pripužić, K.
1,0,0
57
(45P+12L)
1, 3 INFO
5 Raspoznavanje uzoraka (222770)
Kalafatić, Z.
1,0,0
51
(45P+6A)
1, 3 INFO
5 Razvoj elektrotehničkih proizvoda (222662)
Bahun, I.; Jakopović, Ž.; Žarko, D.
1,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
5 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
Malarić, K.
1,1,1
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Senzorske tehnologije (240694)
Cifrek, M.; Pribanić, T.; Lučev Vasić, Ž.
1,0,0
65
(45P+15L+5S)
1, 3 INFO
5 Sigurnosne prijetnje na Internetu (222654)
Gledec, G.; Groš, S.; Mikuc, M.; Vuković, M.
0,0,0
42
(30P+12L)
1, 3 INFO
5 Sigurnost bežičnih sustava (222653)
Šimunić, D.
1,0,0
51
(45P+6L)
1, 3 INFO
5 Simulacije svezanih polja (222778)
Dadić, M.; Štih, Ž.; Trkulja, B.
1,0,0
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Sinkroni i asinkroni strojevi (222779)
Stipetić, S.; Žarko, D.
1,0,0
73
(45P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Sinteza sustava automatskog upravljanja (222535)
Baotić, M.; Novoselnik, B.
1,0,0
72
(60P+12L)
1, 3 INFO
5 Slučajni signali i procesi (222782)
Lončarić, S.; Seršić, D.
1,0,0
53
(30P+15A+8L)
1, 3 INFO
5 Statistička analiza podataka (229840)
Kostanjčar, Z.; Velčić, I.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Stohastičko modeliranje (222785)
Mihoković, L.; Šebek, S.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Strojno učenje 1 (222786)
Šnajder, J.
1,1,1
150
(45P+45P+15A+15A+15L+15L)
1 INFO
5 Sustavi s diskretnim događajima (222789)
Bogdan, S.; Petrović, T.
1,0,0
53
(30P+15A+8L)
1, 3 INFO
5 Sustavi strojnog vida (222790)
Lončarić, S.; Petković, T.; Subašić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Sustavi za rad u stvarnom vremenu (240704)
Jelenković, L.
0,0,0
55
(45P+10L)
1, 3 INFO
5 Tehnička mehanika (223079)
Hanić, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
5 Tehnike upravljanja u mehatronici (223086)
Ileš, Š.; Matuško, J.
1,0,0
84
(45P+15A+24L)
1, 3 INFO
5 Tehnologija elektrotehničkih materijala (223087)
Šunde, V.; Vražić, M.; Gomzi, V.
1,0,0
43
(30P+13L)
1, 3 INFO
5 Tehnologije elektroničkog poslovanja (223088)
Pintar, D.; Vrdoljak, B.; Humski, L.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Tehnologije e-učenja (223089)
Pale, P.; Petrović, J.
1,0,0
40
(30P+10L)
1, 3 INFO
5 Teorija mjerenja (223689)
Ilić, D.; Leniček, I.
1,0,0
49
(30P+6A+13L)
1, 3 INFO
5 Teorija odlučivanja i modeliranje igara (252444)
Burić, T.
0,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Ultrazvuk u medicini i tehnici (223693)
Fajt, S.; Petošić, A.
1,0,0
40
(30P+10L)
1, 3 INFO
5 Umrežene igre (223695)
Matijašević, M.; Sužnjević, M.
0,0,0
40
(30P+10L)
1, 3 INFO
5 Umreženi sustavi upravljanja (223699)
Petrović, I.; Lešić, V.; Seder, M.; Banjac, A.
1,0,0
40
(30P+10L)
1, 3 INFO
5 Upravljanje mikromrežama (223707)
Lešić, V.; Vašak, M.
1,0,0
40
(30P+10L)
1, 3 INFO
5 Upravljanje podacima (223711)
Pintar, D.; Vranić, M.; Vrdoljak, B.; Humski, L.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Uvod u molekularnu biologiju i genetiku (183410)
Malenica, N.; Urlić, I.; Ivančić Baće, I.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Uvod u nanoznanost (223721)
Gomzi, V.; Matijević, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Uvod u napredne mreže (223723)
Capuder, T.; Kuzle, I.
1,0,0
51
(30P+15A+6L)
1, 3 INFO
5 Uvod u znanost o podacima (240719)
Šikić, M.; Jović, A.; Sović Kržić, A.
1,1,0
75
(45P+15A+15L)
1, 3 INFO
5 Virtualna okruženja (240747)
Matković, K.; Pandžić, I.; Sužnjević, M.
1,0,0
45
(30P+10L+5S)
1, 3 INFO
5 Vizualizacija podataka (223735)
Matković, K.; Pripužić, K.; Antonić, M.
1,0,0
42
(30P+12L)
1, 3 INFO
5 Vrednovanje interakcije (223737)
Glavinić, V.
1,0,0
56
(30P+26L)
1, 3 INFO
5 Zaštita elektroenergetskog sustava (223739)
Havelka, J.
1,0,0
48
(30P+6A+12L)
1, 3 INFO
5 Zaštita i sigurnost informacijskih sustava (223741)
Vrdoljak, B.; Groš, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
ECTS Jezgreni predmet profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Daljinska istraživanja (240624)
Bojanjac, D.; Bosiljevac, M.
1,1,0
51
(45P+6L)
1 INFO
5 Primjena elektromagnetskih valova u inženjerstvu (183453)
Hrabar, S.; Šipuš, Z.; Bonefačić, D.
1,1,1
72
(45P+15A+12L)
1 INFO
ECTS Transverzalni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Akademsko pisanje (222436)
Matijašević, M.; Skorin-Kapov, L.
