Dominik Barbarić

Dominik Barbarić je rođen u Zagrebu 1993. godine. Diplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva završio je 2017. Obranio je diplomski rad pod nazivom "Distributed optical sensor system based on Raman nonlinear scattering" (Distribuirani optički senzorski sustav zasnovan na Ramanovom nelinearnom raspršenju). Za dotadašnji rad s optičkim senzorima primio je Rektorovu nagradu za individualni znanstveni rad u akademskoj godini 2016./2017. Tijekom diplomskog studija, proveo je 5 mjeseci na Chalmers University of Technology u Göteborgu.