Videokomunikacijski sustavi i obrada slike

Oprema: HDTV/3DTV kamere i monitori, sustav za mjerenja na digitalnom videosignalu, AVID sustav za montažu, Oculus Rift, Kinect, DVB-T/T2 modulator i mjerni prijamnik

Teme diplomskih radova:

• Kompresija slike i videosignala
• Postupci za ocjenu kvalitete slike u 3DTV sustavima
• Radiodifuzijski sustavi (DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C/C2)
• Računalna analiza medicinskih slika
• Primjena strojnog i dubokog učenja u neuroznanosti

Kontakt:  Jelena Božek


Optički komunikacijski i senzorski sustavi

Mjerna oprema: Ugodivi laseri i detektori, optička pojačala, spektralni analizatori, optička klupa, model WDM-PON sustava.

Teme diplomskih radova:

• Optičke pristupne mreže nove generacije brzine do 10 Gb/s
• Svjetlovodni distribuirani senzorski sustavi
• Mjerni nadzorni sustavi za optičke mreže

Kontakt:  Marko Bosiljevac


Mikrovalna i mm-valna tehnika

Mjerna oprema: Analizatori mreža (do 40 GHz), spektralni analizatori, izvor softverski definiranog signala, mjerači snage, ispitna stanica (do 40 GHz), TEM komore, bezječna komora

Teme diplomskih radova:

• Bežične senzorske mreže
• Tekstilne antene inkorporirane u svakodnevnu odjeću
• Novi umjetni materijali – magija periodičkih struktura
• Pojačala za 5G mobilne uređaje
• Elektromagnetska kompatibilnost

Kontakt: Leo Vincelj


Bežični komunikacijski sustavi

Mjerna oprema: Sustav za mjerenje parametara moblinih radijskih sustava, sustav za planiranje i mjerenje radijskih lokalnih mreža

Teme diplomskih radova:

• Softverski radio
• 5G komunikacijski sustavi
• Planiranje i mjerenje radijskih mreža
• Biološki učinci elektromagnetskih polja

Kontakt:  Ivana Žeger


Navigacijski sustavi i satelitska komunikacija

Mjerna oprema: GPS, GLONASS i Galileo prijamnici, satelitski TV prijamnici, softverski GPS prijamnici, meteorološka stanica 

Teme diplomskih radova:

• Navigacijski sustavi, zrakoplovna navigacija, radari
• Sustavi satelitske televizije
• Utjecaj troposfere i ionosfere na komunikacijske sustave

Kontakt:  Josip Vuković