1,1,1
30
(30P)
1, 3 INFO
2 Etika i nove tehnologije (240781)
Bogdan, S.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2 Gospodarske i okolišne javne politike Europske unije (222529)
Škrlec, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
2 Intelektualno vlasništvo u industriji (222564)
Babić, D.
1,0,0
15
(15P)
1, 3 INFO
2 Inženjersko dokumentiranje (222592)
Erceg, I.; Sumina, D.
1,0,0
28
(15P+13L)
1, 3 INFO
2 Kreativni laboratorij (252311)
Šikić, M.; Sović Kržić, A.
1,0,0
34
(14P+20L)
1, 3 INFO
2 Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena (183409)
Škrlec, D.; Tomšić, Ž.; Rajšl, I.; Šadek, S.
1,1,1
30
(30P)
1, 3 INFO
2 Poslovni aspekti informacijskih i komunikacijskih usluga (222699)
Babić, J.
1,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
2 Tehnološko poduzetništvo (252319)
Bilas, V.
1,0,0
35
(30P+5S)
1, 3 INFO
3 Upravljanje znanjem (183382)
Pleslić, S.
0,0,0
37
(30P+7A)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Mobilne komunikacije (222449)
Grgić, M.; Ilić, Ž.; Šišul, G.
1,0,0
72
(45P+15A+12L)
2 INFO
3 Seminar 2 (222657)
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
5 Svemirske tehnologije (222792)
Babić, D.; Lončar, J.; Vuković, J.
0,0,0
51
(45P+6L)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Adaptivni i robusni sustavi upravljanja (222435) *
Ban, Ž.; Petrović, T.
1,0,0
34
(30P+4L)
2 INFO
5 Ambijentalna inteligencija i podržano življenje (222442) *
Pale, P.
1,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Analiza i pretraživanje teksta (222452) *
Šnajder, J.
1,1,1
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Analiza i sinteza audiosignala (222457) *
Fajt, S.; Petošić, A.
1,1,0
55
(30P+15A+10L)
2 INFO
5 Analiza velikih skupova podataka (222459)
Šilić, M.; Delač, G.; Vladimir, K.
1,0,0
100
(45P+45P+5L+5L)
2 INFO
5 Analogna i mješovita obrada signala (222460)
Jurišić, D.; Lacković, I.
1,0,0
63
(45P+12A+6L)
2 INFO
5 Analogni integrirani sklopovi (183486)
Koričić, M.
1,0,0
72
(45P+15A+12L)
2 INFO
5 Antenski sustavi (222463)
Bonefačić, D.; Šipuš, Z.; Zentner, R.
1,1,0
58
(45P+13L)
2 INFO
5 Arhitektura i razvoj inteligentnih sustava (240754) *
Brčić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Arhitekture i aplikacije računalnih sustava visokih performanci (222466)
Hofman, D.; Knezović, J.; Kovač, M.
1,0,0
57
(45P+12L)
2 INFO
5 Audiosustavi (222469)
Fajt, S.; Jambrošić, K.; Petošić, A.
1,1,0
80
(60P+20L)
2 INFO
5 Audiotehnika (183461)
Đurek, I.; Horvat, M.; Petošić, A.
1,1,1
70
(45P+15A+10L)
2 INFO
5 Automatizacija postrojenja i procesa (222475)
Lešić, V.; Vašak, M.
1,0,0
57
(30P+6A+21L)
2 INFO
5 Bioinformatika 1 (183492)
Šikić, M.; Domazet-Lošo, M.
1,0,0
70
(30P+30P+5L+5L)
2 INFO
5 Biomedicinska instrumentacija (222495)
Magjarević, R.; Lacković, I.
1,0,0
52
(30P+22L)
2 INFO
5 Diferencijalne jednadžbe u biologiji i medicini (222518) *
Vlah, D.; Županović, V.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5 Digitalna obrada i analiza slike (229829)
Lončarić, S.; Subašić, M.; Petković, T.
1,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Digitalni integrirani sklopovi (222533)
Čeperić, V.
1,1,0
63
(45P+6A+12L)
2 INFO
5 Digitalni sustavi upravljanja (229634)
Petrović, I.; Seder, M.
1,0,0
80
(60P+8A+12L)
2 INFO
5 Dinamički sustavi, matematički temelji stabilnosti i upravljanja (183493)
Županović, V.
0,0,0
60
(60P)
2 INFO
5 Diskretna matematika 2 (183494)
Krnić, M.; Pavčević, M.
0,0,0
49
(45P+4L)
2 INFO
5 Dubinska analiza podataka (222562)
Jović, A.
1,0,0
63
(45P+18L)
2 INFO
5 Duboko učenje 1 (252377)
Šegvić, S.; Čupić, M.; Kalafatić, Z.
1,0,0
68
(45P+15A+8L)
2 INFO
5 Ekonomija u energetici (249957)
Pandžić, H.; Tomšić, Ž.
1,1,1
75
(45P+15A+15L)
2 INFO
5 Ekspertni sustavi (222573) *
Jović, A.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
5 Elektroakustika 2 (222432)
Đurek, I.; Fajt, S.; Horvat, M.
1,1,0
70
(45P+15A+10L)
2 INFO
5 Elektroenergetski sustavi 2 (229832)
Pavić, I.; Delimar, M.; Grdenić, G.
1,0,0
73
(45P+15A+8L+5S)
2 INFO
5 Elektronička instrumentacija (222489)
Bilas, V.; Magjarević, R.; Vasić, D.
1,0,0
75
(60P+15L)
2 INFO
5 Elektronički energetski pretvarači (252372)
Jakopović, Ž.; Šunde, V.; Kovačić, M.
1,0,0
76
(45P+26L+5K)
2 INFO
5 Energetski učinkovito upravljanje zgradama (222502) *
Vašak, M.; Banjac, A.
