PROF.DR.SC. TOMISLAV KOS

 

Tomislav Kos rođen je 1958. godine u Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao u polju elektrotehnike na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), 1981., 1987., odnosno 1998. godine.

Od 1981. do 1990. godine radio je u poduzeću RIZ - IETA u Sektoru za video i audio tehniku na razvoju i konstrukciji profesionalnih TV monitora i ostalih uređaja iz oblasti profesionalne video tehnike.

Od 1990. godine radi na sustavima kabelske distribucije televizijskih signala i satelitskim sustavima u tvrtkama Marvel d.o.o., Zagreb i Sating projekt, Zagreb.

Od 1994. počinje raditi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva kao asistent. Od 1998. je viši asistent. Od 2000. godine je docent, od 2006. godine je izvanredni profesor, a od 2011. redoviti profesor. Područja istraživanja su: televizija, kabelska televizija, širokopojasne mreže, radiolokacija i navigacija, globalni satelitski navigacijski sustavi, javne pokretne mreže.

Sudjelovao je kao suradnik na pet znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Tijekom 1996. boravio je u Mađarskoj na Technical University of Budapest na studijskom usavršavanju iz područja kabelske televizije.

Od 2007. godine bio je voditelj projekta „Utjecaj okoliša na rad satelitskih sustava za određivanje položaja“, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Od 2008. godine radio je na projektu COST 296 - MIERS (Mitigation of Ionospheric Effects on Radio Systems), kao predstavnik Hrvatske i Management Committee member.

Od 2011. do 2014. godine bio je voditelj projekta FP7- PEOPLE - Marie Curie - ITN, projekt TRANSMIT (Training Research and Applications Network to Support the Mitigation of Ionospheric Threats), koordinator University of Nottingham, UNIZG-FER partnerska institucija.

Od 2014. do 2016. godine je voditelj projekta FP7 MISW (Mitigation of space weather threats to GNSS services), koordinator University of Bath, UNIZG-FER partnerska institucija.

U siječnju 2011. godine izabran u zvanje redovitog profesora. Objavio je više od 60 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima domaćih i inozemnih znanstvenih skupova.

Prof. Kos član je FRIN - Fellow of the Royal Institute of Navigation, UK, član udruge ELMAR (Electronics in Marine) i član tehničkog odbora HZN/TO E80 - Pomorska navigacijska i radiokomunikacijska oprema i sustavi, pri Hrvatskom zavodu za norme. Član je više programskih, recenzentskih i organizacijskih odbora znanstvenih konferencija i simpozija. Član je editorial advisory board-a nekoliko znanstvenih časopisa te sudjeluje kao recenzent u mnogim znanstvenim časopisima.