Studenti i studentice FER-a dobitnici...

Rektorovu nagradu kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi, u akademskoj godini 2019./2020., zaslužilo je 10 sjajnih radova na kojima je sudjelovalo 14 studenata i 7 studentica FER-a.

U kategoriji "Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad" (jedan ili dva autora), područje "Tehničke znanosti", nagradu su dobili:

  • Hrvoje Ditrih, rad: PhotoGrade – aplikacija za obradu digitalne fotografije, mentor: prof. dr. sc. Sonja Grgić;
  • Matej Grcić, rad: Detekcija izvandistribucijskih primjera primjenom generativnog modela Real NVP, mentor: prof. dr. sc. Siniša Šegvić;
  • Martin Makar, rad: Metode estimacije toka i brzine rotora trofaznog asinkronog stroja, mentor: doc. dr. sc. Marinko Kovačić;
  • Luka Požega i Sara Bakić, rad: Sastavljanje genoma uz detekciju tipova očitanja, mentor: prof. dr. sc. Mile Šikić;
  • Luka Baković, rad: Homogenizacija elektromagnetskih kompozitnih materijala metodama dubokog učenja, mentor: doc. dr. sc. Dario Bojanjac;
  • Darko Janeković, rad: Implementacija metode homogenizacije za Maxwellove jednadžbe u dvodimenzionalnim periodičkim materijalima, mentor: doc. dr. sc. Dario Bojanjac.

U kategoriji "Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad" (jedan ili dva autora), područje "Prirodne znanosti", nagradu su dobili:

  • Lovro Nuić (FER) i Luka Rogić (PMF), rad: Utjecaj optimizacije staničnih oblika na dvočestični model rasta epitelnih tkiva, mentor: prof. dr. sc. Matko Milin (PMF).

U kategoriji "Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad" (tri do deset autora), područje "Tehničke znanosti", nagradu su dobili:

  • Borna Zbodulja, Jakov Vulama i Petar Ljubotina, rad: Humanoidni robot Pepper kao menadžer dobrodošlice na FER-u, mentor: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić;
  • Filip Bradarić, Marko Cavalli, Ivona Krajačić, Matija Kunštek, Andrea Rebec (Arhitektonski fakultet) i Jelena Tabak, rad: Radionica za djecu "Robofun", mentor: izv. prof. dr. sc. Matko Orsag.

U kategoriji "Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad" (tri do deset autora), "Interdisciplinarna područja znanosti", nagradu su dobili:

  • Filip Jurec, Mariela Markovinović, Marta Novak, Vedrana Raguž i Ivana Žeger, rad: Analiza političkih preferencija studenata metodama strojnog učenja, mentor: doc. dr. sc. Dario Bojanjac.

Čestitamo svim našim studentima i njihovim mentorima na uspjehu! 

Popis svih dobitnika i nagrađenih radova možete pogledati ovdje, a u opširnijem sadržaju obavijesti pročitajte opis nagrađenih radova studenata FER-a.

Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora) - Tehničke znanosti

PhotoGrade – aplikacija za obradu digitalne fotografije - Hrvoje Ditrih

U radu "PhotoGrade – aplikacija za obradu digitalne fotografije", čiji je autor student 2. godine diplomskoga studija Računarstva Hrvoje Ditrih, predstavljen je cjeloviti postupak izrade aplikacije za uređivanje digitalnih fotografija koja korisniku omogućava obradu fotografije prema vlastitim željama na brz i jednostavan način. Posebni izazovi pri izradi aplikacije bili su programiranje grafičkog sučelja, integriranje i uporaba različitih biblioteka za digitalnu obradu slike te ispunjavanje zahtjeva za rad u stvarnom vremenu. Prikazani su rezultati ispitivanja funkcionalnosti aplikacije i analizirane mogućnosti njezine uporabe bilo sa svrhom poboljšanja kvalitete slike ili sa svrhom postizanja posebnih efekata iz umjetničkih razloga.
 

Detekcija izvandistribucijskih primjera primjenom generativnog modela Real NVP - Matej Grcić

Rad Mateja Grcića proučava primjenu normalizirajućih vjerojatnosnih tokova za detekciju objekata i pojava koji nisu bili zastupljeni u skupu za učenje. Doprinos je u spregnutom učenju vjerojatnosnog toka s diskriminativnim konvolucijskim modelom za vizualno raspoznavanje.
 

Metode estimacije toka i brzine rotora trofaznog asinkronog stroja - Martin Makar

Martin Makar u svom je radu obradio problematiku estimacije elektromagnetskog toka i brzine vrtnje rotora trofaznog asinkronog stroja. U radu je dao detaljan izvod matematičkog modela asinkronog stroja kojega je samostalno implementirao i ispitao usporedbom s postojećim relevantnim modelima. U dijelu vezanom za estimaciju toka opisao je i implementirao većinu postojećih metoda te ušao u detaljnu problematiku vezanu za promjenu parametara i postojanje mjernog šuma u stvarnim sustavima. Za potrebu estimacije brzine obradio je, implementirao i simulacijski ispitao metodu temeljenu na adaptivnom model stroja te time značajno izašao iz nastavnog okvira razumijevanja upravljanja asinkronim strojem.
 