1,0,0
31
(19P+12L)
2 INFO
5 Financijska matematika (222505)
Kostanjčar, Z.; Posedel Šimović, P.
1,0,0
50
(45P+5S)
2 INFO
5 Fizika lasera (183496)
Bošnjak, Ž.; Sušac, A.
1,0,0
57
(45P+12L)
2 INFO
5 Fizika materijala (183500) *
Gomzi, V.
1,0,0
58
(45P+8A+5L)
2 INFO
5 Forenzika digitalnih sadržaja (252383)
Pale, P.; Petrović, J.
1,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Formalna verifikacija programske potpore (222519)
Jović, A.
0,0,0
58
(45P+13L)
2 INFO
5 Generatori i transformatori (222522)
Hanić, Z.; Vražić, M.; Žarko, D.
1,0,0
73
(45P+15A+13L)
2 INFO
5 Globalni navigacijski sustavi (222527)
Vuković, J.
0,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Industrijski sustavi za upravljanje gibanjem (222545)
Erceg, I.; Sumina, D.
1,0,0
54
(30P+24L)
2 INFO
5 Informacijski sustavi (222547)
Fertalj, K.
1,0,0
130
(45P+45P+15L+15L+5S+5S)
2 INFO
5 Integralne jednadžbe i metoda momenata (222561) *
Šipuš, Z.
1,1,0
58
(45P+13L)
2 INFO
5 Interaktivna računalna grafika (183359)
Mihajlović, Ž.
1,0,0
60
(45P+15L)
2 INFO
5 Internet stvari (222581)
Kušek, M.; Podnar Žarko, I.; Skočir, P.
1,0,0
38
(30P+8L)
2 INFO
5 Ispitivanje i dijagnostika električnih strojeva (222594)
Hanić, Z.; Vražić, M.
1,0,0
58
(30P+15A+13L)
2 INFO
5 Komunikacijski protokoli i zaštita u naprednim mrežama (222629)
Havelka, J.; Beus, M.
1,0,0
42
(30P+6A+6L)
2 INFO
5 Laboratorijsko umjeravanje i ispitivanje (222643) *
Ilić, D.; Leniček, I.
1,0,0
43
(30P+13L)
2 INFO
5 Mjerenja u tehnološkim procesima (222446)
Jurčević, M.; Malarić, R.; Mostarac, P.
1,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Modeliranje elektromagnetskog polja (223685)
Dadić, M.; Štih, Ž.; Trkulja, B.
1,0,0
58
(45P+13L)
2 INFO
5 Modeliranje i upravljanje dinamikom vozila (222451)
Bogdan, S.; Matuško, J.; Ileš, Š.
1,0,0
42
(30P+12L)
2 INFO
5 Mrežni promet i performanse (222477)
Sužnjević, M.; Antonić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Multivarijatna analiza podataka (222481)
Kostanjčar, Z.; Pintar, D.
1,0,0
66
(45P+15A+6L)
2 INFO
5 Napredne analize elektroenergetskog sustava (222488)
Delimar, M.; Pavić, I.; Grdenić, G.
1,0,0
57
(30P+15A+12L)
2 INFO
5 Napredne arhitekture telekomunikacijskih mreža (222490) *
Antonić, M.; Skorin-Kapov, L.; Vuković, M.
1,1,1
42
(30P+12L)
2 INFO
5 Napredno projektiranje sustava s mješovitim signalom na razini integriranih sklopova (222510)
Čeperić, V.
1,1,0
54
(15P+39L)
2 INFO
5 Nuklearno inženjerstvo (222532)
Grgić, D.; Šadek, S.
1,0,0
53
(30P+15A+8L)
2 INFO
5 Numerička linearna algebra (183464)
Šikić, T.; Žgaljić Keko, A.
0,0,0
58
(45P+13L)
2 INFO
5 Numeričke metode za diferencijalne jednadžbe (222537)
Bukal, M.
1,0,0
60
(30P+30L)
2 INFO
5 Oblikovanje interakcije (222543)
Mihajlović, Ž.
1,0,0
61
(30P+6L+25S)
2 INFO
5 Oblikovni obrasci u programiranju (183426)
Čupić, M.; Šegvić, S.
1,0,0
53
(30P+15A+8L)
2 INFO
5 Obnovljivi izvori i pohrana energije (222552)
Pandžić, H.; Šadek, S.; Gržanić, M.
1,0,0
72
(45P+15A+12L)
2 INFO
5 Obrada signala u komunikacijama (222555)
Vučić, M.
0,0,0
77
(45P+12A+20L)
2 INFO
5 Odabrane optimizacijske metode i algoritmi (222557)
Hlupić, N.
1,0,0
60
(45P+15L)
2 INFO
5 Operacijski sustavi za ugrađena računala (240698)
Jelenković, L.
0,0,0
55
(45P+10L)
2 INFO
5 Optičke komunikacijske mreže (222572) *
Bažant, A.; Vuković, M.
0,0,0
45
(30P+6A+9L)
2 INFO
5 Osnove bežičnih sustava (183474)
Bonefačić, D.; Lončar, J.
1,0,0
70
(60P+10L)
2 INFO
5 Osnove nuklearne fizike (183408)
Matijević, M.; Ilijić, S.
1,0,0
60
(45P+15A)
2 INFO
5 Osnove projektiranja energetskih pretvarača (222593) *
Jakopović, Ž.; Kovačić, M.; Šunde, V.
1,0,0
43
(30P+13L)
2 INFO
5 Ozvučenje (222625) *
Đurek, I.; Horvat, M.
1,1,0
53
(30P+15A+8L)
2 INFO
5 Paralelno programiranje (240706)
Đerek, A.; Jakobović, D.
1,0,0
60
(45P+15L)
2 INFO
5 Pomorska robotika (247955)
Mišković, N.; Nađ, Đ.
1,1,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Poslovna inteligencija (222698)
Brkić, L.; Mekterović, I.
1,0,0
90
(30P+30P+15L+15L)
2 INFO
5 Prediktivno upravljanje (222704) *
Baotić, M.; Novoselnik, B.
1,0,0
53
(45P+8L)
2 INFO
5 Prijenos zvuka (222711) *
Jambrošić, K.; Petošić, A.
1,1,0
70
(45P+15A+10L)
2 INFO
5 Primijenjeno optimalno upravljanje (222703) *
Matuško, J.; Ileš, Š.
1,0,0
42
(30P+12L)
2 INFO
5 Programiranje metode konačnih elemenata (222724) *
Trkulja, B.; Drandić, A.; Dadić, M.
1,0,0
43
(30P+13L)
2 INFO
5 Programski agenti (222688)
Ježić, G.; Podobnik, V.; Dešić, S.; Babić, J.
1,0,0
36
(30P+6L)
2 INFO
5 Projektiranje ugradbenih elektroničkih sustava (222752)
Cifrek, M.; Džapo, H.; Lučev Vasić, Ž.
0,0,0
77
(60P+15L+2S)
2 INFO
5 Računalna analiza slika mozga (240807)
Božek, J.
1,1,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Računalne metode u modernoj fizici (183467) *
Babić, A.; Matijević, M.; Gomzi, V.
1,0,0
58
(45P+13L)
2 INFO
5 Računalno modeliranje električnih strojeva (222759)
Stipetić, S.; Žarko, D.
1,0,0
56
(30P+26L)
2 INFO
5 Računarska statistika (222761)
Kostanjčar, Z.; Velčić, I.; Petković, T.
1,0,0
60
(45P+15L)
2 INFO
5 Razvoj komunikacijske programske podrške (222661)
Car, Ž.; Vuković, M.
1,0,0
39
(30P+9L)
2 INFO
5 Senzori, percepcija i aktuacija u robotici (222656)
Orsag, M.; Marković, I.; Nađ, Đ.
1,0,0
55
(45P+10L)
2 INFO
5 Sigurnost komunikacija (222776)
Gledec, G.; Groš, S.; Mikuc, M.; Vuković, M.
1,0,0
42
(30P+12L)
2 INFO
5 Sigurnost operacijskih sustava i aplikacija (222777)
Groš, S.; Vuković, M.
0,0,0
57
(45P+12L)
2 INFO
5 Sklopni i zaštitni uređaji (222781)
Havelka, J.; Hanić, Z.
1,0,0
43
(30P+13L)
2 INFO
5 Stohastički procesi (183365)
Mihoković, L.
1,0,0
60
(60P)
2 INFO
5 Sustavi baza podataka (222788)
Zakošek, S.
0,0,0
45
(45P)
2 INFO
5 Sveprisutno računarstvo (222793)
Čavrak, I.; Mlinarić, H.
1,0,0
60
(45P+15L)
2 INFO
5 Tehnika visokog napona i elektromagnetska kompatibilnost (223082)
Milardić, V.; Filipović-Grčić, B.
1,0,0
72
(45P+15A+12L)
2 INFO
5 Tehnike računalnog modeliranja (252382)
Pintar, D.; Trkulja, B.
1,0,0
54
(15P+39L)
2 INFO
5 Teorija estimacije (223687)
Petrović, I.; Vašak, M.; Marković, I.
1,0,0
67
(45P+10A+12L)
2 INFO
5 Ugradbeni računalni sustavi (183465)
Petrinović, D.; Vučić, M.; Mlinarić, H.; Džapo, H.
0,0,0
78
(60P+18L)
2 INFO
5 Umreženi senzori (223697)
Bilas, V.; Vasić, D.; Oletić, D.
1,0,0
35
(30P+5S)
2 INFO
5 Upravljanje električnim strojevima (223701)
Erceg, I.; Kutija, M.; Sumina, D.
1,0,0
86
(45P+15A+26L)
2 INFO
5 Upravljanje energetskim pretvaračima (223703) *
Jakopović, Ž.; Šunde, V.; Ban, Ž.
1,0,0
43
(30P+13L)
2 INFO
5 Upravljanje mrežom i uslugama (223709) *
Mikuc, M.; Randić, M.
1,0,0
36
(30P+6L)
2 INFO
5 Upravljanje spremnicima energije (223715)
Ban, Ž.; Pandžić, H.; Beus, M.
1,0,0
40
(30P+10L)
2 INFO
5 Upravljanje velikim prostornim i prostorno-vremenskim podacima (223719)
Mekterović, I.; Brkić, L.
1,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Visokofrekvencijska i mikrovalna elektronika (223729)
Babić, D.; Bonefačić, D.; Lončar, J.
1,0,0
72
(60P+12L)
2 INFO
5 Višemedijske komunikacije (223731) *
Matijašević, M.; Pandžić, I.
0,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Zračna robotika (223743)
Bogdan, S.; Orsag, M.
1,0,0
35
(30P+5L)
2 INFO
ECTS Jezgreni predmeti profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Mjerenja u komunikacijskim sustavima (222443)
Bosiljevac, M.; Grgić, S.; Hrabar, S.
0,0,0
86
(45P+15A+26L)
2 INFO
5 Programska potpora komunikacijskim sustavima (222729)
Delač, G.; Šilić, M.; Božek, J.; Vuković, J.
1,1,0
56
(30P+26L)
2 INFO
ECTS Transverzalni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Inovacije i upravljanje tehnologijom (240670)
Huljenić, D.; Podobnik, V.
