Dominik Žanić

Rođen sam u Splitu 8.8.1994. Osnovnoškolsko obrazovanje sam završio u O.Š. Bijaći u Kaštel Novom. Po završetku Osnovne škole upisujem III. Gimnaziju Split.

2013 godine sam se upisao na Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Nakon odslušanog predmeta Moderna fizika i primjena u elektrotehnici sam odlučio upisati modul Bežične kominikacijske tehnologije. 2017 godine sam obranio završni rad na temu „Optimizacija ne-fosterovskih radiofrekvencijskih sklopova“. Završni rad sam napisao pod mentorstvom prof. dr. sc. Silvia Hrabara, pod čijim mentorstvom sam nastavio diplomski studij. Diplomski studij sam završio u srpnju 2020 godine kada sam obranio diplomski rad na temu „Pozitivan/Nulti/Negativan pojasno propusni negativni ne-fosterovski kondenzator“.

Od 2016 godine volontiram u Klubu studenata elektrotehnike (K.S.E.T.). U K.S.E.T.U. sam član Planinarske sekcije (P.I.J.A.N.D.U.R.E.) i pridruženi član Tehničke sekcije. Vodio sam Planinarsku sekciju u akademskoj godini 2018/19 te sam bio član projektnog tima. Sudjelovao sam u organizaciji planinarskih izleta i planinarskih školica.

Od rujna 2020. sam upisan na doktorski studij FER-a pod mentorstvom prof. dr. sc. Silvija Hrabara te sam zaposlen na zavodu na projektu „Grejp platforma za mobilnost“.