PROF.DR.SC. DINA ŠIMUNIĆ

 

DINA ŠIMUNIĆ je rođena u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je i magistrirala na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1985, odnosno 1992. Godine na smjeru Radiokomunikacije i profesionalna elektronika. Doktorsku disertaciju obranila je na Tehničkom sveučilištu u Grazu, Austrija, 1995. godine. Redoviti je profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilšta u Zagrebu. Na Zavodu za radiokomunikacije nositelj je i predavač na prediplomskom diplomskom te doktorskom studiju. Profesorica Šimunić mentorica je više od 100 uspješno obranjenih diplomskih radova studenata. Predsjednica je HZN TO Telekomunikacije, a u CEN/CENELEC-u je predstavnica HZN-a za područje edukacije o normizaciji. Voditeljica je grupe “Strategy towards the development of materials for education about standardization, as well as identification of common requirements“ u Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji ( ITU).

 

Istraživačka djelatnost:

Istraživačka djelatnost Profesorice Šimunić sa Zavoda za radiokomunikacije temelji se na izvođenju znanstveno istraživačkih projekata iz područja bežičnih komunikacijskih mreža, uporabe bežičnih komunikacijskih mreža u područjima zelenog inženjerstva i energetske učinkovitosti. Specifična područja od interesa su informacijske i komunikacijske tehnologije i infrastrukturni sustavi. Profesorica Šimunić ustanovila je Laboratorij za zeleno inženjerstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u travnju 2014. godine, a koji za cilj ima razvoj novih tehnologija temeljenih na bežičnim komunikacijskim sustavima koji će se primjenjivati u području zdravstva, transporta, obrazovanja, očuvanja prirode te općenite dobrobiti za društvenu zajednicu.

 

Obrazovna djelatnost:

Obrazovna djelatnost profesorice Šimunić temelji se brojnim seminarskim, projektnim, završnim te diplomskim radovima. Profesorica Šimunić kao mentorica je sudjelovala u izradi preko 100 diplomskih radova te je mentorica nekoliko doktorskih radova u izradi. U periodu do kraja 2016 godine očekuju se četiri doktorske disertacije s izvornim znanstvenim doprinosom pod mentorstvom profesorice Šimunić. U posljednjih pet godina pod vodstvom profesorice Šimunić doktorski studij završilo je troje studenata. Trenutno profesorica Šimunić na prediplomskim/diplomskim/doktorskim studijima Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, mentorira oko 30 studenata.