1,0,0
35
(30P+5S)
2 INFO
2 Inženjerska ekonomika 2 (183437)
Malarić, R.; Škrlec, D.; Tomšić, Ž.; Vranić, M.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
2 Istraživanje javnog mnijenja u prihvatu novih tehnologija (240800)
Matijević, M.; Trontl, K.
1,1,1
30
(30P)
2 INFO
2 Kružna ekonomija (222639)
Škrlec, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2 Regulativa autonomnih sustava (254752) *
Pascoal Ferreira, F.
1,1,1
30
(30P)
2 INFO
2 Upravljanje rizikom (183444)
Capuder, T.; Gržanić, M.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30 Diplomski rad (222549)
1,0,0
0
()
3, 4 INFO
5 Optički komunikacijski sustavi (222577)
Babić, D.; Bosiljevac, M.; Šipuš, Z.
1,1,1
70
(45P+15A+10L)
3 INFO
5 Praktikum komunikacijskih sustava (222702)
Bosiljevac, M.; Grgić, S.
0,0,0
57
(45P+12L)
3 INFO
3 Projekt (222686)
1,0,0
6
(6P)
3 INFO
5 Videokomunikacijske tehnologije (223725)
Bojanjac, D.; Grgić, S.
1,1,0
76
(45P+15A+16L)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 3D skeniranje (222434)
Petković, T.; Pribanić, T.
0,0,0
50
(30P+15L+5S)
1, 3 INFO
5 Akustika prostora (222437)
Horvat, M.; Jambrošić, K.; Petošić, A.
1,1,0
70
(45P+15A+10L)
1, 3 INFO
5 Alarmni sustavi (222441)
Ban, Ž.
1,0,0
40
(30P+10L)
1, 3 INFO
5 Analitika financija (222444)
Kostanjčar, Z.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Analiza elektroenergetskog sustava (222445)
Delimar, M.; Pavić, I.; Grdenić, G.
1,0,0
73
(45P+15A+8L+5S)
1, 3 INFO
5 Analiza i modeliranje energetskih politika (222448)
Tomšić, Ž.; Rajšl, I.
1,1,1
60
(45P+15L)
3 INFO
5 Analiza i projektiranje računalom (240680)
Jakobović, D.; Đurasević, M.
1,0,0
75
(60P+15L)
1, 3 INFO
5 Analiza slika u biomedicini (222458)
Lončarić, S.; Subašić, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
5 Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi (252375)
Čeperić, V.; Koričić, M.
1,0,0
72
(45P+15A+12L)
1, 3 INFO
5 Arhitektura, protokoli i usluge weba (222464)
Škvorc, D.; Vladimir, K.
1,0,0
35
(30P+5L)
1, 3 INFO
5 Arhitektura računala 2 (183428)
Hrkać, T.; Ribarić, S.; Šegvić, S.
1,0,0
68
(60P+8L)
1, 3 INFO
5 Audioprodukcija (222467)
Fajt, S.; Horvat, M.; Jambrošić, K.
1,1,0
69
(30P+39L)
1, 3 INFO
5 Audioprogramiranje (222468)
Đurek, I.; Sruk, V.
1,1,0
30
(30P)
1, 3 INFO
5 Automati sa svojstvom učenja (222473)
Jevtić, D.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Automatizacija pogonskih sustava (222474)
Erceg, I.; Sumina, D.
1,0,0
54
(30P+24L)
1, 3 INFO
5 Autonomni mobilni roboti (222480)
Marković, I.; Petrović, I.
1,0,0
57
(45P+12L)
3 INFO
5 Bioinformatika 2 (222485)
Šikić, M.; Domazet-Lošo, M.; Križanović, K.
1,0,0
35
(30P+5L)
1, 3 INFO
5 Biomedicinska elektroakustika (222486)
Fajt, S.; Petošić, A.
1,0,0
40
(30P+10L)
1, 3 INFO
5 Biomedicinska informatika (222493)
Cifrek, M.; Končar, M.
1,0,0
35
(30P+5S)
3 INFO
5 Biomedicinski signali i sustavi (240689)
Cifrek, M.; Lacković, I.; Lučev Vasić, Ž.
1,0,0
100
(30P+30P+15L+15L+5S+5S)
1, 3 INFO
5 Blokovi ugradbene elektronike (222504)
Bilas, V.; Vasić, D.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Brze komunikacijske mreže (222509)
Bažant, A.
0,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
5 Digitalna obrada govora (222521)
Petrinović, D.
1,0,0
43
(30P+13L)
1, 3 INFO
5 Digitalna obradba signala (222528)
Petković, T.; Petrinović, D.
0,0,0
75
(45P+10A+20L)
1, 3 INFO
5 Digitalno obrazovanje (222538)
Botički, I.
1,0,0
60
(30P+30P)
3 INFO
5 Dinamika fluida i prijenos topline (222544)
Grgić, D.; Šadek, S.
1,0,0
53
(30P+15A+8L)
1, 3 INFO
5 Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava (222546)
Kuzle, I.; Holjevac, N.
1,0,0
81
(45P+30A+6L)
3 INFO
5 Društvene mreže (222558)
Podobnik, V.; Babić, J.
0,0,0
48
(30P+13L+5S)
1, 3 INFO
5 Duboko učenje 2 (230255)
Subašić, M.; Kostanjčar, Z.
0,0,0
45
(30P+15L)
3 INFO
5 Električna i hibridna vozila (222574)
Pandžić, H.; Vražić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
1, 3 INFO
5 Električna vuča (222575)
Milardić, V.; Vašak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
5 Električni strojevi posebne konstrukcije (222584)
Hanić, Z.; Žarko, D.
1,0,0
60
(30P+30L)
3 INFO
5 Elektroakustika 1 (183430)
Fajt, S.; Petošić, A.
