Znanost

Znanstveno istraživanje uključuje rad na projektu Developing Human Connectome Project u suradnji s University of Oxford, Imperial College London i King's College London, UK. Cilj projekta je analiza i mapiranje veza u mozgu novorođenčeta i fetusa.

Trenutan rad na projektu uključuje analizu strukturnih MR slika te razvoj atlasa kortikalne površine novorođenčeta.

Slika 1. Kortikalna površina bijele tvari mozga novorođenčeta s projekcijom mape dubina brazdi 

 

Istraživanje tijekom izrade doktorske disertacije uključivalo je izradu algoritma za analizu digitalnih mamografskih slika s ciljem ranog otkrivanja raka dojke.


Slika 2. Mamografska slika desne i lijeve dojke u standardnim projekcijama snimanja (MLO i CC) u dva vremenski odmaknuta pregleda s označenom tvorbom

 

Popis radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=307501