Znanost

Znanstveni interesi su u području računalne obrade i analize MR slika mozga (prematurusa, novorođenčadi i odraslih) te primjena strojnog učenja u neuroznanosti.

 

Dosadašnje znanstveno istraživanje uključivalo je rad na projektu Developing Human Connectome Project u suradnji s University of Oxford, Imperial College London i King's College London, UK. Cilj projekta je analiza i mapiranje veza u mozgu novorođenčeta i fetusa. Između ostalih rezultata istraživanja, rad je rezultirao i izradom atlasa kortikalne površine novorođenčeta.

Slika 1. Kortikalna površina bijele tvari mozga novorođenčeta s projekcijom mape dubina brazdi.

 

Istraživanje tijekom izrade doktorske disertacije uključivalo je izradu algoritma za analizu digitalnih mamografskih slika s ciljem ranog otkrivanja raka dojke.


Slika 2. Mamografska slika desne i lijeve dojke u standardnim projekcijama snimanja (MLO i CC) u dva vremenski odmaknuta pregleda s označenom tvorbom.

 

Popis radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=307501