1,1,0
70
(45P+15A+10L)
1, 3 INFO
5 Elektroenergetski distribucijski sustavi (222433)
Škrlec, D.; Capuder, T.
1,0,0
70
(45P+15A+10L)
3 INFO
5 Elektroenergetski sustavi 1 (230468)
Havelka, J.; Filipović-Grčić, B.; Beus, M.
1,0,0
73
(45P+15A+8L+5S)
1, 3 INFO
5 Elektromagnetska kompatibilnost elektroničkih sklopova (222479)
Marković, T.; Mandić, T.
1,0,0
53
(45P+8L)
1, 3 INFO
5 Elektromagnetska kompatibilnost u komunikacijskim sustavima (222483)
Malarić, K.; Šimunić, D.
1,1,1
58
(45P+13L)
3 INFO
5 Elektromagnetske prijelazne pojave u elektroenergetskom sustavu (222484)
Milardić, V.; Filipović-Grčić, B.
1,0,0
53
(30P+15A+8L)
3 INFO
5 Elektromotorni pogoni (252370)
Sumina, D.; Žarko, D.
1,0,0
65
(45P+15A+5K)
3 INFO
5 Elektronički sustavi (229830)
Bilas, V.; Magjarević, R.; Vasić, D.
1,0,0
75
(60P+15L)
1, 3 INFO
5 Elektrotehnička mjerenja (222499)
Leniček, I.; Milardić, V.
1,0,0
43
(30P+13L)
1, 3 INFO
5 Energetska učinkovitost i upravljanje potrošnjom (222500)
Tomšić, Ž.; Rajšl, I.
1,1,1
57
(30P+15A+12L)
1, 3 INFO
5 Formalne metode za verifikaciju i sintezu programskih sustava (222520)
Blašković, B.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Geoinformacijski sustavi (222524)
Škrlec, D.
1,0,0
43
(30P+13L)
3 INFO
5 Geoprostorne baze podataka (222525)
Mekterović, I.; Brkić, L.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Heurističke metode optimizacija (240664)
Skorin-Kapov, L.; Skorin-Kapov, N.
1,1,1
47
(30P+12L+5S)
1, 3 INFO
5 Industrijska postrojenja (222539)
Erceg, I.; Vražić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3 INFO
5 Inovativni elektromagnetski sustavi (222559)
Hrabar, S.; Šipuš, Z.
1,1,1
51
(30P+15A+6L)
1, 3 INFO
5 Inteligentni sustavi upravljanja (222566)
Bogdan, S.; Petrović, I.; Novoselnik, B.
1,0,0
55
(45P+10L)
1, 3 INFO
5 Interakcija čovjeka i računala (222571)
Mihajlović, Ž.
1,0,0
90
(45P+15A+15L+15S)
1, 3 INFO
5 Interakcija čovjek-robot (222576)
Marković, I.
1,0,0
38
(30P+8L)
3 INFO
5 Inženjerska mehanika (222586)
Hanić, Z.; Ilijić, S.
1,0,0
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Inženjerski dizajn (222588)
Drandić, A.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 3 INFO
5 Ispitivanje programske potpore (222598)
Škvorc, D.
1,0,0
35
(30P+5L)
1, 3 INFO
5 Istraživački seminar (222603)
1,0,0
6
(6P)
3 INFO
5 Izvori napajanja elektroničkih uređaja (240679)
Cifrek, M.; Krois, I.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Kompleksne mreže (252364)
Šikić, M.; Podobnik, V.
0,0,0
42
(30P+12A)
3 INFO
5 Komunikacijska akustika (222624)
Horvat, M.; Jambrošić, K.
1,1,0
42
(30P+12L)
1, 3 INFO
5 Komunikacijski protokoli (222626)
Jevtić, D.; Ježić, G.; Matijašević, M.; Skočir, P.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Konkurentno programiranje (222631)
Kušek, M.
1,0,0
38
(30P+8L)
1, 3 INFO
5 Konveksna optimizacija (222633)
Baotić, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Kriptografija i kriptoanaliza (222637)
Đerek, A.; Golub, M.
1,0,0
55
(45P+10L)
1, 3 INFO
5 Kvantna računala (183402)
Ilijić, S.
1,0,0
60
(45P+15A)
3 INFO
5 Lokomocija robota (222644)
Kovačić, Z.; Orsag, M.
1,0,0
35
(30P+5L)
3 INFO
5 Matematička analiza algoritama (222645)
Aglić Aljinović, A.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Matematička logika i izračunljivost (222646)
Đerek, A.; Vuković, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Meko računarstvo (222649)
Čupić, M.
0,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Mikro i nano elektronički elementi (183441)
Suligoj, T.; Poljak, M.
1,0,0
64
(45P+15A+4L)
1, 3 INFO
5 Mikroprocesorsko upravljanje električnim strojevima (222438)
Erceg, I.; Kutija, M.
0,0,0
56
(30P+26L)
1, 3 INFO
5 Mikrovalne mreže i sklopovi (222439)
Bonefačić, D.; Hrabar, S.; Zentner, R.
1,0,0
57
(45P+12L)
3 INFO
5 Mjerenja i nadzor elektroenergetskog sustava (222440)
Havelka, J.; Beus, M.
1,0,0
42
(30P+12L)
1, 3 INFO
5 Mjerna tehnika (222447)
Hegeduš, H.; Ilić, D.; Malarić, R.
1,0,0
49
(30P+6A+13L)
1, 3 INFO
5 Mobilni Internet (240803)
Grgić, M.
0,0,0
60
(30P+15A+15L)
1, 3 INFO
5 Modeliranje i analiza diferencijalnih jednadžbi (222607)
Velčić, I.
1,0,0
60
(45P+15A)
1, 3 INFO
5 Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava (222450)
Ban, Ž.