Sastavljanje genoma uz detekciju tipova očitanja - Luka Požega i Sara Bakić

Alat opisan u radu razvijen je s ciljem ekstrakcije informacija o tipovima očitanja te korištenja tih informacija u procesu sastavljanja genoma, jednom od najtežih bioinformatičkih problema. Slika koja predstavlja graf koji je potrebno pojednostaviti u procesu sastavljanja genoma.
 

Homogenizacija elektromagnetskih kompozitnih materijala metodama dubokog učenja - Luka Baković

Luka Baković se u radu bavio računanjem efektivne permitivnosti kompozitnih materijala. Analitički pristup rješavanju ovog problema bazira se na rješavanju sustava parcijalnih diferencijalnih jednadžbi što je računalno zahtjevno za nekanonske geometrije, a u ovom je radu pokazano da se problemu može pristupiti i dubokim učenjem. Računalu je prikazano par tisuća riješenih primjera takvih problema, a ono je uspjelo generalizirati te dati prihvatljivo rješenje za primjere koje još nije vidjelo. Prednost pristupa dubokog učenja je u jednostavnosti i bržem dolaženju do rješenja što je korisno inženjerima koji se bave modeliranjem kompozitnih materijala.
 

Implementacija metode homogenizacije za Maxwellove jednadžbe u dvodimenzionalnim periodičkim materijalima - Darko Janeković

U radu je opisana implementacija i validacija postupka homogenizacije za Maxwellove jednadžbe u dvodimenzionalnim periodičkim strukturama. Homogenizacija je postupak koji za odgovarajuće materijale može ubrzati izračun rezultirajućeg polja i do 10 puta uz zadržavanje greške ispod 7%. Svi alati koji su razvijeni u sklopu ovog rada su javno dostupni radi daljnjeg razvoja i korištenja.


Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora) - Prirodne znanosti

Utjecaj optimizacije staničnih oblika na dvočestični model rasta epitelnih tkiva - Lovro Nuić (FER) i Luka Rogić (PMF)

U radu su studenti promatrali utjecaj Lloydovog algoritma na simulaciju rasta epitelnog tkiva. Razvijena je paralelna implementacija generatora Voronoi dijagrama na grafičkom procesoru. Ovaj rad izrađen je u Grupi za računalne bioznanosti na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu pod komentorstvom prof. dr. sc. Ane Sunčane Smith.


Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora) - Tehničke znanosti

Humanoidni robot Pepper kao menadžer dobrodošlice na FER-u - Borna Zbodulja, Jakov Vulama i Petar Ljubotina

U studentskom radu Borne Zbodulje, Jakova Vulame i Petra Ljubotine implementirana je zamišljena uloga humanoidnog robota Peppera kao menadžera dobrodošlice na ulazu FER-a. Koncept kojeg su autori rada predložili omogućava mnoge druge slične primjene. Tako se uloga vodiča, zabavljača i informatora na ulazu FER-a može modificirati da robot na ulazu mjeri temperaturu posjetitelja, provjeri da li posjetitelji nose masku te ih upozori da obavezno moraju dezinficirati ruke.  Ovaj rad pokazao je da iskorištavanje mogućnosti novih robotičkih tehnologija i primjena znanja iz područja umjetne inteligencije mogu znatno poboljšati interakciju robota i ljudi, osobito u ovom specifičnom trenutku kad je svaki međusobni kontakt ljudi u javnim ustanovama potencijalna opasnost za širenje COVID-19 pandemije.
 

Radionica za djecu "Robofun" - Filip Bradarić, Marko Cavalli, Ivona Krajačić, Matija Kunštek, Andrea Rebec (Arhitektonski fakultet) i Jelena Tabak

Studenti diplomskog studija FER-a, Filip Bradarić, Marko Cavalli, Ivona Krajačić, Matija Kunštek i Jelena Tabak, u suradnji sa studenticom diplomskog Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Andreom Rebec, razvili su videoigru kojom je bilo moguće upravljati gumbima izrađenima od želatine te su izradili robotski manipulator i implementirali njegovu upravljačku logiku. Radionica za djecu "Robofun" provedena je u sklopu adventske humanitarne akcije na FER-u.
 

Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)- Interdisciplinarna područja znanosti

Analiza političkih preferencija studenata metodama strojnog učenja - Filip Jurec, Mariela Markovinović, Marta Novak, Vedrana Raguž i Ivana Žeger

Studenti su u radu istraživali povezanost između osobnih stavova studenata i kandidata za kojeg glasuju na predsjedničkim izborima. Za potrebe istraživanja proveli su dvije opsežne online ankete na studentskoj populaciji plasirane preko javnih studentskih grupa po cijeloj Hrvatskoj. Koristeći metode strojnog učenja, u radu je pokazana velika točnost u predviđanju ishoda glasovanja studentske populacije u drugom krugu.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti