Teme završnih i diplomskih radova

 • Analiza raspoloživosti GNSS signala u urbanoj sredini
 • Višestazno širenje GPS signala i pogreške lociranja
 • Utjecaj vegetacije na rasprostiranje GPS signala
 • Analiza rada GNSS prijamnika u otežanim uvjetima prijama
 • Performanse različitih GPS prijamnika u urbanoj sredini
 • Primjena satelitske navigacije u nadzoru prometa
 • Ograničenja funkcionalnosti sustava satelitske navigacije
 • GNSS procedure u zrakoplovnoj navigaciji
 • Sustav za određivanje rute kretanja i praćenje pokretnih objekata
 • Unaprjeđenje značajki GNSS sustava uvođenjem Assisted-GNSS potpore
 • Analiza geolokacijskih web-usluga i aplikacija
 • Web aplikacija za lociranje pokretnog terminala i prikaz na karti
 • Primjena kinetičkih senzora pametnog telefona za praćenje kretanja
 • Nadogradnja sustava satelitske navigacije i inercijskih senzora
 • Primjena GPS/GLONASS senzora za sportske i rekreacijske potrebe
 • Nadziranje ionosferskih aktivnosti pomoću GNSS prijamnika
 • Softverski temeljeni prijamnici

Znanstveni i stručni interes

 • Integracija satelitske navigacije (GNSS) i inercijskih senzora (INS)
 • Razvoj navigacijske programske podrške u matlabu
 • Analiza nedostataka GNSS sustava i poboljšanje performansi
 • Povezivanje mobilnih mreža i GNSS sustava (Assisted GNSS, GPS+GPRS)
 • Modeliranje ionosfere i istraživanje poremećaja ionosfere u vremenskoj i prostornoj domeni
 • Analiza meteoroloških podataka i utjecaj troposfere na GNSS performanse
 • Mjerne kampanje s GNSS prijemnicima
 • Obrada podataka GNSS arhive
 • Zrakoplovna navigacija, korištenje GNSS navigacije u pojedinim fazama leta
 • Softverski GPS prijemnici
 • Sustavi kabelske televizije (KTV)