BIOGRAFIJA

Zovem se Antonija Marinčić. Rođena sam 3. lipnja 1992. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje škole u Livnu, upisala sam Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Završila sam prediplomski studij 2013. godine, a diplomski  studij 2015. godine. Diplomirala sam na Zavodu za radiokomunikacije pod vodstvom Prof. dr.  sc. Dine Šimunić s temom "Evaluacija LTE-A sustava pomoću algoritama za dodjelu radijskih resursa".

Na Zavodu za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva zaposlena sam kao stručni suradnik od srpnja 2015. godine. Radim na europskom projektu eWALL for Active Long Living.


NASTAVA

Sveučilišni preddiplomski studij

 

Sveučilišni diplomski studij