1,0,0
61
(30P+15A+16L)
1, 3 INFO
5 Modeliranje u akustici (222453)
Đurek, I.; Petošić, A.
1,1,0
46
(30P+16L)
1, 3 INFO
5 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (183491)
Ilijić, S.; Hrabar, S.; Šipuš, Z.
1,1,0
60
(60P)
1, 3 INFO
5 Multisenzorski sustavi i lokomocija (222478)
Cifrek, M.; Pribanić, T.; Lučev Vasić, Ž.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Napredne baze podataka (252352)
Brkić, L.; Mekterović, I.
1,1,0
90
(30P+30P+15L+15L)
1, 3 INFO
5 Napredne metode digitalne obrade signala (222494)
Seršić, D.; Sović Kržić, A.
1,0,0
104
(30P+30P+22L+22L)
1, 3 INFO
5 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
Brčić, M.
1,0,0
66
(45P+6A+15L)
1, 3 INFO
5 Napredni elektronički sustavi (222498)
Krois, I.
0,0,0
63
(45P+6A+12L)
3 INFO
5 Napredni mikro i nano elektronički elementi (222503)
Koričić, M.; Suligoj, T.; Poljak, M.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Napredni operacijski sustavi (222506)
Golub, M.; Jelenković, L.
0,0,0
55
(45P+10L)
1, 3 INFO
5 Napredni razvoj programske potpore za web (222508)
Milašinović, B.; Horvat, M.; Mekterović, I.
0,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Nelinearni sustavi upravljanja (222513)
Baotić, M.; Mišković, N.
1,0,0
53
(45P+8L)
3 INFO
5 Neuronske mreže (222514)
Lončarić, S.; Subašić, M.; Petković, T.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Nuklearna sigurnost (222516)
Grgić, D.; Šadek, S.
1,0,0
53
(30P+15A+8L)
3 INFO
5 Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali (222526)
Matijević, M.; Trontl, K.
1,0,0
58
(30P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Numerička matematika (183445)
Žgaljić Keko, A.
0,0,0
70
(45P+15A+10L)
1, 3 INFO
5 Numerički postupci u dinamici fluida (222540)
Grgić, D.; Šadek, S.
1,0,0
58
(45P+13L)
3 INFO
5 Numerički postupci u prijenosu topline (222541)
Grgić, D.; Šadek, S.
1,0,0
73
(60P+13L)
3 INFO
5 Oblikovanje programske potpore za ugradbene računalne sustave (222548)
Džapo, H.
1,0,0
62
(45P+15L+2S)
3 INFO
5 Obrada prirodnog jezika (222553)
Bagić Babac, M.; Gledec, G.
0,0,0
51
(30P+6A+15L)
3 INFO
5 Obrambeni sustavi i tehnologije (222556)
Ćosić, K.; Popović, S.
1,0,0
72
(30P+30P+6L+6L)
1, 3 INFO
5 Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava (222560)
Kuzle, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
5 Ofenzivna sigurnost (222563)
Groš, S.; Vuković, M.
0,0,0
55
(30P+15L+10S)
1, 3 INFO
5 Operacijska istraživanja (222568)
Bagić Babac, M.; Mornar, V.; Brčić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Optimiranje evolucijskim računanjem (222578)
Čupić, M.; Jakobović, D.
0,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Osnove energetske elektronike (252373)
Jakopović, Ž.; Šunde, V.; Kovačić, M.
1,0,0
156
(45P+45P+15A+15A+18L+18L)
1, 3 INFO
5 Osnove fizike plazme (183406)
Pleslić, S.
1,0,0
60
(45P+15A)
1, 3 INFO
5 Osnove mikroelektronike (222587)
Barić, A.; Koričić, M.; Suligoj, T.; Poljak, M.
1,0,0
64
(45P+15A+4L)
1, 3 INFO
5 Osnove obradbe signala (183447)
Petrinović, D.; Petković, T.
1,1,0
75
(45P+10A+20L)
1, 3 INFO
5 Osnove robotike (222596)
Kovačić, Z.; Orsag, M.
1,0,0
73
(45P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Osnove zaštite od zračenja (222599)
Matijević, M.; Trontl, K.
1,0,0
58
(30P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Paralelizam i konkurentnost (183376)
Knezović, J.; Hofman, D.
0,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Planiranje bežičnih sustava (222650)
Zentner, R.
1,1,0
58
(30P+15A+13L)
3 INFO
5 Planiranje i pogon elektroenergetskog sustava (222652)
Delimar, M.; Pandžić, H.
1,0,0
50
(30P+15A+5L)
3 INFO
5 Poluvodička tehnologija (222696)
Suligoj, T.
1,0,0
64
(45P+15A+4L)
1, 3 INFO
5 Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava (222701)
Car, Ž.; Antonić, M.; Blašković, B.
1,0,0
40
(30P+10L)
3 INFO
5 Prenaponska zaštita (222708)
Milardić, V.; Filipović-Grčić, B.
1,0,0
48
(30P+18L)
3 INFO
5 Primijenjena kvantna mehanika (222712)
Babić, D.; Bojanjac, D.; Poljak, M.
0,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Procjena rizika (222697)
Šadek, S.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
5 Programiranje metode konačnih diferencija (222694)
Šipuš, Z.
1,1,0
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Programiranje na visokoj razini apstrakcije (222725)
Kalafatić, Z.; Šegvić, S.
1,0,0
38
(30P+8L)
1, 3 INFO
5 Programiranje ugradbenih sustava (222691)
Džapo, H.; Vučić, M.
0,0,0
57
(45P+12L)
1, 3 INFO
5 Programska potpora složenih ugradbenih sustava (222689)
Džapo, H.
0,0,0
47
(30P+15L+2S)
3 INFO
5 Proizvodnja električne energije (222687)
Grgić, D.; Kuzle, I.
1,0,0
68
(30P+30A+8L)
1, 3 INFO
5 Projektiranje električnih strojeva i transformatora (222748)
Stipetić, S.; Žarko, D.
1,0,0
58
(30P+15A+13L)
3 INFO
5 Projektiranje mehatroničkih sustava (247851)
Ileš, Š.; Matuško, J.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 3 INFO
5 Projektiranje programabilnih SoC platformi (222683)
Mlinarić, H.; Sruk, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Projektiranje robotiziranih sustava (222751)
Petrović, T.
1,0,0
38
(30P+8L)
1, 3 INFO
5 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (222753)
Vučić, M.; Petrinović, D.
0,0,0
42
(30P+12L)
1, 3 INFO
5 Protueksplozijska zaštita u industrijskim postrojenjima (222679)
Sumina, D.; Gavranić, I.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5 Računalna animacija (222678)
Mihajlović, Ž.
1,0,0
43
(30P+10L+3S)
1, 3 INFO
5 Računalna forenzika (222756)
Pale, P.; Petrović, J.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Računalni vid (222674)
Hrkać, T.; Kalafatić, Z.; Šegvić, S.
0,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Računalno upravljanje sustavima (240716)
Seder, M.; Banjac, A.
1,0,0
72
(60P+12L)
1, 3 INFO
5 Računarstvo u oblaku (222762)
Šilić, M.; Delač, G.; Škvorc, D.; Vladimir, K.
1,0,0
35
(30P+5L)
3 INFO
5 Radarski sustavi (222669)
Bonefačić, D.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5 Radiofrekvencijski integrirani sklopovi (222668)
Marković, T.
1,0,0
70
(45P+10A+15L)
1, 3 INFO
5 Raspodijeljena obrada velikih podataka (222765)
Pintar, D.; Podnar Žarko, I.; Pripužić, K.
1,0,0
43
(30P+13L)
1, 3 INFO
5 Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (222666)
Đerek, A.; Kostanjčar, Z.
1,0,0
50
(30P+15L+5S)
1, 3 INFO
10 Raspodijeljeni razvoj programske potpore (222768)
Bosnić, I.; Čavrak, I.
1,1,1
105
(60P+45L)
3 INFO
5 Raspodijeljeni sustavi (222664)
Kušek, M.; Podnar Žarko, I.; Pripužić, K.
1,0,0
57
(45P+12L)
1, 3 INFO
5 Raspoznavanje uzoraka (222770)
Kalafatić, Z.
1,0,0
51
(45P+6A)
1, 3 INFO
5 Razvoj elektrotehničkih proizvoda (222662)
Bahun, I.; Jakopović, Ž.; Žarko, D.
1,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
5 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
Malarić, K.
1,1,1
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 SCADA sustavi (222774)
Erceg, I.; Groš, S.; Mikuc, M.; Vašak, M.
1,0,0
40
(30P+10L)
3 INFO
5 Senzorske tehnologije (240694)
Cifrek, M.; Pribanić, T.; Lučev Vasić, Ž.
1,0,0
65
(45P+15L+5S)
1, 3 INFO
5 Sigurnosne prijetnje na Internetu (222654)
Gledec, G.; Groš, S.; Mikuc, M.; Vuković, M.
0,0,0
42
(30P+12L)
1, 3 INFO
5 Sigurnost bežičnih sustava (222653)
Šimunić, D.
1,0,0
51
(45P+6L)
1, 3 INFO
5 Simulacije svezanih polja (222778)
Dadić, M.; Štih, Ž.; Trkulja, B.
1,0,0
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Sinkroni i asinkroni strojevi (222779)
Stipetić, S.; Žarko, D.
1,0,0
73
(45P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Sinteza sustava automatskog upravljanja (222535)
Baotić, M.; Novoselnik, B.
1,0,0
72
(60P+12L)
1, 3 INFO
5 Slučajni signali i procesi (222782)
Lončarić, S.; Seršić, D.
1,0,0
53
(30P+15A+8L)
1, 3 INFO
5 Statistička analiza podataka (229840)
Kostanjčar, Z.; Velčić, I.
1,0,0
60
(45P+15L)
1, 3 INFO
5 Stohastičko modeliranje (222785)
Mihoković, L.; Šebek, S.
1,0,0
45
(45P)
1, 3 INFO
5 Strojno učenje 2 (222787)
Šnajder, J.
1,1,1
60
(30P+15A+15L)
3 INFO
5 Sustavi s diskretnim događajima (222789)
Bogdan, S.; Petrović, T.
1,0,0
53
(30P+15A+8L)
1, 3 INFO
5 Sustavi strojnog vida (222790)
Lončarić, S.; Petković, T.; Subašić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Sustavi za rad u stvarnom vremenu (240704)
Jelenković, L.
0,0,0
55
(45P+10L)
1, 3 INFO
5 Tehnička mehanika (223079)
Hanić, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
5 Tehnike upravljanja i mrežne integracije obnovljivih izvora energije (223085)
Kuzle, I.; Vašak, M.; Holjevac, N.
1,1,1
57
(30P+15A+12L)
3 INFO
5 Tehnike upravljanja u mehatronici (223086)
Ileš, Š.; Matuško, J.
1,0,0
84
(45P+15A+24L)
1, 3 INFO
5 Tehnologija elektrotehničkih materijala (223087)
Šunde, V.; Vražić, M.; Gomzi, V.
1,0,0
43
(30P+13L)
1, 3 INFO
5 Tehnologije elektroničkog poslovanja (223088)
Pintar, D.; Vrdoljak, B.; Humski, L.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Tehnologije e-učenja (223089)
Pale, P.; Petrović, J.
1,0,0
40
(30P+10L)
1, 3 INFO